(HBDT) - Kwỉ I/2023, twa̒n tính kỏ 100 zwănh ngiḙ̂p dăăng kỉ thăă̒nh lâ̭p mởi vởi tôống xổ vổn khwáng 2.000 tí dôô̒ng. Pên keḙnh rỉ, kỏ 7 zư̭ ản dấw tư tl nước ản kwiết di̭nh chú tlương dấw tư với tôống xổ vổn dăăng kỉ 611,4 tí dôô̒ng (xo vởi kôô̒ng ki̒ năm hơ, xổ zư̭ ản păă̒ng 58,3%, vổn păăng 124,4%).

Hwiḙ̂n Mai Châw hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dớ "zaw thôông di tlước"

(HBDT) - Mă̭c zu̒ dang tloong zai dwa̭n thi kôông hwa̒n thiḙ̂n, hwa̒n thiḙ̂n, ảng khả bớ xỏm Ziê̒m (xa̭ Tân Thă̒nh) da̒ tlớ thee̒nh "meḙch mẩw" kết nổl xỏm kôô̒ng bên wa̒i. Vớ tha diê̒w kiḙ̂n fát chiến mởi kuố diḙ̂ fương...

Hwa̒ Bi̒nh xếp thử 3 to̒n kwuốc wê̒l chiến khai kôông tác kwán lỉ an twa̒n thư̭c fấm nôông, lâm, thwí xán

(HBDT) - Vươ̒ kwa, Bô̭ NN&FCNT ban hă̒nh thôông bảw kết kwá xếp ha̭ng kác diḙ̂ fươg wê̒l chiến khai kôông tác kwán lỉ an twa̒n thư̭c fấm (ATTF) nôông, lâm, thwí xán năm 2022 , tloong rỉ Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương dưửng thử 3 to̒n kwuốc.

Mo̭l nuôi kon “khỏ”

(HBDT) - Nuôi lươnh cho zả tli̭ kinh tể kaw, chể biển tư̒ mỏn ăn dă̭c xán mé i la̒ zôổng khỏ nuôi ớ miê̒n Bắc. Nhơ̒ xư̭ kiên tli̒, mă̒i mo̒ hoo̭c hói, eenh Bu̒i Văn Kâng ớ xỏm Miên Liên Kết, xa̭ Dwa̒n Kết (Iên Thwí) i ta̒ nuôi thă̒nh kôông. Eenh la̒ ză̒w cho mêê̒nh kôô̒ng pơ̭i chwiến zaw ki̭ thwâ̭t cho 19 hô̭ nuôi lươnh ớ diḙ̂ fương pơ̭i ta̒n kác tính. Năm 2022, eenh kôô̒ng ta̒n kác hô̭ nuôi xwất tha thi̭ tlươ̒ng hơn 80 tẩn lươnh thương fấm, eenh kỏ zư̭ di̭nh xâi zư̭ng xướng chể biển lươnh dôông leḙnh, xúp lươnh kôô̒ng pơ̭i miển lươnh ăn liê̒n. Lươnh hưở hḙn la̒ kon la̒ ză̒w cho mo̭l nôông zân.

Tính Hwa̒ Bi̒nh tăng 9 bâ̭c tlêênh báng xếp ha̭ng Chí xổ PCI năm 2022

(HBDT) - Lảng khởm 11/4, Liên dwa̒n Thương ma̭i pơ̭i Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) fổi hơ̭p pơ̭i Kơ kwan Fát tliến kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố tlức lḙ̂ kôông bổ Bảw kảw thươ̒ng niên Chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp tính PCI năm 2022.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Xâi zưư̭ng kác xán fấm OCOP zươ̭ tlêênh lơ̭i thể kuố diḙ̂ fương

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn ka̭ ni̒ kỏ kác xán fấm OCOP da̭t chaửng nhâ̭n 3 khaw la̒ ớt rḙ, mă̭t fa̒ Lṷc Ngiḙ̂pThă̒nh, kam Hương Nhươ̭ng, thi̭t ka doỏng kỏi hút chân khôông va̒ hô̭t tlói. Năm 2023 zư̭ kiển hwiḙ̂n tiếp tṷc xâi zưư̭ng 5 xán fấm OCOP va̒ deẻnh zả la̭i 2 xán fấ da̒ ản kôông nhâ̭n.Ngăi bớ dâ̒w nămhwiḙ̂n xâi ziư̭ng kê rhwă̭ch va̒ chiến khai kác biḙ̂n fáp hổ chơ̭ nhă̒m khai thác tiê̒m năng, lơ̭i thể kuố diḙ̂ fương dớ ta̭w tha kác xán fấm chú lư̭c, kỏ zả tli̭ kaw.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc ưw tiên dâ̒w tư ha̭ tơ̒ng zaw thôông nôông thôn

