(HBDT) – "Năng dôô̭ng, xảng ta̭w tloong chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, meḙnh za̭n áp zuṷng KH-KT baw xán xwất nôông ngiḙ̂p; di tlước tloong thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng văn minh, zư̭ zi̒n vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, thư̭c hiên an twa̒n vḙ̂ xinh thư̭c fấm (ATVXTF); tích kư̭c hiển dất, kóp kôông law dôô̭ng, thiê̒n la̒ khả, xâi zư̭ng kôông chi̒nh fúc lơ̭i... Dỏ la̒ nhửng wiḙ̂c la̒ ma̒ kản bô̭, hô̭i viên Hô̭i Nôông Zân (HNZ) hwiḙ̂n Iên Thwí hướng ửng kuô̭c vâ̭n dôô̭ng ""To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh” -–dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Nga, Chú ti̭ch HNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Thanh Hối vui cuộc sống mới

(HBDT) - Ră̒ng dêểnh xa̭ Thanh Hổi (Tân La̭c) hắn nhê̒w ngươ̒i mắt dêểnh vu̒ng dất kuố wa hơm, tlải ngoo̭ch, kỏ bưới dó dă̭c xán, bưới da xeenh nức thiểng khânh xa. Nhửng ngă̒i khảng 3, tlơ̒i rẳng wa̒ng zi̭w, xỏ xwân mon man, wâ̒n bưới bung wa tlẳng muốt, nga̒w nga̭t hơm. Tất bâ̭t chăm xoóc wâ̒n cho vṷ mởi, ngươ̒i zân moong mo̭i xư̭ thwâ̭n buô̒m, xuôi xỏ

Chú dôô̭ng foo̒ng chôổng ha̭n hản thiểw dác cho xán xwất

(HBDT) – Kôô̒ng mân wiḙ̂c chấn bi̭ tốt wê̒l zôổng, vâ̭t tư nôông ngiḙ̂p, kôông tác dám báw nguô̒n dác fṷc vṷ xán xwất kỏ vai tlo̒ kwan tloo̭ng, kwiết di̭nh thẳng lơ̭i tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p. Bớ dâ̒w khảng 12/2020, Xớ NN&FCNT da̒ chí da̭w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti TNHH MTV Khai thác kôông chi̒nh thwí lơ̭i xâi zư̭ng kể hwă̭ch foo̒ng, chôổng ha̭n hản, dám báw nguô̒n dác fṷc vṷ xán xwất nôông ngiḙ̂p va̒ zân xinh vṷ dôông xwân 2020 - 2021.

Bu̒i Văn Kương thănh niên năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) – Cha̒ng tlai 8X Bu̒i Văn Kương ớ xỏm Chă̒ng Wa̒i, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) ản mo̭i ngươ̒i mắt dêểnh la̒ môô̭ch thănh niên nhiḙ̂t hwiết kôô̒ng kôông tác Dwa̒n, năng dôô̭ng, xảng ta̭w tloong fát chiến kinh tể. Mô hi̒nh chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng kỏ mủi va̒ HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p kuố eenh da̒ kỏ nhửng hiḙ̂w kwá nhất di̭nh, zoong la̭i nguô̒n htu nhâ̭p ốn di̭nh cho za di̒nh.

Xa̭ Dôô̒ng Tâm Vựng bước tlêênh chă̭ng dươ̒ng mởi

(HBDT) – Năm 2020, nhửng kết kwá da̭t ản tloong fát chiến KT-XH da̒ dă̭ch nê̒n moỏng cho bước di vưng chắc chăng dươ̒ng mởi 2021 kuố xa̭ Dôô̒ng Tâm. Tloong lẳnh da̭w fát chiến KT-XH, xa̭ chủ tloo̭ng dươ tí tloo̭ng kơ kẩw kinh tể di dủng hưởng, vởi nôông, lâm, thwí xán chiểm 19%, tiếw thú kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng chiểm 30%, zi̭ch vṷ, zu li̭ch va̒ thu nhâ̭p khác 51%

