(HBDT) – Ngă̒i 11/1, Tính wí, HDNZ, UBNZ, UBMTTK tính da̒ tố chức lḙ̂ chwi diḙ̂w va̒ an tảng ha̒i kốt kác Ănh hu̒ng liḙ̂t xi̭ hi xinh ta̭i thôn Thă̭ch Kwiê̒n, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn). Zư̭ lḙ̂ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Da̭i tả Fa̭m Kwang Hwa̒, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc Chỉnh xắch, Tôống Kṷc Chỉnh tli̭ Kwân dô̭i Nhân zân Viḙ̂t Nam, Chẳnh Văn foo̒ng Ban Chí da̭w (BCD) kwuốc za 515; Thiểw tưởng Bu̒i Kôông Chức, Fỏ Chỉnh wí, Tlướng BCD 515 Kwân khu 3; Thiểw tưởng Ha̒ Tất Da̭t, Fỏ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3. Wê̒l khả tính ha, kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính; Châ̒n Dăng Ninh, Tlướng Do̒n da̭i biếw Kwuốc hô̭i tính; Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TC UBNZ tính, Tlướng BCD 515 tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí; lẳnh da̭w môô̭ch xổ ban, xớ, ngă̒nh va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn.

Kư̭w chiển binh hwiḙ̂n La̭c Xơn thi duô la̒ kinh tể zói

HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 8.327 hô̭i viên, xinh wa̭t ta̭i 25 kơ xớ hô̭i. Thôổng kê năm 2020, thu nhâ̭p bi̒nh kwân kản bô̭, hô̭i viên KCB da̭t 43 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w 6,26%, zám 1,83% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước. Dỏ la̒ kết kwá xư̭ baw kuô̭c kuố Hô̭i KCB kác kấp tloong foong tla̒w thi duô la̒ kinh tể zói, thế hiḙ̂n ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ kươ̒ng, do̒n kết zúp kha̒ la̒ kinh tể zói zúp kha̒ zám nge̒w. Kwa rỉ nơơng kaw thu nhâ̭p, zám nge̒w bê̒n vưng, chung thăi, kóp khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Dươ thôông tin wê̒l kơ xớ luô̒ng xỏ mởi ớ hwiḙ̂n La̭c Thwi

(HBDT) - Ản koi la̒ lư̭c lươ̭ng xung kích dươ văn hwả, thôông tin wê̒l kơ xớ fṷc vṷ nhân zân, dô̭i ngṷ kản bô̭, nhân viên Tluung tâm VH-TT&TT hwiḙ̂n La̭c Thwí ó ngư̒ng nổ lư̭c la̒ mởi kắch thức, nô̭i zung tiên chiê̒n fu̒ hơ̭p, ta̭w tha luô̒ng xỏ mởi tloong xwả nge̒w thôông tin tlêênh diḙ̂ ba̒n

Hiḙ̂w kwá thiết thư̭c bớ zư̭ ản wê̒l báw vḙ̂ tlé em

(HBDT) – Tloong zai dwa̭n 2017 – 2020, tố chức Childfund Viḙ̂t Nam fổi hơ̭p Xớ LD-TB&XH chiến khai zư̭ ản tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá hḙ̂ thôổng báw vḙ̂ tlé em (BVTE) ta̭i diḙ̂ fương, tôống xổ kinh fỉ 637.906USD. Zư̭ ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i diḙ̂ ba̒n kác xa̭: Dủ Xảng, Hơ̭p Dôô̒ng ơ Thươ̭ng Tiển (ka̭ ni̒ la̒ xa̭ Hơ̭p Tiển), Kim Chwi (Năi la̒ xa̭ Kim Bôi), Kuổl Ha̭, Nuông Zăm kuố hwiḙ̂n Kim Bôi. Zư̭ ản ta̭w hướng lơ̭i cho 9.992 ngươ̒i, baw gô̒m nhỏm tlé em ôông dưở va̒ tlé em môô̭ng za̭ zươie 14 thuối; thanh niên nam, nư̭ dô̭ thuối 15-24 va̒ ngươ̒i tlướng thă̒nh.

Nơơng tâ̒n bán zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Bớ lô, bán La̭c nối thiểng wê̒l zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ thung lung Mai Châw thơ môô̭ng. Thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (KZKNTMKM), bán Lác khwác lêênh tẩm ảw mởi, vé dḙp ngă̒i ka̭ng kuổn hút zu kheéch khânh xa

Dáng bô̭ xa̭ Iên Môông Thư̭c hiḙ̂n tốt wiḙ̂c muô va̒ doo̭c bảw, ta̭p chỉ kuố Dáng

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Kết lwâ̭n xổ 29, ngă̒i 25/8/2012 kuố Ban Bỉ thư khwả XI, wê̒l tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 11 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ khwả VIII wê̒l wiḙ̂c muô va̒ doo̭c bảw, ta̭p chỉ kuố Dáng, nhửng năm kwa, Dáng bô̭ xa̭ Iên Môông (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm wiḙ̂c muô, kấp bảw bảw cho kác chi bô̭; foong tla̒w doo̭c va̒ la̒ thew bảw, ta̭p chỉ kuố Dáng ản zwi chi̒, fát chiến.

Hwiḙ̂n Mai Châw Báw vḙ̂ nê̒n táng tư tướng kuố Dáng tloong ti̒nh hi̒nh mởi

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa hwiḙ̂n Mai Châw da̒ chiến khai dôô̒ng bô̭, tích kư̭c kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 35-NQ/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭, nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂ nê̒n táng tư tướng kuố Dáng, dẩw chanh fán bác kác kwan diếm xai tlải, thu̒ di̭ch tloong ti̒nh hi̒nh mởi