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Da̒ Bắc tlủ tloo̭ng dâ̒w tư ha̭ tơ̒ng zaw thôông nôông thôn (ZTNT). Koi ni la̒ zái fáp kwan tloo̭ng tí tấi nhănh kôông kuô̭c xwả tỏl, zám nge̒w pơ̭i xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw kâl miể

(HBDT) - Kuổi khảng 3 bươ̒ kwa, tlêênh 17 tẩn miể tlẳng tâ̒w tiên kuố tính ản xwất khấw la̭i thi̭ tlươ̒ng Mi̭ - môô̭ch tloong ta̒n thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh tlêênh thể zởi. Dơn ha̒ng ni̒ môô̭ch lâ̒n nươ cho dố ki̒ boo̭ng xwất khấw xán fấm miể Hwa̒ Bi̒nh ngă̒i ka̒ng hôô̭ng bớ.

Hwiḙ̂n La̭c Sơn khai thác tiê̒m năng fát chiến kinh tể - xa̭ hô̭i

(HBDT) - Kỏ tôống ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 58,7 ngi̒n ha, hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 24 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh, tlêênh 15 va̭n zân. kỏ nhê̒w zân tô̭c dê̒w khinh khổng. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố hwiḙ̂n dêểnh hết năm 2022 la̒ 19,32%, kot 10 xa̭ wê̒l dích nôông thôn mởi. Twi chăng fái la̒ vuu̒ng dôô̭ng lư̭c kuố tính, hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ tiê̒m năng, lơ̭i thể riêng dớ fát chiến, nhơ ảng khả zaw thôông kỏ dươ̒ng 12B dẩw nổl lwuốc lô̭ 6, dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh di kwa. Tiê̒m năng dất dai kuố hwiḙ̂n zô̒i za̒w, thwâ̭n lơ̭i fát chiến nôông, lâm ngiḙ̂p, kôông ngiḙ̂p va̒ zu li̭ch. Zan xổ tloong dô̭ thuối chiểm tlêênh 60%, hàng năm kỏ khâânh 1.300 hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p THFT tham za lư̭c lươ̭ng law dôô̭ng.

Fát chiến mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế tloong thănh niên

(HBDT) -  Fát hwi vai tlo̒ "ha̭t nhân" noo̒ng kốt, tố chức Dwa̒n kác kấp tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tích kư̭c kết nổl, thee̒nh lâ̭p , vâ̭n dôô̭ng dwa̒n viên, thănh niên (DVTN) tham za kác mô hi̒nh kinh tể tâ̭p thế fu̒ hơ̭p kôông diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể ta̭i diḙ̂ fương.

Cha̒ng thănh niên kơ zwiên pơ̭i ngê̒ nhôm kỉnh

(HBDT) - Báw Hiḙ̂w la̒ xa̭ bu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n Iên Thwí, Kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân nơi ni ko̒n tư̒ khỏ khăn, mé tlêênh meénh tất nge̒w ni̒ kỏ môô̭ch thănh niên dẳm ngi̭, dẳm la̒, bươ̭t lêênh hwa̒n kắnh tí fát tliến kinh tể za di̒nh.

Tlaw bă̒ng báw hô̭ pơ̭i tlửng nhâ̭n nha̭n hiḙ̂w “Ha̭w Mai Ha̭”

(HBDT) - Ngă̒i 28/3, ớ ta̭i xa̭ Mai Ha̭, WBNZ hwiḙ̂n Mai Châw tố tlức lḙ̂ kôông bổ, law bă̒ng báw hô̭ pơ̭i tlửng nhâ̭n nha̭n hiḙ̂w (TNNH) "Ha̭w Mai Ha̭” cho xán fấm ha̭w kuố hwiḙ̂n Mai Châw.

Văng Kim Bôi lo̭t top 20 ha̒ng Viḙ̂t thôốch vi̒ kwiê̒n lơ̭i mo̭l tiêw zuu̒ng

(HBDT) - Xán fấm Văng Kim Bôi kuố Kôông ti Kố fâ̒n Kim Bôi vươ̒ lo̭t paw top 20 ha̒ng Viḙ̂t thôốch vi̒ kwiê̒n lơ̭i mo̭l tiêw zuu̒ng, zwănh ngiḙ̂p fát tliến vưư̒ng măă̭nh, thương hiḙ̂w ha̒ng Viḙ̂t Nam, xán fấm di̭ch vṷ chất lươ̭ng va̒ng vi̒ kwiê̒n lơ̭i mo̭l tiêw zuu̒ng năm 2023.