Chỉnh xắch zân tô̭c do̒n bấi fát chiến kinh tể xa̭ hô̭i ớ hwiḙ̂n Kim Bôi

(HBDT) – Hô̭ ba̒ Kwắch Thi̭ Hôô̒ng, ôông Kwắch Văn Hin ớ xỏm Mển Bôi, xa̭ Kim Lâ̭p (Kim Bôi) vươ̒ dỏn muô̒ bỉl xenh bô̭i thu wê̒l ká năng xwất va̒ zả ká. Rỉ la̒ nhơ̒ ảng khả nô̭i dôô̒ng ản bê tôông kửng hwả, chớ xe ó lo thất thwát, bế zâ̭p nôông xán khâw thu hwă̭ch. Zả baảnh bi̒nh kwân 14.000 dôô̒ng/ kg, kỏ thơ̒i diếm baảnh ản 22.000kg/ kg, za di̒nh ôông thu ản 300 tliḙ̂w dôô̒ng bớ tlôông bỉl.

Eenh Hwa̒ng Văn Zang Diến hi̒nh foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Xâi zư̭ng vươ̒n ươm tlói gép kwi mô kỏ thiểng tloong vu̒ng, ta̭w kôông ăn wiḙ̂c la̒ cho 4 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên va̒ 20 – 30 law dôô̭ng thơ̒i vuk, eenh Hwa̒ng Văn Zang ớ xỏm La Văn Kâ̒w, xa̭ Thươ̭ng Kôốc la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̭ za di̒nh xán xwất, kinh zwănh zói tiêw biếw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Zâ̒w la̭c Iên Thwí xán fấm OCOP 4 khaw

(HBDT) – xán fấm zâ̒w lă̭c kuố HTX nôông ngiuḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản chiết xwất bớ la̭c kheḙch, ó zu̒ng chất báw kwán, ó fa̭ chô̭l bất li̒ thă̒nh fâ̒nno̒ khác. Xán fấm kỏ tác zṷng ngăn ngươ̒ la̭w hwả, chôổng ung thư va̒ kác bêḙ̂nh wê̒l tim meḙch, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng deẻnh zả kaw wê̒l chất lươ̭ng. Năm 2020, xán fấm râ̒w la̭c kuố HTX nôông ngiḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 4 khaw.

Xâi zư̭ng dô thi̭ Lương Xơn tlaảng, xeenh, kheḙch

(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.

Nhửng diếm tlảng năm 2020

(HBDT) – Năm 2020, tloong bổi kắnh vươ̒ fái foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh, vươ̒ fái thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, xoong vởi xư̭ kổ gẳng kuố Dáng bô̭, Nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c fát chiến KT-XH, KF-AN, xâi zư̭ng Dáng, ta̭w nê̒n táng thư̭c hiện mṷc tiêw fát chiến leenh, bê̒n vưng, fẩn dẩw xâi zư̭ng tính da̭t mư̭c tlung bi̒nh khả baw kác năm dêểnh.

Xa̭ Twa̒n Xơn Wê̒l dích bớ hwi dôô̭ng khức zân

(HBDT) – Kuu̒ng vởi xư̭ kwan tâm dâw tư, hổ hcơ̭ kuố Nha̒ nước, xa̒ Twa̒n Xơn (Da̒ Bắc) da̒ hwi dôô̭ng, vâ̭n dṷng hiḙ̂w kwá khức zân dớ dươ xa̭ kản dích NTM ngăi tlước thê̒m năm mởi 2021.

Ngát xeenh zan Xơn Thwí

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh vu̒ng zan Xơn Thwí, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) hhê̒w ngư̒i chứ dêểnh ôông Bu̒i Văn Lư̭ch, ngwiên Bỉ thư Dáng wí xa̭ Xơn Thwí tlước ni, i la̒ ngươ̒i kỏ kôông dâ̒w "kâl wa̒ng"” wê̒l dôô̒ng dất kwê nha̒. Dớ la̒ "kâl wa̒ng"” i ó kwả, vi̒ bớ tlôông zan, nhê̒w za di̒nh ớ Xwân Thwí da̒ thwá nge̒w, vươn lêênh kuô̭c khôổng khả zá