(HBDT) – Ngă̒i 24/7, Xớ NN&FCNT da̒ tha̒nh lâ̭p dwa̒n kiếm tla kôông tác foo̒ng, chổng bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi Châw Fi (ZTKCF) ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c thew nô̭i zung Kôông văn kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c tiếp tṷc chiến khai kwiết liḙ̂t, dôô̒ng bô̭ kác zái fáp kấp bách foo̒ng, chổng ZTKCF.


Dwa̒n kôông tác kiếm tla wiḙ̂c chôn hwí kủi vắc bêḙ̂nh ZTKCF dủng kwi kách ta̭i xỏm Thăm, xa̭ Chung Hwa̒ (Tân La̭c)

 

Dêểnh ka̭ ni̒, bêḙ̂nh ZTKCF da̒ xắi tha ớ 22 hô̭ thuô̭c 6 thôn, xỏm tlêênh diḙ̂ ba̒n 5 xa̭ gô̒m Tứ Nê, Lô̭ Xơn, Dông Lai, Za Mô, Chung Hwa̒. Tôống xổ 134 kon kủi ổm, chết buô̭c fái tiêw hwí, tôống xổ tloo̭ng lươ̭ng khânh 3,4 tẩn. Ka̭ ni̒, kỏ 4 xa̭ da̒ kôông bổ hết zi̭ch. Riêng xa̭ Chung Hwa̒, ZTKCF xwất hiḙ̂ bớ ngă̒i 24/6 chươ kwa thơ̒i zan 30 ngă̒i.

Tiển ha̒nh kiếm tla thư̭c tể ta̭i diếm chôn hwí kủi vắc bêḙ̂nh ZTKCF va̒ á hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt chă̭n ta̭i xa̭ Chung Hwa̒, dwa̒n kiếm tla da̒ nẳm bắt môô̭ch xổ khỏ khăn, ha̭n chể tloong kôông tác foo̒ng, chôổng ZTKCF ta̭i diḙ̂ fương như: môô̭ch xổ xa̭ Chung Hhwa̒, Ngo̒i Hwa vấn ko̒n zwi chi̒ fương thức ruôi kủi thá rôông, nhâ̭n thức kuố môô̭ch xổ hô̭ chăn ruôi kủi ko̒n chú kwan tloong foo̒ng, chôổng lo̭i bêḙ̂nh ngi hiếm ni̒... Dwa̒n kôông tác dê̒ ngi̭ kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương baw kuô̭c kwiết liḙ̂t hơn, dấi meḙnh tiên chiê̒n, thôông tin wê̒l ti̒nh hi̒nh va̒ kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh; ngươ̒i chăn ruôi ta̭i vu̒ng zi̭ch chủ tloo̭ng kác biḙ̂n fáp fun tiêw dôô̭c khứ tlu̒ng, rác bôl bô̭t dớ ngăn chă̭n tôốc dô̭ lâi lan kuố vi rút ZTKCF; chươ tải da̒n khi̒ ZTKCF ko̒n ziên biển fức ta̭p.

B.M

 


 

KÁC TIN KHÁC


Do̒n kôông tác tính ha thăm va̒ chúc Thết kố chiê̒n Bunpimăi ta̭i tính Huố-Făn, nước CHĐCN La̒o.

(WBDT) – Bướ ngă̒i 12 dêểnh ngă̒i 14/4, Do̒n kôông tác kuố tính ha zo dôô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒ng Do̒n ĐBQH tính la̒ tlướng do̒n da̒ dểnh thăm va̒ chúc Thết kố chiê̒n Bunpimăi ta̭i tính Huố-Făn, nước CHĐCN La̒o. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi Do̒n kôông tác kuố tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí Huố Făn zo dôô̒ng chỉ Khăm Von Bun Tha̭ Vông, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒. Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, lảnh da̭w hal tính tlaw dối xơ lươ̭c wơ̒l ti̒nh hi̒nh fát chính kinh tể – xa̭ hô̭i kuố hal bên