Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) - Ngă̒i 22/6, ta̭i khu zu li̭ch Xoan-Retreat Da̒ Bắc, xỏm Mơ , xa̭ Hiê̒n Lương, Ban kwán lỉ AOP hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022- 2027

Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) – Ngă̒i 23/6/2022, Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó (CTD) tính tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i CTD tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 – 2027, Zư̭ Da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Wí biên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng DBKH tính; Bu̒i VănTính, ngwiên Wí biên T. Ư Dáng, ngwiên Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch zănh zư̭ Hô̭i CTD tính nhiḙ̂m ki̒ 2017-2022; Hwi̒nh Thi̭ Xwân Lam, Fỏ Chú ti̭ch T.Ư Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó Viḙ̂t Nam; kác dôô̒ng chỉ tloong BTB Tính wí, lă̭nh da̭w WBNZ, WBMTTK tính, kác xớ, ngă̒nh; kôô̒ng da̭i ziḙ̂n Hô̭i CTD kác tính, thă̒nh pơ̭i 162 da̭i biếw chỉnh thức da̭i ziḙ̂n cho kác hô̭i biên, ti̒nh ngwiḙ̂n biên, thănh thiểw niên CTD tlêênh twa̒n tính.

Ki̒ voo̭ng zái fá meḙnh kố tính dấi meḙnh môi tlươ̒ng dâ̒w tư

(HBDT) - Chí xổ CPI kuố Hwa̒ Bi̒nh tṷt khu wê̒l thử ha̭ng va̒ diếm xổ. Xoong nhê̒w zwănh ngiḙ̂p (ZN), nha̒ dâ̒w tư (NDT) cho ră̒ng, tloong ha̭n chể, thắch thức ni̒ i la̒ kơ hô̭i dớ tính va̒ kác xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương ngỏ la̭i, deẻnh zả xáht thư̭c tể, bớ rỉ kâ̒n kỏ nhưửng zái fáp meḙnh tloong kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, nơơng kaw năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính tloong nhửng năm dêểnh.

Chú ti̭ch WBNZ tính Bu̒i Văn Khẳnh tiếp dwa̒n kôông tác Da̭i xử kwản Ireland ta̭i Viḙ̂t Nam

(HBDT) - Pân khởm 21/6, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính kôô̒ng lă̭nh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh tiếp dwa̒n kôông tác kuố Da̭i xử kwản Ireland ta̭i Viḙ̂t Nam, zo pa̒ Anne Rabbitte, Kuốc bṷ khănh, Bô̭ dét kon, bi̒nh dắng, mo̭l khwiết tâ̭t, thănh niên kôô̒ng Bô̭ I tể Ireland la̒ tlướng dwa̒n têểnh cha̒w xa̭ zaw. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ ôông John McCullagh, Da̭i xử kwản Ireland ta̭i Viḙ̂t Nam; ôông Noel Byme, kổ bẩn dă̭c biḙ̂t kuố Kuốc bṷ khănh…

Dáng bô̭ xa̭ Tâi Foong: Tư̒ wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c xâi zư̭ng kuô̭c khôổng mởi

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, Dáng bô̭ xa̭ Tâi Foong (Kaw Foong) chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác ngi̭ kwiết wê̒l xâi zư̭ng Dáng; dô̭i ngṷ kản bô̭ kỏ năng lư̭c, fấm chất, fát hwi bai tlo̒ tiê̒n foong, gương mâ̭w tloong lă̭nh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m bṷ chỉnh tli̭, ản ngươ̒i zân tin tướng, dôô̒ng loo̒ng xâi zư̭ng kwêl hương fát chiến.

Chwiến dối xổ kấp xa̭ ta̭w tiḙ̂n ích cho chỉnh kwiê̒n pơ̭i ngươ̒i zân

(HBDT) – Ngă̒i 14/7/2021, WBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 143/KH-UBND wê̒l thư̭c hiḙ̂n thỉ diếm mô hi̒nh chwiến dối xổ (CDX) kấp xa̭ ta̭i xa̭ Nam Thươ̭ng (Kim Bôi) pơ̭i xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn). Têểnh măi, mô hi̒nh thỉ diếm zoong la̭i kết kwá nhất di̭nh, tơ̒ng pước ta̭w dêênh mô hi̒nh xa̭ thôông minh zoong têểnh tư̒ tiḙ̂n ích cho chỉnh kwiê̒n kôô̒ng ngươ̒i zân diḙ̂ fương.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Nôông kaw chất lươ̭ng kuung kấp zi̭ch bṷ kôông tlư̭c twiển

