Dáng bô̭ xa̭ Tlung Thă̒nh Dươ nghi̭ kwiết Dáng baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Vởi tinh thâ̒n zân chú, do̒n kết, dối mởi, xảng ta̭w, Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Tlung Thă̒nh (Da̒ Bắc) da̒ ó ngư̒ng fẩn dẩw vươn lêênh hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ da̭t va̒ vươ̭t 14/17 chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020