 

Dớ kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p tính fát chiến bê̒n vưưng

(HBDT) - Tloong bổi kắnh kinh tể thể zởi va̒ tloong nước kỏ nhê̒w khỏ khăn, ziển biển fức ta̭p, tính da̒, dang chiến khai nhê̒w zái fáp, ta̭w lâ̭p môi tlươ̒ng, diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i, tưư̒ng bước dám báw xư̭ fát chiến bê̒n vưưng kuố kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN), zwănh nhân. Dớ zúp khức kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p, wa̒i xư̭ hổ chơ̭ chỉnh xắch kuố Chỉnh fú, kôông tác fát chiến ZN nhâ̭n ản xư̭ hổ chư̭c kuố tính va̒ da̭t ản nhưửng kết kwá tích kư̭c.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tấi măă̭nh chương tli̒nh “Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm”

(HBDT) - Tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh "Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm” (OCOP), hwiḙ̂n Tân La̭c tâ̭p tluung chí da̭w kwiết liḙ̂t va̒ koi ni la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kóp fâ̒n khai thác tiê̒m năng, lơ̭I thể kuố diḙ̂ fương. Pớ ri,r tư̒ng pước nâng kaw zả tli̭ haa̒ng nôông xán, fát tliến kinh tể nôông ngiḙ̂p, nôông thôn thew hưởng hiḙ̂w kwá, pê̒n vưư̒ng.

Kôông bổ nha̒n hiḙ̂w chửng nhâ̭n “Kủi bán diḙ̂ La̭c Xi̒”

(HBDT) – UBNZ hwiḙ̂n Iên Thwí fổi hơ̭p vởi Xớ KH&KN tính vươ̒ tố chức Lê̒ kôông bổ nha̒n hiḙ̂w chửng nhâ̭n "Kủi bán diḙ̂ La̭c Xi̒” dổi vởi xán fấm kủi kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.

Bỉ thư Chi dwa̒n Za̒ng A La kương mâ̭w la̒ kinh tể zói

(HBDT) - Za̒ng A La, Bỉ thư Chi dwa̒n xỏm Pa̒ Khôm, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) la̒ tẩm kương tiêw biếw fát chiến kinh tể kuố xa̭.

Chi̭ Da̒w Thi̭ Twiết vươ̭t khỏ vươn lêênh la̒ zâ̒w

(HBDT) - Là tẩm kương fṷ nư̭ tiêw biếw vươ̭t khỏ vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh daảng, chi̭ Da̒w Thi̭ Twiết, khinh năm 1980, hô̭i viên chi hô̭i fṷ nư̭ thônDôô̒ng Nô̭i, xa̭ Dôô̒ng Tâm (La̭c Thwí) ko̒n kỏ nhê̒w doỏng kóp tích kư̭c tloong foong tla̒w Hô̭i Fṷ nư̭ ta̭i diḙ̂ fương. Ha̒ng nămchi̭ Twiết dê̒w ản chi hô̭i fṷ nư̭ bi̒nh bâ̒w la̒ kả nhân tiêw biếw xwất xắc; năm 2022 ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n khen thướng.

Xwất khấw xán fấm văng chể biển la̭i thi̭ tlươ̒ng Ha̒ Lan

(HBDT) - Ngă̒i 15/3, Xớ NN&FCNT fổi hơ̭p Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông lâm thwí xán, Kôông ti KF Kim Bôi (Khu Vai, thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l, hwiḙ̂n La̭c Thwí) tố chức lḙ̂ xwất khấw ha̒ng nôông xán la̭i thi̭ tlươ̒ng châw Âw (EU). Ni la̒ lô ha̒ng xán fấm văng chểbiển thử 4 kuố Kôông ti KF Kim Bôi ản xwất khấw tloong năm 2023.

Xwất khấw container miể tlẳng tâ̒w tiên la̭i thi̭ tlươ̒ng Hwa Ki̒

(HBDT) - Ngă̒i 19/3, Xớ NN&FTNT, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn, Kâng ti TNHH Dâ̒w tư thương ma̭i (DTTM) Tiển Ngân (tlṷ xớ ớ fươ̒ng Zân Chú, TF Hwa̒ Bi̒nh), Kôông ti TNHH Fát tliến thương ma̭i (FTTM) pơ̭i Kôông ngḙ̂ xán xwất mởi, Kôông ti Vina Agri Import Hwa Ki̒ fổi hơ̭p tố tlức lḙ̂ xwất ha̒ng chwiển conterner miể tlẳng tâ̒w tiên la̭i thi̭ tlươ̒ng Hwa Ki̒. Zư̭ puối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w ta̒n xớ, ngă̒nh liên kwan; lă̭nh da̭w WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn, fươ̒ng Zân Chú kôô̒ng da̭i ziḙ̂n dơn bi̭ dổi tác.