(HBĐT) - (HBDT) – Ngăi khâw khi xác di̭nh kỏ 1 kôông zân kư chủ ta̭i tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) zương tỉnh kôông Covid-19, bớ 1h ngă̒i 31/1 thă̒nh ổ tiển hă̒nh foong twá khu vư̭c tố 3 nhă̒m khwănh vu̒ng ngăn chă̭n ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nhửng hoo̭c xinh zân tô̭c Thải dam mê xảng ta̭w khwa hoo̭c

(HBDT) – Ta̭i hwa̭t dôô̭ng zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc zo Kwi̭ Dariu tố chức ta̭i Lâm Dôô̒ng, zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xế dất” kuố nhỏm hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Na̒ Fo̒n (Mai Châw) vinh zư̭ da̭t zái nhi̒. Kác ủn dê̒w la̒ kon em tô̭c Thải, kỏ ủn thuô̭c ziḙ̂n, kôi bố bớ rét.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc Kwan tâm chăm lo Thết cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021 dang dêểnh, hwiḙ̂n vu̒ng kaw Da̒ Bắc tâ̭p chung chiến khai kác chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng chăm lo Thết cho ngươ̒i nge̒w, dám báw an xinh xa̭ hô̭i ta̭i diḙ̂ fương.

Thết khởm nơi da̭i nga̒n

(HBDT) – Thết kố chiê̒n kuố dôô̒ng ba̒w Môông ziḙ̂n tha tlước Thết Ngwiên dản 1 khảng. Khắp bán Môông Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) rô̭n ra̒ng dỏn Thết, da̒w rư̒ng da̒ ngẻ nṷ, hwa mai bung xắc, ku̒ng bán Môông bui xwân, dỏn Thết.

Fát dôô̭ng to̒n zân fát hiḙ̂n mo̭l nhâ̭p kắnh tlải fép tlớ wê̒l ó kắch li

"Dâ̒n tôi dê̒ ngi̭ tất ká kác diḙ̂ fương tâ̭p chung kaw dô̭ bóc khớ, chiḙ̂t fả kác dươ̒ng râi, nha̒ xe va̒ xứ lỉ ngiêm nha̒ xe nhâ̭n chớ kheéch vươ̭t biên”, Bô̭ Tlướng I tể Ngwiḙ̂nThă̒nh Loong nhẩn meḙnh.

Chi hô̭i tlướng fṷ nư̭ la̒ tốt kôông tác foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c zởi

(HBDT) – Chi̭ la̒ mo̭l zân tô̭c Thải kương mâ̭w, năng dôô̭ng. Ó chí ản hô̭i viên, fṷ nư̭ va̒ nhân zân ta̭i diḙ̂ fương tin tướng, tỉn nhiḙ̂m, chi̭ ko̒n la̒ thă̒nh viên tích kư̭c kuố tố hwa̒ zái xỏm, kóp fâ̒n nhê̒w cho wiḙ̂c tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t, nơơng kaw nhâ̭n thức wê̒l ba̭w lư̭c za di̒nh (BLZD), bi̒nh dắng zởi (BDZ) cho hô̭i viên fṷ nư̭ ớ ni. Chi̭ la̒ Ha̒ Thi̭ Hwa̒i, chi hô̭i tlướng fṷ nư̭ xỏm Cha, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw).

Chú dôô̭ng chấn bi̭ chiến khai chương chi̒nh zảw zṷc fố thôông 2018 dổi vởi lớp 2

(HBDT) – Rút kinh ngiḙ̂m bớ wiḙ̂c chiến khai chương chi̒nh zảw zṷc fố thôông (ZZFT) 2018 dổi vởi lớp 1 năm hoo̭c 2020 – 2021, kôông tác chấn bi̭ cho wiḙ̂c chiến khai chương chi̒nh ZZFT 2018 dổi vởi lớp 2 năm hoo̭c 2021 – 2022 ản chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n bớ khởm.

Khơi nguô̒n xảng ta̭w hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p

(HBDT) – Vởi mṷc tiêw khơi zâ̭l tinh thâ̒n khới ngiḙ̂p, khức xảng ta̭w, ta̭w kơ hô̭i tốt nhất dớ fṷ nư̭ vươn lêênh. Nhửng năm kwa, kác kấp Hô̭i LHFN tloong tính da̒ tích kư̭c hổ chơ̭ hô̭i viên khới ngiḙ̂p tloong xán xwất, kinh zwănh, tiếp kâ̭n kác nguô̒n vổn, xâi zư̭ng mô hi̒nh kinh tể; thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá dê̒ ản "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p” zai dwa̭n 2018 – 2020

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Diến tlảng tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i

(HBDT) – Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kỏ 19 Hô̭i Khwiển hoo̭c xa̭, fươ̒ng, 214 chi hô̭i khwiển hoo̭c xỏm, tố zân fổ va̒ 9 ban khwiển hoo̭c tlư̭c thuô̭c, tôống xổ 33.304 hôii viên. Fát chiến ản 173/183 Ban Khwiển hoo̭c ớ kác dơn vi̭ bô̭ dô̭i, kôông an, zwănh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c, kơ kwan hă̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p, zoo̒ng ho̭ da̭t 95%. Dêểnh chi̒ ni̒ 19/19 xa̭, fươ̒ng kỏ lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c ản bố nhiḙ̂m Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm Hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng, kỏ lẳnh da̭w Hô̭i chwiên chắch.

Tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021

(HBDT) – Ngă̒i 6/1, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính kỉ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 07/KH-UBNZ tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Tết Ngwiên dản Tân Khứw 2021 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Tân La̭c tiếp nổl nhửng chang wa̒ng zảw zṷc mui nhoo̭nh

(HBDT) – Nhê̒w năm khâânh ni, chất lươ̭ng zảw zṷc (ZZ) mui nhoo̭nh kuố hwiḙ̂n Tân La̭c luôn ớ tloong tấp 3 kuố tính. Xổ lươ̭ng hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p lớp 9 thi dô̭ baw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, FT ZTNC THFT tính kuu̒ng nhơ kác tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw khác ngă̒i ka̭ng tăng.