Diếm nhẩn kuố Thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vê̒l têm

(HBDT) - Thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh taang fát tliến măă̭nh me̒, fẩn dẩw tlớ thăă̒nh dô thi̭ lwa̭i II, dô thi̭ ven khôông Da̒, hiḙ̂n da̭i, văn minh, kỏ bán xắc riêng. Khaw ni la̒ môô̭ch xổ kôông tli̒nh diếm nhẩn kuố Thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vê̒l têm

An twa̒n thư̭c fấm muô̒ lḙ̂ hô̭i

(HBDT) - Thew thôổng kê kuố Xớ VH,TT&ZL, năm 2023, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính kỏ tôống xổ 86 lḙ̂ hô̭i dăng kỉ tố tlức. Tloong di̭ kỏ 1 lḙ̂ hô̭i kấp tính; 3 lḙ̂ hô̭i kấp hwiḙ̂n; 30 lḙ̂ hô̭i kấp xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn; 52 lḙ̂ hô̭i kấp thôn, xỏm. Khăw Thết Ngwiên dản, lươ̭ng mo̭l ti lḙ̂ chuô̒, tham zư̭ lḙ̂ hô̭i tăng thẳn. Muô̒ lḙ̂ hô̭i năm năi, zu̒ kỏ tỉn hiḙ̂w thăi tối thew hưởng tích kư̭c, mé ngỏ chung, bẩn dê̒ wê̒l an twa̒n bḙ̂ xinh thư̭c fấm (ATBXTF) i la̒ kải lo thươ̒ng tlư̭c.

Xwân tlêênh thung luṷng tlươ̒ng tho̭ Vân Xơn

(HBDT) - Tlêênh dính Vân Xơn (Tân La̭c) kweenh năm mâl vơ̒n, khôông khỉ tloong lee̒nh , iên á, thănh bi̒nh. Thơ̒i tiết thâ̭t thew tlôô̭ng da̭ mo̭l ươ, rḙ̂ chi̭w. Dă̭c tloong cha, ka tlêênh dô̒l, kả chơ̒ hỏl. Mối ngă̒i di kwa thâ̭t zán dơn, nhḙ nha̒ng. Kỏ lḙ chính vi̒ nhi̭p khôổng châ̭m, zán dơn va̒ hwa̒ mêênh baw thiên nhiên rêênh thiể ma̒ Vân Xơn tlớ thee̒nh thung lung chươ̒ng tho̭, nhê̒w ngươ̒i kaw thuối (NKT) khôổng lô la̒ niê̒m tư̭ ha̒w , vổn kwỉ kuố tloong mối za di̒nh, zoo̒ng tô̭c.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hô̭ tlơ̭ mo̭l zân thư̭c hiḙ̂n zi̭ch bṷ kôông khăw khi tá hô̭ khấw chẩi

(HBDT) - Pớ ngă̒i 1/1/2023, xố hô̭ khấw (XHK) hết zả tli̭ xứ zṷng thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 38, Lwâ̭t Kư tlủ năm 2020 (kỏ hiḙ̂w lư̭c pớ ngă̒i 1/7/2021). Kwa hơn môô̭ch khảng tliến khai thew kwi di̭nh mởi, tí dám báw kwiê̒n lơ̭i kuố mo̭l zân, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, bô̭ fâ̭n môô̭ch kướ i ta̒ fổi hơ̭p kôô̒ng pơ̭i lư̭c lươ̭ng kâng an chú dôô̭ng hô̭ tlơ̭, hưởng zâ̭n mo̭l zân thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác zi̭ch bṷ kôông tlư̭c twiển (ZBKTT) thwâ̭n lơ̭i tloong thơ̒i zan dâ̒w thư̭c hiḙ̂n tá hô̭ khấw chẩi.