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i tư̒ zái fáp dôô̒ng bô̭, TF Hwa̒ Bi̒nh taang ti dâ̒w kác diḙ̂ fương tloong tính wê̒l kuung kấp zi̭ch bṷ kôông tlư̭c twiển (ZBKTT) mức 3, 4. Ngươ̒i zân pơ̭i zwănh ngiḙ̂p (ZN) tiếp kâ̭n, xứ zṷng ZBKTT, xổ lươ̭ng hô̒ xơ tiếp nhâ̭n pơ̭i zái kwiết thôông kwa ZBKTT kỏ xư̭ kái thiḙ̂n ro̭ rḙ̂t.

Hwiḙ̂n Kaw Foong: Thư̭c hiḙ̂n kwi chể zân chú kóp fâ̒n kuúng kổ bô̭ mẳi chỉnh tli̭

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c xáp nhâ̭n thôn, xỏm, tố zân fổ va̒ dơn vi̭ hă̒nh chỉnh (DVHC) kấp xa̭, hwiḙ̂n kaw Foong da̒ xáp nhâ̭p 35 xỏm, zám bớ 124 xỏm, 88 xỏm, khu zân kư, xáp nhâ̭p 5 xa̭ thee̒nh 3 xa̭ mởi, zám bớ DVHC kấp xa̭ thuổng ko̒n 10 DVHCKX. Dảng fẩn khởi la̒ wiḙ̂c ni̒ nhâ̭n ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân tloong nhân zân, kản bô̭, dáng viên (KB,DV). 99,1% kứ chi kác xỏm, 90% da̭i biếw HDNZ kuố 5 xa̭ va̒ hwiḙ̂n biếw kwiết dồngq ỉ chú chương xáp nhập nì.

Hiḙ̂n da̭i hwả nê̒n hă̒nh chỉnh kôông

(HBDT) – Khaảng 5/2022, Ban Chí da̭w (BCD) kái kắch hă̒nh chỉnh (KKHC) kuố Chỉnh fủ kôông bổ chí xổ KKHC (PAR INDEX) năm 2021 kuố kác Bô̭, Cơ kwan ngaang Bô̭, WBNZ kác tính, thă̒nh fổ tlư̭c thuô̭c T.Ư. Thew di̭, chí xổ hiḙ̂n da̭i hwả hă̒nh chỉnh kuố tính da̭t 92,48% tăng 2,44% xo pơ̭i năm 2020. Twi nhiên, ti liê̒n pơ̭i chí xổ ni̒ la̒ chí xổ thă̒nh fâ̒n wê̒l kwán tli̭ diḙ̂n tứ, tính zám 25.5%, thuô̭c nhỏm thấp nhất ká nước.

Dáng bô̭ xa̭ An Bi̒nh dươ ngi̭ kwiết baw kuô̭c khôổng

(HBDT) - Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) lâ̒n thử XXVIII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha 24 chí tiêw, nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, xác di̭nh tiếp tṷc nơơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w va̒ khức chiển dẩw kuố Dáng bô̭; xiết chă̭t kí lwâ̭t, kí kương, dấi meḙnh kái kắch hă̒nh chỉnh; nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác chí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n, fát hwi khức meḙnh khổi da̭i do̒n kết zân tô̭ô̭c; hwi dôô̭ng mo̭i nguô̒n lư̭c dớ fát chiến kinh tể, văn hwả - xa̭ hô̭i leenh, to̒n ziḙ̂n va̒ hiḙ̂w kwá, fâne dẩw năm 2025 da̭t chấn xa̭ nôông thôn mởi nơơng kaw.

Tha̒nh kwá la̒ thew thiểng Bác

(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 gẳn kôô̒ng kác ngi̭ kwiết T.Ư wê̒l xâi zưư̭ng Dáng ớ Dáng bô̭ tính ản chiến khai ngiêm túc, kỏ hiḙ̂w kwá, tác dôô̭ng meḙnh dêểnh kản bô̭, dáng viên (KB,DV) va̒ Nhân zân, ta̭w khức lan twá rôô̭ng tloong xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng kwan tloo̭ng xâi zưư̭ng kwê hương ngă̒i kaa̭ng fát chiến.