(HBDT) - Tloong nhưửng năm kwa, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí, vai tlo̒ kuố fṷ nư̭ tham za lư̭c lươ̭ng vṷ tlang diḙ̂ fương ngă̒i ka̭ng ản fát hwi

Kẳi dâw kỏ thên tan mẩw bấm xinh

(HBDT) - Dân tôi dêểnh thăm eenh Bu̒i Văn Thăn ớ xỏm Xôổng, xa̭ Vỉnh Dôô̒ng (Kim Bôi) khi̒ za di̒nh dang xướ la̭i kăn nha̒. Khâw baw năm tích lwi̭ eenh la̒ thơ̭ xâi, chi̭ ớ nha̒ kă̒l kẩl, zơ̒ ni̒ mḙ̂ xâi ản kănh nha̒ ni̒.

Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh biếw zương 6 hoo̭c xinh to̭n ản tiê̒n tlá la̭i mo̭l la̒ loong

(HBDT) - Lâ̭p thơ̒i gi nhâ̭n hă̒nh dôô̭ng thôốch tḙp, to̭n ản kuố loong tlá la̭i mo̭l la̒ loong kuố 6 ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng (thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh), pân khởm 24/4, Thă̒nh dwa̒n, Hô̭i dôô̒ng dô̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tlaw chẩi khen, biếw zương 6 ủn hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w "Ngi̒n wiḙ̂c tốt”.

Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw Da̒ Bắc

(HBDT) - Baw năm năingươ̒i zân xa̭ Vâ̒i Nươ, hwiḙ̂n Da̒ Bắc kwen kôông hi̒nh ắnh bác xi̭ Fa̭m Tloo̭ng Tươi tâ̭n ti̭ kôô̒ng wiḙ̂c khảm, chươ bêḙ̂nh. Hi̒nh ắnh kuố eenh da̒ in dâ̭m tloong mo̭i ngươ̒i vẩn hôốc kôô̒ng thên iêw mển: Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw.

Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Za di̒nh puông loóng kwán lỉ, zảw zṷc, kon kải xinh hư

(HBDT) – Tlước thư̭c tla̭ng môô̭ch xổ thănh, thiểw niên thươ̒ng xwiên bi fa̭m fáp lwâ̭t wê̒l zaw thôông dươ̒ng bô̭ nhơ foỏng nhănh, la̭ng leéch, teẻnh woo̭ng, hủ bô gâi bất an ninh tlâ̭t tư̭, an twa̒n zaw thôông. Kâng an xa̭ Xwân Thwí pơ̭i xa̭ Kuổi Ha̭ (Kim Bôi) tả fái tố tlức môô̭ch puối twiên tliê̒n kả biḙ̂t dổi pơ̭i 50 lươ̭t thănh, thiểw niên tlêênh diḙ̂ pa̒n nhă̒m ngăn hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t

Thuối tlé Hwa̒ Bi̒nh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác Hô̒

(HBDT) - Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew thiểng Bác ră̭i "Ớ no kâ̒n thănh niên kỏ, ớ no khỏ, kỏ thănh niên", nhưửng năm kwa thănh niên Hwa̒ Bi̒nh chăng ngưư̒ng fẩn dẩw , re̒n liḙ̂n thew kương Bác Hô̒ bă̒ng kác wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c... da̒ hi̒nh thee̒nh rêênh thê hḙ̂ thănh niên khôổng kỏ lỉ tướng, vươn lêênh xâi zưư̭ng kwê hương ngă̒ ka̭ng zâ̒w dḙp.

Ngươ̒i fṷ nư̭ la̒ thôốch bán Môông

(HBDT) - Khinh ta va̒ ká lêênh ở xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), Xuu̒ng I Muổ măl mẳn hơn nhê̒w môô̭ng za Môông khác ản hoo̭c lêênh kaw. Khâw khi hoo̭c xoong I Muổ tlớ wêl kwê hương la̒ ở tla̭m i tể. Vươ̒ la̒ nư̭ hô̭ xinh maách thăi, I muổ ko̒n la̒ ngươ̒i kinh zwănh zói, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho ba̒ kon ngươ̒i Môông ớ xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒.