Kă̭p ngươ̒i da̭i kha̒ tlêênh boo̭c Pa̒ Ko̒

(HBDT) - "Khôổng la̭c quan, ăn nhê̒w thâw" la̒ bỉ kwiết khôổng lô, khôổng khwé kuố ông Xuu̒ng A Xiể ớ bán Cha̒ Dẳi, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) Kṷ Xiể tlo̒n 110 thuối, da vấn hôô̒ng ha̒w, chân bước vưng chác, vấn ko̒n ruôi kủi, đi tlu va̒ la̒ mo̭i wiḙ̂c xinh hwta̭ ha̒ng ngă̒i.

Kư̭w tliển binh Ngwiḙ̂n Văn Biên la̒ kinh tể zói

(HBDT) - Ta̒n tôi kỏ zi̭p thăm mô hi̒nh nuôi tlu, po̒ bô̭ pẻw, té kon kuố hô̭ ôông Ngwiḙ̂n Văn Biên, hô̭i biên hô̭i kư̭w tliển binh (KTB) xỏm Dôô̒ng Tâm, xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí) - môô̭ch tloong ta̒n kác hô̭ KTB la̒ kinh tể zói kuố xa̭. Tlước ni, ôông Biên tơ̒ng nuôi ka, kủi mé hiḙ̂w kwá kinh tể chăng kaw. Tâ̒w năm 2016, ôông ản wăl bổn ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n 20 tliḙ̂w dôô̒ng muô thêm 2 kon bê. KTB Ngwiḙ̂n Văn Biên chiê xé: "Nuôi tlu, po̒ bô̭ pẻw, té kon cho hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, tâ̭n zṷng ản ngwiên liḙ̂w pớ wa̒i tôô̒ng lo̭, ta̭w ản wiḙ̂c la̒ cho ta̒n kác thă̒nh biên tloong za di̒nh”.

Tlêênh ta̒n kác miê̒n kwêl nôông thôn mởi

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i tâ̒w năm, tlêênh kác miê̒n kwêl nôông thôn mởi (NTM) zư̭c zơ̭ xắc xwân. Môô̭ch muô̒ xwân mởi tả wê̒l tí ản dố ta̒n kác bu̒ng kwêl thêm tối thăi. Dă̭c biḙ̂t la̒ ớ ta̒n kác xa̭ NTM, NTM nơng kaw, KT-XH fát tliến mă̭nh. Nôông thôn tối mởi, tơ̒i khôổng mo̭l zân i thăi tối…

TF Hwa̒ Bi̒nh fát dôô̭ng Thết vôông kâl xwân Kwỉ Ma̒w 2023

(HBDT) – Ngă̒i 27/1, ta̭i ta̭n khả tên nha̒ kháw kố ho̭c mo̭l Fáp Colani ớ fươ̒ng Kwi̒nh Lâm, thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh diê̒n tha Lê̒ fát dôô̭ng Thết vôông kâl xwân Kwỉ Ma̒w 2023. Dư̭ lê̒ fát dôô̭ng kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khăẳnh, Chú ti̭ch UBNZ tính; kác dôô̒ng chỉ fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính: Kwắch Tất Liêm, Dinh Kôông Xử; lăă̒nh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính; kản bô̭ thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Nhô̭n nhi̭p chơ̭ hwa ngă̒i záp Thết

(HBDT) - Thết Ngwiên dản Kwỉ Ma̭w i ta̒ khânh. I nhơ ta̒n kác năm tlước, thơ̒i diếm ni̒, ta̒n kác lwa̭i hwa, kâl kắnh ản pă̒i khả tư̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n TF Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kiếw zảng, chúng lwa̭i, dủng nhu kâ̒w keéch ha̒ng.

Xwân wê̒l bán Môông

(HBDT) - Mô̭i zi̭p kuổi năm, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) ản tô diếm pơ̭i ta̒n kác wâ̒n hwa mâ̭n tlẳng, khwác lêênh mêê̒nh ảw mởi zwiên zảng, bảw hiḙ̂w xwân wê̒l. Kôô̒ng pơ̭i kắnh kwan dă̭c xắc, hwang xơ bổn kỏ, nơi ni tang dâ̒n ản mắt têểnh nhơ môô̭ch diếm zu li̭ch thủ bi̭ dổi pơ̭i kheéch zu li̭ch khânh xa têểnh tlái ngiḙ̂m, khảm fả. Zu li̭ch ngă̒i ka̒ng fát tliến, ta̒n kác ngôl nha̒ mởi khang tlang, ta̭ng khả bê tôông chă̭l kwănh xỏm, tơ̒i khôổng mo̭l zân ngă̒i ka̒ng do ẩm.

