(HBDT) - Văn foo̒ng UBNZ tính vươ̒ han hă̒nh Thôông bảw xổ 3402/TB-VPUBND tính wê̒l kết lwâ̭n kuố Chú ti̭ch UBNZ tính ta̭i kuô̭c ho̭p Ban chí da̭w kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh (PCI) tính hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w da̒ kết lwâ̭n:

Tâ̭p tlung hải lo̭ chiêm xwân thew dủng khung thơ̒i bṷ

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i kwa, kải noỏng wa̒i tlơ̒i kỏ nơi, kỏ ka̭ lêênh têểnh hơn 40 dô̭ C. Tí tleẻnh ắnh hướng têểnh khức khwé zo dẳng noỏng thẳn khẻw za̒i, pớ ka̭ 4,5 zơ̒ lảng, nôông zân ta̒n kác diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ hôốc ha̒ tha kho̭m, khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fẩn dẩw nơơng kaw chí xổ năng lưư̭c kă̭nh chănh

(HBDT) - Ản tôống hơ̭p va̒ fân tích zươ̭ tlêênh ỉ kiển kuố kác chú kơ xớ xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp hwiḙ̂n va̒ kác xớ, ngă̒nh (DDC) nhă̒m deẻnh zả năng lư̭c diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n kấp hwiḙ̂n. Năm 2022, diếm xổ thă̒nh fâ̒n kúo hwiḙ̂n La̭c Xơn zám 0,9 diếm, ớ vi̭ chỉ thử 7/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tṷt 2 bơơ̭c xo kôô̒ng năm 2021.

Xa̭ Ngố Luông fát chiến vâ̭t ruôi bán diḙ̂

(HBDT) - Vởi diê̒w kiḙ̂n fu̒ hơ̭p, nhưửng năm kwa, ngươ̒i zân xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) chủ tloo̭ng chăn ruôi kác vâ̭t ruôi kỏ nguô̒n kôốc bán diḙ̂. Kwa rỉ tưư̒ng bước ta̭w tha xán fấm dâ̭m bán xắc diḙ̂ fương, hưởng dêểnh fuṷc vṷ fát chiến zu li̭ch tloong tương lai.

Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) - La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.

Thúc dấi xán xwất, kinh zwănh lỉnh vư̭c kôông ngiḙ̂p thương ma̭i, xwất nhâ̭p khấw

(HBDT) - Thew deẻnh zả kuố ngă̒nh chức năng, nhửng khảng dâ̒w năm, ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwănh kuố kác zwănh ngiḙ̂p kôông ngiḙ̂p zư̭ vưưng va̒ da̭t mức tăng tlướng khả.

Hiḙ̂w ka bớ mô hi̒nh chăn ruôi ka kiển bán diḙ̂ ta̭i hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) - Bớ hô̭ kinh tể khoe khăn, ản tiêp kâ̭n vổn wăl, khowa hoo̭c ki̭ thwâ̭t thôông kwa xư̭ hổ chơ̭ kuố kac tố chức hô̭i, dwa̒n thế, za di̒nh eenh Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng 2, xa̭ Kwiết Thẳng (La̭c Xơn) bắt thăi baw thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh lo̒ ốp tlơởng va̒ chăn ruôi ka kiển bán diḙ̂ zoong la̭I thu nhâ̭p ha̒ng tlăm tliḙ̂w dô̒ng mối năm. Năm 2017, eenh Hwể vâ̭n dôô̭ng môô̭ch xổ hô̭ chăn ruôi tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh lâ̭p HTX chăn ruôi va̒ kuung ưửng ka Chỉ Thiḙ̂n. Dêểnh chi̒ ni̒ HTX kỏ 10 thă̒nh viên, chwiên kuung kấp ka thương fấmva̒ ka zôổng cho thi̭ tlươ̒ng, nơơng kaw thu nhâ̭p, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho nhê̒w law dôô̭ng ớ diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất, kinh zwănh lỉnh vư̭c kôông ngiḙ̂p thương ma̭i, xwất nhâ̭p khấw

(HBDT) - Thew deẻnh zả kuố ngă̒nh chức năng, nhửng khảng dâ̒w năm, ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwănh kuố kác zwănh ngiḙ̂p kôông ngiḙ̂p zư̭ vưưng va̒ da̭t mức tăng tlướng khả.

Khai thác tiê̒m năng fát chiến ruôi tlôô̒ng thwí xán

(HBDT) - Ziên tích ruôi kả aw, hô̒ nhó, ruôi kả na̒, ruôi kả hô̒ chưở tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ khâânh 2.700 ha, xôô̒nn ruôi kả 4.890 lôô̒ng. Năm 2022, xán lươ̭ng ruôi, tlôô̒ng, khai thác da̭t 12 ngi̒n tẩn. Kwi̭ I năm 2023 xán lươ̭ng ruôi, tlôô̒ng, khai thác da̭t hơn3.060 tẩn, tloong rỉ xán lươ̭ng ruôi, tlôô̒ng 2.577tẩn, gô̒m kác lo̭i kả: lew Mi̭, chiên, lăng, ziêw hô̒ng, tlẳm zâ̒m... xán lươ̭ng khai thác 486 tẩn, chủ iểw kác lo̭i kả ta̭p va̒ thôm khôông, kác lo̭i kả kỏ zả tli̭ kinh tể chiểm tí lḙ̂ thấp.

