(HBDT) - Dớ dám báw kuung kấp diḙ̂n ốn di̭nh Thết Năm mới Nhâm Râ̒n 2022, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) chú dôô̭ng xâi zưư̭ng kể hwă̭ch, chấn bi̭ kác fương ản lṷ thế tloong kwán lỉ, vâ̭n hă̒nh kuu̒ng nhơ kiếm tla, kái ta̭w lải diḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chiến dối xổ thúc dấi "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p"

(HBDT) - La̒ tính nmiê̒n nủi, khu vư̭c nôông thôn chiểm 80% zân kư, nôông ngiḙ̂p chiểm tí tloo̭ng 19,98% GDP; mô hi̒nh xán xwất nhó, lé, kkẻm hiḙ̂w kwá, thiểw liên kết chuô̭i zả tli̭ ... la̒ nhửng tô̒n ta̭i va̒ ha̭n chể kuố nôông ngiḙ̂p tính nhê̒w năm kwa. Zo rỉ wiḙ̂c chiến dối xổ tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p ản moong la̒ khác fṷc chiḙ̂t dế tô̒n ta̭i ni̒, kóp fâ̒n thúc dấi "xán xwất nôông nghiḙ̂p" la̭i "kinh tể nôông ngiḙ̂p", fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng.

Dấi meḙnh kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh dớ thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Nhă̒m chăng ngư̒ng kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh, nơơng kaw chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính, tloong thơ̒i zan kwa, Tluung tâmXúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i zi̭ch vṷ tính da̒ dấi meḙnh kôông tác kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC), kiếm tla, zảm xát chắch nhiḙ̂m tloong thư̭c thi kôông vṷ; ưửng ưư̭ng KNTT tloong zái kwiết thú tṷc, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất cho nha̒ dâ̒w tư (NDT).

Thu ngân xắch Nha̒ nước da̭t 124,3% zư̭ twản Chỉnh fú zaw

(HBDT) - Khởm 5/1, Kṷc Thể tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác thể năm 2021chiến khai nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm 2022. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Kwắch Tất Liêm, Fó Chú ti̭ch UBNZ tính; Dă̭ng Ngoo̭c Minh, Fỏ Tôống kư̭c tlướng Tôống kṷc Thwể.

Wê̒l Iên Thwí muô̒ bưới chỉn

(HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.

Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Nơơng kaw hiḙ̂w kwá thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.

Che̒ Shan twiết Tluung Thă̒nh - xán fấm OCOP 3 khaw

(HBDT) - Kâl che̒ Shan twiết da̒ găn rbỏ kôô̒ng ngươ̒i zân xa Tluung Thă̒nh bớ nhưửng năm 80 kuố thể kí tlước.. Da̒ kỏ khi̒ che̒ moo̭c rêênh rưư̒ng ba̭t nga̒n tlêênh dính khṷ mơ̒ xương. Khi rỉ, che̒ ản tlôông mê chươ la̒ haa̒ng hwả. Kác kâl che̒ kố thṷ râ̒n bi̭ chă̭c ha̭ dớ tlôông rố, kú kảw.

La̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh hơ̭p tác xa̭ kiếw mởi

(HBDT) - Kỏ moong muổn la̒ zâ̒w tlêênh kwê hương, băngg vổn kiển thức da̒ hoo̭c ản ớ zaáng dươ̒ng da̭i hoo̭c, eenh Châ̒n Văn Loong meḙnh za̭n thee̒nh lâ̭p HTX zi̭ch ṷ nôông ngiḙ̂p tôống hơ̭p Vṷ Lâm (La̭c Xơn), tloong rỉ, hưởng di chỉnh la̒ ruôi ka kiển kết hơ̭p ruôi hươu va̒ da̒ diếw.

Kha̒w Bẳi xâi zưư̭ng xa̭ nôông thôn mởi nơơng kaw

(HBDT) - Vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ngươ̒i zân, xư̭ lẳnh da̭w, chí da̭w kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ kwiết tâm kaw kuố hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, khaảng 6/2020, xa̒ Kha̒w Bẳi (Kim Bôi) dỏn nhâ̭n zănh hiḙ̂w da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM).