Diếm nhẩn kôông tác zân xổ va̒ fát chiến năm 2022

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi fiể Bắc kỏ hơn 85 va̭n zân, tloong rỉ mo̭l Mươ̒ng chiểm 63% tôống zân xổ ti̒n tính. Tloong nhưửng năm kwa thư̭c hiḙ̂n chú chương kuố Dáng, chỉnh xắch fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước wê̒l zân xổ - kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX-KHHZD). Dă̭c biḙ̂t thư̭c hiḙ̂n chiển lươ̭c wê̒l zân xổ - khức khwé xinh xán - KHHZD, kôông tác zân xổ va̒ fát chiến (ZX&FC) kuố tính da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng tloong nhâ̭n thức kuố dôô̒ng ba̒w thiêw xổ wê̒l kinh dé kỏ kể hwă̭ch ngă̒i ka̭ng ản kái thiḙ̂n. Chỉnh nhơ̒ khinh dé kỏ kể hwă̭ch, kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân bơớch di nhưửng khỏ khăn. Nhửng ủn rét dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Mươ̒ng, Zaw, Thải, Tă̒i, Môông ản khinh tha, chăm xoóc dâ̒i dú, chủ dảw hơn.

Khấn tlương chính tlang dô thi̭ tỏn cha̒w xwân mởi

(HBDT) - Chí ko̒n 2 twâ̒n nươ la̒ têểnh Thết Ngwiên dản Kwỉ Ma̭w 2023. Chỉnh kwiê̒n kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dơn bi̭ tlức năng tang tích kư̭c tliến khai kác kể hwă̭ch fṷc bṷ mo̭l zân pui xwân tỏn Thết. Kác twiển ta̭ng khả, khu zân kư, khu bư̭c kôông kôô̭ng tlêênh diḙ̂ pa̒n TF Hwa̒ Bi̒nh ản tlang hwa̒ng zư̭c zơ̭ kơ̒ hwa, băng zôn, khấw hiḙ̂w, thám hwa, kâl kắnh. Mo̭i kôô̒ng wiḙ̂c ản tấi nhănh tiển dô̭ tí fṷc bṷ Nhân zân tỏn xwân pui thươi, dâ̒m ẩm.

Năm 2023, fẩn dẩw zám pớ 2,5 - 3% hô̭ nge̒w bu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Năm 2023, tính ha tă̭ch mṷc tiêw fẩn dẩw tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ bi̒nh kwân zám pớ 2,5 - 3%; Ko̒n pơ̭i ta̒n kác xa̭ dă̭c khỏ khăn bi̒nh kwân zám pớ 4 - 4,5%; kỏ pớ 5 xa̭ tlớ lêênh thwát khói ziḙ̂n nge̒w dă̭c biḙ̂t khỏ khăn.

Ta̭w thỏi kwen ăn oỏng lee̒nh meḙnh, dám báw vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm

(HBDT) - An twa̒n vḙ̂ xinh thư̭c fấm (ATVXTF) da̒ va̒ dang la̒ vẩn dê̒ nhức nhổi. Vi̒ thể tưư̒ng kả nhân, tố chức kâ̒n kỏ chắch nhiḙ̂m dám báw ATVXTF cho bán thân, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.

Khai tlương Tlung tâm diê̒w hă̒nh dô thi̭ thôông minh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Khuô̭ng 27/12, WBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh tố tlức khai tlương Tlung tâm diê̒w hă̒nh dô thi̭ thôông minh (IDC) TF Hwa̒ Bi̒nh.