Moong baw dê̒ ản tlôông kâl lể văng ớ hwiḙ̂n La̭c Thwí

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ thể meḙnh fát chiến lâm ngiḙ̂p kôô̒ng lơ̭i thể wê̒l dất dai, zaw thôông dươ̒ng bô̭, dươ̒ thwí thwâ̭n lơ̭i lưw thôông ha̒ng hwả. Ziḙ̂n tích tlôông rưư̒ng ha̒ng năm kuố hwiḙ̂n bớ 850 - 900ha thew hưởng thâm kănh, tloong rỉ kết hơ̭p fát chiến kác lo̭i kâl lâm xán fṷ wa̒i kâl gô̭ da̒ kóp fâ̒n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, muô̒ vṷ. Dê̒ ản "Fát chiến kâl lể văng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂ La̭c Thwí zai dwa̭n 2022 - 2025" vớ tha huôl wiḙ̂c la̒ ta̭w thu nhâ̭p, za tăng zả tli̭ xán xwất, kóp fâ̒n thăi dối bô̭ mă̭t nôông thôn.

Cha̒ng thanh niên ruôi mơ ước la̒ zâ̒w bớ wa kâl zươ dưư̭c

(HBDT) - Nhứng năm tlước, wa kâl zươ dư̭c la̒ lo̭i thâw ăn ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i zân vuu̒ng kaw. Ba̒ kon dô̒, luô̭c hăi xa̒w kôô̒ng choóc bo̒. Mẩi năm khânh ni, wa zươ dưư̭c ản koi la̒ ba̒i thuốc kwỉ tloong diê̒w tli̭ kác bêḙ̂nh hiếm nge̒w. Ngỏ kiế nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, eenh Bu̒i Mă̭nh Li ớ xom Iển Bắi, xa̭ Kwiết Thẳng (La̭c Xơn) meḙnh za̭n lêênh rưư̒ng tlôông hơn 3 va̭n kâl zươ dưư̭c.

Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.

Zư nơ̭ chương chi̒nh cho wăl hô̭ nge̒w da̭t tlêênh 875 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố chi nhẳnh NHCX tính, tỉnh dêểnh hết khảng 1/2023, tống zư nơ̭ kuố chương chi̒nh cho wăl hô̭ nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̭t 875,5 tí dôô̒ng.

Xâi zư̭ng tlỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh hô̭ tlơ̭ nha̒ dâ̒w tư

(HBDT) – Kôô̒ng pơ̭i kwan diếm nhất kwản "ka̭ no̒ i dôô̒ng hă̒nh kôô̒ng xư̭ fát tliến kuố kác nha̒ dâ̒w tư (NDT)”, tính Hwa̒ Bi̒nh tang tliến khai ta̒n kác zái fáp kṷ thế nhă̒m kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thiết thâ̭t hô̭ tlơ̭ zwănh ngiḙ̂p (ZN), NDT ngiên kửw tliến khai ta̒n kác zư̭ ản dâ̒w tư paw ta̒n li̭nh bư̭c: dô thi̭, xinh thải zu li̭ch, nôông ngiḙ̂p, kôông ngiḙ̂p gẳn pơ̭i fát tliến dô thi̭, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw khai thác hiḙ̂w kwá kác tiê̒m năng, lơ̭i thể hưởng wê̒l Thú dô Ha̒ Nô̭i, thew fương châm fát tliến xeenh, pê̒n bư̭ng.

Hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c thư̭c hiḙ̂n dô̒n diê̒n, dối thướ

(HBDT) - Ngă̒i 8/2/2023 Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí ban hă̒nh kết lwâ̭n xổ 837 - KL/TU xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 35-CT/TU nga̒i 22/12/2017 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng dổi vởi kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh.

Mâ̭ch ngoo̭ch Miê̒n Dô̒i

(HBDT) - Ản thiên nhiên ưw da̭i wê̒l diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, khỉ hâ̭w, ta̒n năm kwa, ngê̒ nuôi oong ớ xa̭ Miê̒n Dô̒i (La̭c Xơn) ngă̒i ka̒ng fát tliến, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể. Xán fấm mâ̭ch oong kuố nôông zân xa̭ Miê̒n Dô̒i kỏ chất lươ̭ng kaw, ản ươ tluô̭ng tlêênh thi̭ tlươ̒ng, tlớ thă̒nh nguô̒n thu nhâ̭p chỉnh kuố tư̒ za di̒nh.

Fát tliến pơ̭i nơng kaw bai tlo̒ kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p, zwănh nhân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN), zwănh ngiḙ̂p tloong tính I ta̒ no̭ lư̭c bươ̭t kwa khỏ khăn, thắch thức tí thúc tấi xán xwất - kinh zwănh (XX-KZ), toỏng kóp tảng kế paw tăng tlướng kinh tể kuố tính. Tiếp nổl kết kwá da̭t ản, ngăl khăw Thết Ngwiên dản 2023, kác ZN khấn tlương pắt thăi paw xán xwất kôô̒ng pơ̭i kwiết tâm kaw pơ̭i chú dôô̭ng tăng tôốc ngăl pớ tâ̒w năm tí hwa̒n thă̒nh ta̒n kác nhiḙ̂m bṷ, mṷc tiêw dê̒ tha.

Tấi nhănh tiển dô̭ ta̒n kác zư̭ ản zaw thôông tloo̭ng diếm

(HBDT) - Xác di̭nh fát tliến ha̭ tơ̒ng zaw thôông la̒ môô̭ch tloong ta̒n kác dô̭t fả chiển lươ̭c thúc tấi kinh tể - xa̭ hô̭i kuố tính, ngăl tloong ta̒n ngă̒i tâ̒w năm 2023, WBNZ tính i ta̒ chí da̭w ta̒n kác xớ, ngă̒nh, chú dâ̒w tư kấp zút tliến khai ta̒n kác zái fáp nhă̒m tấi nhănh tiển dô̭ thi kôông kác kôông tli̒nh, zư̭ ản zaw thôông tloo̭ng diếm.