Kaw xa̭ den Twiết Nhi - mỏn kwa̒ cho khức khwé

(HBDT) - Bớ lô, kâl xa̭ den ản mo̭l Mươ̒ng xứ zuṷng tloong kác ba̒i thuốc diê̒w tli̭ uung thư. Năm 2011, môô̭ch xổ hô̭ zân xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn) dươ kâl xa̭ den wê̒l tlôông, dêểnh chi̒ ni̒, xa̭ Kaw Zương da̒ fát chiến ziên tích tlôông kâl xa̭ den lêênh hơn 100 ha.

Ruôi kả lôô̒ng hưởng dêêh da̭t tiêw chấn OCOP

(HBDT) - Dêênh chi̒ ni̒ môô̭ch xổ xán fấm kả va̒ chể biển bớ kả da̭t tiêw chấn OCOP 4 khaw kấp tính nhơ: kả lăng den Khôông Da̒ file, kả rô fi khôông Da̒ kuố Kôông ti TNHH Kươ̒ng Thi̭nh; ruốc kả tlẳm den, ruốc kả lăng den, ruốc kả lăng waa̒ng khôông Da̒ kuố Kôông ti TNHH thwí xán Hái Dăng. Thơ̒i zan dêểnh, tính fẩn dẩw kỏ thêm 4 - 6 xán fấm kả ruôi lôô̒ng, be̒ da̭t tiêw chấn OCOP.

Xa̭ Môông Hwả da zaa̭ng ngă̒nh ngê̒ xán xwất - kinh zwănh

(HBDT) - Xa̭ Môông Hwả (TF Hwa̒ Bi̒nh) kỏ kwuốc lô̭6 va̒ dươ̒ng Hwa̒ La̭c - TF Hwa̒ Bi̒nh di kwa, thwâ̭n lơ̭i cho di la̭i, zaw thương haa̒ng hwả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ khu kôông ngiḙ̂p (KKN) ản kwi hwă̭ch tlêênh 200ha, ka̭ ni̒ kác zwănh ngiḙ̂p di baw hwa̭t dôô̭ng. Tloong khi rỉ, law dôô̭ng kuố diḙ̂ fương zô̒i za̒w, lư̭c lươ̭ng tlé chiểm da xổ, kuung kấp nguô̒n law dôô̭ng daảng kế cho KKN va̒ kác zwănh ngiḙ̂p, kơ xớ xán xwất.

Xa̭ Bắc Foong: Zô̒n khức wê̒l dích nôông thôn mởi

(HBDT) - Năm 2021 daang râ̒n hết, thơ̒i zan kwa, Daáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n va̒ Nhân zân xa̭ Bắc Foong (Kaw Foong) da̒ zô̒n lư̭c hwa̒n thiḙ̂n kác tiêw chỉ báw dám da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) baw kuổi năm thew duủng lô̭ chi̒nh dê̒ tha.

Ngoo̭ch hơm mâ̭ch oong La̭c Xi̭

(HBDT) - Nha̒ ruôi ít thi̒ 4 - 5 da̒n, nhê̒w lêênh ká tlăm da̒n. Nhưửng năm khânh ni, kuu̒ng mân ngê̒ tlôông rưư̒ng, ngê̒ ruôi oong lể mâ̭ch da̒ zoong la̭i xư̭ ro ẩm cho vuu̒ng kwê nge̒w La̭c Xi̭ (Iên Thwí)..

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Dấi meḙnh fát chiến dô thi̭

(HBDT) - Zai dwa̭n 2016 - 2020, hwiḙ̂n Tân La̭c da̭t ản nhê̒w thă̒nh tư̭w tloong fát chiến dô thi̭. Ziḙ̂n ma̭w dô thi̭ ngă̒i kaa̭ng khaang tlaang, hiḙ̂n da̭i, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ zaw thương haa̒ng hwả, thúc dấi tăng tlướng va̒ chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể, zám nge̒w... Dă̭c biḙ̂t hwiḙ̂n kwan tâm dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng baw kác kôông chi̒nh tloo̭ng diếm, kỏ tỉnh chiển lươ̭c. Tí lḙ̂ dô thi̭ kuố hwiḙ̂n da̭t 18%.

