Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.

Xa̭ Fong Fủ hoo̭c tâ̭p Bác bớ wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c

(HBDT) – Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh"”da̒ tlớ thee̒nh nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, xwiên xuốt nhiḙ̂m ki̒ kwa ớ Dáng bô̭ xa̭ Foong Fủ (Tân La̭c). Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chí thi̭ di baw thư̭c chất, mối chi bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân dê̒w kỏ nhửng wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c dớ hướng ửng, la̒ thew.

Chiḙ̂n chươ kế wê̒l nhửng foỏng viên tlêênh tiển dâ̒w chôổng zi̭ch Covid-19,

(HBDT) – Tloong kuô̭c chiển chôổng da̭i zi̭ch Covid-19, ku̒ng lư̭c lươ̭ng chức năng, nhửng ngươ̒i la̒ bảw i tlớ thee̒nh chiển xi̭ tlớ thee̒nh nhửng ngươ̒i "chiển xi̭ thâ̒m lă̭ng"”khi xă̭n xa̒ng xôông fa baw vu̒ng tâm zi̭ch dớ kóp khức chiê̒n thôông, foo̒ng chổng, ngăn ngươ̒ zi̭ch bêḙ̂nh.

Kôô̭ng tác viên bảw chỉ – Nhửng tâm hwiết bê̒n lô

(HBDT) – Kôô̭ng tác viên (KTV) bảw chỉ la̒ mô̭ch fâ̒n la̒ rêênh xư̭ hấp zâ̭n, foong fủ, chất lươ̭ng kuố bất kử twa̒ xwa̭n no̒. Khâw khi Bảw Hwa̒ Bi̒nh ản tải lâ̭p khâw khi chiê tắch tính, khảng 10/1991, dô̭i ngṷ KTV kuố bảw ản deẻnh zả la̒ hu̒ng hâ̭w, dôông nhất. Xư̭ kiḙ̂n hô̭i ngi̭ KTV bảw chỉ, tâ̒m năm 1992 tố chức ta̭i La̒ng chwiên za khôông Da̒ la̒ ""tâm diếm" kwan tâm kuố nhửng ngươ̒i la̒ bảw tính nha̒

Hiḙ̂w kwá bớ mô hi̒nh khwiển hoo̭c ớ xỏm Tân Lâ̭p

(HBDT) – Ku̒NG dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bô̭, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Mông Hwả (TF Hwa̒ Bi̒nh), dâ̒n tôi dêểnh nha̒ ôông Ngwiḙ̂n Chỉ Lư̒ng, tlướng thôn, chi Hô̭i tlướng Chi hô̭i Khwiển hoo̭c xỏm Tân Lâ̭p. Ni la̒ xỏm tiêw biếw kuố xa̭ tloong xâi zư̭ng kwi̭ khwiển hoo̭c va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh.

Fẩn dẩw dươ Bi̒nh Thanh tlớ thee̒nh xa̭ khả kuố hwiḙ̂n

(HBDT) – Dỏ la̒ kwiết tâm chỉnh tli̭ kuố Dáng bô̭ xa̭ Bi̒nh Thanh (Kaw Fong) dê̒ tha ta̭i Da̭i hô̭i lâ̒n thử XII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025. Kṷ thế hwả mṷc tiêw rỉ, ngăi khâw da̭i hô̭i, nhê̒w fâ̒n wiḙ̂c da̒ ản diḙ̂ fương chiến khai, thế hiḙ̂n bă̒ng tinh thâ̒n nhâ̭p kuô̭c kaw kuố to̒n Dáng bô̭