(HBDT) - "Kản bô̭, dáng biên (KB,DB) kâ̒n fái kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ bư̭ng ba̒ng la̒ kâ̒n, kiḙ̂m, liêm, chỉnh, chỉ kôông, bô tư. La̒ wiḙ̂c tlắch nhiḙ̂m, chú dôô̭ng, khwa hoo̭c, xảng ta̭w. Pô̭ ti tôi pơ̭i la̒, tôn tloo̭ng fáp lwâ̭t, kí kương. Tloo̭ng zân, khânh zân, hiếw zân, hoo̭c zân pơ̭i kỏ tlắch nhiḙ̂m pơ̭i Nhân zân…”, di̭ la̒ ta̒n nô̭i zung kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c hwa̒n thiḙ̂n, xâi zư̭ng kôô̒ng pơ̭i thư̭c hiḙ̂n chwấn mư̭c fa̭w dức cho KB,DB ớ Dáng bô̭ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ản dôô̒ng tlỉ Tlâ̒n Thi̭ Vân Zung, Fỏ tlướng Ban Twiên zảw Hwiḙ̂n wí cho hăi.

Kuúng kổ, fát hwi khức meḙnh khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, Dáng wí Kwân xư̭ tính dac lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên kôông tác fổi hơ̭p kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương wê̒l kuúng kổ, fát hwi khổi khức meḙnh da̭i do̒n kết kác zân tô tloong tính. Ni la̒ nê̒n táng dớ kuúng kổ nê̒n kwuốc foo̒ng to̒n zân vưưng chắc.

Kóp kôông khai bớ ta̒n kác bỉ ấn kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh
Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh:

(HBDT) - Nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) la̒ nê̒n văn hwả tiê̒n xứ nối thiểng ớ Viḙ̂t Nam kôô̒ng pơ̭i khu bư̭c Dôông Nam Ả. Kác zi tích VHHB ản thi̒m dố, ngiên kửw tloonwg tư̒ thơ̒i ki̒ khác ha̒, zo tư̒ tố tlức, kả nhân tiển hă̒nh. Zo nô̭i zung foong fủ pơ̭i fức ta̭p kuố nê̒n VHHB cho dêênh têểnh măi i ko̒n tư̒ bẩn dê̒ tang ản tháw lwâ̭n, ngiên kửw.

Bảw kảw biên chwiên dê̒ kí niḙ̂m 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 16/11, Ban Twiên zảw Tính wí tố tlức hô̭i ngi̭ tlư̭c twiển twa̒n tính Bảw kảw biên chwiên dê̒ kí niḙ̂m 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (1932 - 2022). Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dôô̒ng, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí chú tli̒ hô̭i ngi̭.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí: Nhân zân tin tướng lươ̭ cho̭n bâ̒w tlướng thôn

(HBDT) - Tlêênh kơ xớ xác di̭nh thôn, khu zân kư (KZK) twi chăng fái la̒ môô̭ch kấp hă̒nh chỉnh mé la̒ diḙ̂ pa̒n kwan tloo̭ng tí fát hwi zân chú kôô̒ng pơ̭i kác hi̒nh thức tư̭ kwán, thư̭c hiḙ̂n zân chú ớ kơ xớ, zư̭ zi̒n AN-TT, ta̭w xư̭ dwa̒n kết tloong kôô̭ng dôô̒ng zân kư. Pơ̭i ỉ ngiḙ̂ di̭, hwiḙ̂n La̭c Thwí koi kuô̭c bâ̒w kứ tlướng thôn, KZK la̒ dơ̭t xinh hwa̭t chỉnh tli̭ khu hôô̭ng nhă̒m fát hwi zân chú, tlắch nhiḙ̂m kuố kản bô̭ pơ̭i Nhân zân tí bâ̒w ta̒n da̭i da̭i biếw kỏ dức, kỏ ta̒i, tú tiêw chwấn wê̒l fấm chất chỉnh tli̭, năng lư̭c thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m bṷ Nhân zân zaw fỏ.

Ngă̒i hô̭i Da̭i dwa̒n kết twa̒n zân tôô̭c liên khu zân kư xỏm Tlang, xa̭ Thươ̭ng Kôốc

(HBDT) – Ngă̒i 8/11, liên khu zân kư (KZK) xỏm Tlang, xa̭ Thươ̭ng Kôốc (La̭c Xơn) tố tlức ngă̒i Da̭i dwa̒n kết twa̒n zân tôô̭c. Têểnh zư̭ pơ̭i chung pui kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính; lă̭nh da̭w Ban Tố tlức Tính wí; Wí ban MTTK tính kôô̒ng môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, hwiḙ̂n La̭c Xơn…

Kản bô̭, dáng viên hwiḙ̂n Tân La̭c thư̭c hiḙ̂n kác chwấn mư̭c da̭w dức

(HBDT) - Ta̭i bô̭ fâ̭n "môô̭ch kướ" thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) kản bô̭ tiếp kôông zân luôn tâ̭n ti̒nh hưởng zâ̭n ngươ̒i zân zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnhthew kwi di̭nh wê̒l dất dai, tư fáp - hô̭ ti̭ch... Ngươ̒i zân dêểnh ni lâ̒n lươ̭t xếp thew thử tư̭ xếp ha̒ng ngô̒i ta̭i kể dơ̭i ha̭wc tham kháw kác thú tṷc hă̒nh chỉnh niêm iết ta̭i chṷ xớ, tla kửw thôông tin. Mối ngươ̒i dê̒w nhâ̭n ản kết kwá zái kwiết leenh, choỏng va̒ ha̒i loo̒ng wê̒l thải dô̭ fṷc vṷ kuố kản bô̭ tiếp zân.