Deẻnh zả, fân ha̭ng xán fấm OCOP năm 2021

(HBDT ) - Vư̒a kwa, Hô̭i dôô̒ng xếp haa̭ng xán fấm OCOP năm 2021. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngo Văn Twẩn, Wí viên BCH T.Ư Daáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính. Dôô̒ng chỉ Dinh Kôông Xử, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng dẻnh zả, fân haa̭ng chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Khá kwan thu ngân xắch Nha̒ nước

(HBDT) - Khâw 2 năm liên tiếp 2019 - 2020, thu ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha, thi̒ năm năi, mă̭c zu̒ tloong bổi kắnh khỏ khăn chôô̒ng chất, nhiḙ̂m vṷ ni̒ lḙ da̭t ản nhê̒w kết kwá khá kwan. Thew rỉ zư̭ tỉnh TNXNN xḙ da̭t va̒ kỏ thế vươ̭t chí tiêw dê̒ tha.

Xán lươ̭ng kả thu hwă̭ch ước da̭t tlêênh 9.200 tẩn

(HBDT) - Ka̭ ni̒, to̒n tính kỏ tôống zi̭en tích ruôi kả aw hô̒ nhó 2.700ha va̒ 4.700 lôô̒ng ruôi kả. Thơ̒i zan kwa kác zwănh ngiḙ̂p, HTX va̒ ngi̒ zân dâ̒w tư ruôi kả nhất la̒ ruôi kả lôô̒ng lêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kác biḙ̂n fáp ki̭ thwâ̭t, cho rêênh kả xinh tlướn tốt, ha̭n chể thấp nhất thiḙ̂t ha̭i zo môi tlươ̒ng. Tloong khaảng 11, xán lươ̭ng kả thu hwă̭ch ước da̭t 897 tẩn, tloong rỉ xán lươ̭ng kả khai thác da̭t 132 tẩn, xán lươ̭ng kả ruôi 747 tẩn. Lwi̭ kể tloong 11 khaảng, xán lươ̭ng ước da̭t 9.206 tẩn.

Hiḙ̂w kwá khâw zô̒n diê̒n, dối thướ

(HBDT) - Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí, ziḙ̂n tích dất nôông ngiḙ̂p ít, mănh mủn, thư̭c hiḙ̂n zô̒n diê̒n dối thướ (ZDDT) nhă̒m hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng xán xwất haa̒ng hwả tâ̭p chuung, kwi mô lởn, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c liên kết xán xwất va̒ ưửng zuṷng khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t, thư̭c hiḙ̂n kơ zởi hwả tloong xán xwất, gẳn kôông wiḙ̂c ZDDT dớ tốc chức la̭i xán xwất nôông ngiḙ̂p.

Dôn dốc tiển dô̭ chiến khai Zư̭ ản dươ̒ng liên kết vuu̒ng Hwa̒ Bi̒nh - Ha̒ Nô̭i va̒ kaw tôốc Xơn La (Hwa̒ Bi̒nh - Môô̭c Châw)

(HBDT) - Khuô̭ng ngă̒i 14/12, UBNZ tính tố chức buối la̒ wiḙ̂c chiến khai Zư̭ ản dươ̒ng liên kết vuu̒ng Hwa̒ Bi̒nh - Ha̒ Nô̭i va̒ kaw tôốc Xơn La (Hwa̒ Bi̒nh - Môô̭c Châw) . Dôô̒ng chỉ Kwắch Tất Liêm, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ buối la̒ wiḙ̂c. Tham zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ la̒ thă̒nh viên Tố kôông tác hổ hcơ̭ thư̭c hiḙ̂n chấn bi̭ dâ̒w tư zư̭ ản; Ban Kwán lỉ dâ̒w tư kác kôông chi̒nh zaw thôông tính; da̭i ziḙ̂n kôông ti tư vẩn.