Kiếm tla ti̒nh hi̒nh zi̭ch tá kủi Châw Fi ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c

(HBDT) – Ngă̒i 24/7, Xớ NN&FCNT da̒ tha̒nh lâ̭p dwa̒n kiếm tla kôông tác foo̒ng, chổng bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi Châw Fi (ZTKCF) ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c thew nô̭i zung Kôông văn kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c tiếp tṷc chiến khai kwiết liḙ̂t, dôô̒ng bô̭ kác zái fáp kấp bách foo̒ng, chổng ZTKCF.

Do̒n kôông tác tính ha thăm va̒ chúc Thết kố chiê̒n Bunpimăi ta̭i tính Huố-Făn, nước CHĐCN La̒o.

(WBDT) – Bướ ngă̒i 12 dêểnh ngă̒i 14/4, Do̒n kôông tác kuố tính ha zo dôô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒ng Do̒n ĐBQH tính la̒ tlướng do̒n da̒ dểnh thăm va̒ chúc Thết kố chiê̒n Bunpimăi ta̭i tính Huố-Făn, nước CHĐCN La̒o. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi Do̒n kôông tác kuố tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí Huố Făn zo dôô̒ng chỉ Khăm Von Bun Tha̭ Vông, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒. Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, lảnh da̭w hal tính tlaw dối xơ lươ̭c wơ̒l ti̒nh hi̒nh fát chính kinh tể – xa̭ hô̭i kuố hal bên