Xwất khấw nôông xán - xái keẻnh bươn xa

(HBDT) - Zu̒ tlái kwa 2 năm ửng fỏ pơ̭i zi̭ch Covid-19, xoong môô̭ch xổ nôông xán dă̭c tlưng kuố tính ka̭ no̒ i zư̭ bư̭ng bi̭ tlỉ ớ thi̭ tlươ̒ng nô̭i diḙ̂ kôô̒ng pơ̭i bươn xa tha thi̭ tlươ̒ng thể zởi. Pớ tâ̒w năm têểnh măi, ta̒n kác tố tlức, zwănh ngiḙ̂p, hô̭ xán xwất tloong tính i ta̒ xwất khấw ta̒n chwiển nôông xán zả tli̭ kaw la̭i môô̭ch xổ thi̭ tlươ̒ng mởi pơ̭i tỏn nhân thêm tư̒ dơn ha̒ng. Ni la̒ tỉn hiḙ̂w pui zư̭ bảw thi̭ tlươ̒ng xwất khấw kuố ta̒n kác xán fấm nôông xán tiếp tṷc pứt fả.

Hô̭i viên Nôông zân la̒ zâ̒w bớ fát chiến kinh tể tôống hơ̭p

(HBDT) - Bă̒ng tinh thâ̒n vươ̭t khỏ, khă̒nbuô, khă̒n wiḙ̂c, í chỉ vươn lêênh la̒ zâ̒w, nhê̒w nôông zân xa̭ Fủ Kươ̒ng (TânLa̭c) meḙnh za̭n thi̒m huôl, thi̒m hưởng hoo̭c hói, ưửng zuṷng tiển bô̭ khwa hoo̭c ki̭thwâ̭t bawxán xwất dớ fát chiến kinh tể za di̒nh. Eenh Ngwiḙ̂n Văn Chiển, xỏm Lâm Lưw, xa̭ Fủ Kươ̒ng la̒ môô̭ch tloong nhưửng hô̭i viên nôông zân tiêw biếw kuố xa̭.

Zư nơ̭ cho wăl fuṷc hô̒i, fát chiến KT-XH da̭t 277,3 tí dôô̒ng

(HBDT) - Năm 2023, Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭ Viḙ̂t Nam zaw kể hwă̭ch cho chi nhẳnh Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i tính tăng tlướng zư nơ̭ kác chương tri̒nh tỉn zuṷng thew Ngi̭ di̭nh xổ 11/NQ-CP kuố Chỉnh fú la̒ 53 tí dôô̒ng, gô̒m: cho wăl nha̒ ớ xa̭ hô̭i 28 tí dôô̒ng; hổ chơ̭ nha̒, dất ớ, dất xán xwất, chiến dối ngê̒, chuô̭i zả tli̭ thew Ngi̭ di̭nhxổ 28/2022/ NĐ-CP 25 tí dôô̒ng.

Kô chú 9X thee̒nh kôông nhơ̒ kinh zwănh nôông xán

(HBDT) - Xỏm Zương la̒ dươ̭c kỏ chiê̒n thôổng nôông ngiḙ̂p lô dơ̒i kuố xa̭ Ngo̭c Lương (Iên Thwí).Nẳm bắt va̒ tâ̭n zuṷng lơ̭i thể rỉ, chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thơ (KN 1992) da̒ meḙnh za̭n khơ̒i ngiḙ̂p va̒ thee̒nh kôông tloong ngê̒ kinh zwănh nôông xán.

Eenh Ha̒ Tloo̭ng Kwiết khới ngiḙ̂p xảng ta̭w

(HBDT) - Nhắc dêểnh xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) nhê̒w ngươ̒i ngi̭ ngăi dêểnh bán Lác, diệ diếm thu hút kheéch tham kwan, ngí zươ̭ng. Eenh Ha̒ Tloo̭ng Kwiết da̒ xâi zưư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh homestay zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể, fṷc vṷ nhu kâ̒w zu li̭ch,chái ngiḙ̂m văn hwả cho zu khéch tloong va̒ wa̒i nước.

Hwiḙ̂n Kim Bôi tâ̭p chuung zái foỏng mă̭t bă̒ng kác zư̭ ản tloo̭ng diếm

(HBDT) - Hwiḙ̂n Kim Bôi tâ̭p chuung chí da̭w kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB) 2 zư̭ ản tloo̭ng diếm kúo tính, gô̒m: Zư̭ ản dướng liên kết vuu̒ng (DLKV) va̒ zư̭ ản kwâ̒n thế khu dô thi̭ xinh thải, bui chơi zái chỉ kaw kấp va̒ hḙ̂ thôổng káp tlew Kuổi Ha̭, ản moong dơ̭i vớ tha kơ hô̭i rất lởn cho khai thác tiê̒m năng, lơ̭i thể cho tính.