Dám báw foo̒ng chẩng zi̭ch Covid-19 tloong zi̭p ngí lḙ̂ kẻw za̒i

(HBDT) – Kôô̒ng pơ̭i ká nước, ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ pa̒n tính kỏ xu hưởng za tăng pớ tâ̒w khảng 4 têểnh măi. Kỏ ngă̒i, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính gi nhâ̭n ha̒ng tlăm ka zương tỉnh pơ̭i Covid-19. Zi̭p ngí lḙ̂ 30/4 pơ̭i 1/5 năm năi kẻw za̒i 5 ngă̒i zo nổl tiếp ngă̒i Zô̭ Tố Hu̒ng Bương. Cho dêênh, mo̭l zân kỏ nhu kâ̒w ti la̭i thăm kwan, zu li̭ch, tâ̭p tlung kho̭m mo̭l tăng kaw, ngwi kơ zi̭ch Covid-19 lâi lan, fát tliến thẳn.

Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh biếw zương 6 hoo̭c xinh to̭n ản tiê̒n tlá la̭i mo̭l la̒ loong

(HBDT) - Lâ̭p thơ̒i gi nhâ̭n hă̒nh dôô̭ng thôốch tḙp, to̭n ản kuố loong tlá la̭i mo̭l la̒ loong kuố 6 ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng (thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh), pân khởm 24/4, Thă̒nh dwa̒n, Hô̭i dôô̒ng dô̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tlaw chẩi khen, biếw zương 6 ủn hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w "Ngi̒n wiḙ̂c tốt”.

"Faw kửw xinh" cho ngơ̒i law dôô̭ng khi̒ khỏ khăn

(HBDT) - Bu̒ dắp môô̭ch fâ̒n thu nhâ̭p, ản hổ chơ̭ hoo̭c ngê̒ va̒ thi̒m wiḙ̂c la̒ la̒ nhưửng lơ̭i ích dổi tươ̭ng tham za doỏng báw hiếm thất ngiḙ̂p (BHTN) nhâ̭n ản khi̒ chăng măl bi̭ vất wiḙ̂c la̒. Chỉnh xắch da̒ tlớ thee̒nh "faw kửw xinh" cho ngươ̒i klaw dôô̭ng khi̒ khỏ khăn, nhất la̒ zai dwa̭n ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19. Kwỉ I/2023, Tluung tâm zi̭ch vṷwiḙ̂c la̒ tính tiếp nhâ̭n hô̒ xơ dê̒ ngi̭ hướng chể dô̭ BHTN tăng lêênh.

Kô zảw tlé moong ước ưửng zuṷng chiến dối xổ tloong fát chiến thế chất

(HBDT) - Zư̭ ản "Tluung tâm fát chiến thế chất ză̒nh cho thănh thiểw niên (TTN) Healthuy Teenager vởi ơửng zuṷng kôông ngḙ̂ xổ ta̭i hwiḙ̂n Lương Xơn" kuố Fan Thi̭ Thănh Mai da̒ xwát xắc ză̒nh zái nhất ta̭i Chung kết kuô̭c thi ỉ tướn khới ngiḙ̂p xảng ta̭w tănh niên tính lâ̒n thử IV, năm 2022. I la̒ í tướng mởi mé, thiết thư̭c; zoong la̭i chái ngiḙ̂m mởi cho TTN tloong kwả chi̒nh re̒n liḙ̂n thế chất.

Fê zwiḙ̂t dê̒ ản hổ chơ̭ nha̒ ớ cho 2.157 hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) - UBNZ tínhvươ̒ ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 541/QĐ-UBND wê̒l wiḙ̂c fê zwiḙ̂t Dê̒ ản hổ chơ̭ nha̒ ớ cho hô̭ nge̒w, hô̭ kâ̭n nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n nge̒w kuố tính Hwa̒ Bi̒nh thuô̭c Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za (MTKZ) zám nge̒w bên vưưng zai dwa̭n 2021 - 2025.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kiên kwiết xứ lỉ mó khai thác khṷ la̒ bâ̭t liḙ̂w xâi zư̭ng thôông thươ̒ng bi fa̭m fáp lwâ̭t

(HBDT) - Ngăl khăw khi kỏ dơn kiển ngi̭, fán ắnh kuố mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i kết kwá kiếm tla thư̭c tể i tê̒w gi nhâ̭n ta̒n dê̒ xwất, kiển ngi̭ pớ ta̒n kác kơ kwan tlức năng kuố tính, hwiḙ̂n Lương Xơn. Mởi ni, WBNZ tính kỏ kôông văn xổ 435/UBND-KTN wê̒l wiḙ̂c iêw kâ̒w Kôông ti TNHH thương ma̭i Nam Fương ta̭m tlâ̒ng wiḙ̂c khai thác khwảng xán ớ mó khṷ Lôô̭c Môn, xa̭ Liên Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn…

Hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng bi̒ an twa̒n thư̭c fấm năm 2023

(HBDT) – Lảng khởm 14/4 thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch kuố Ban Chí da̭w An twa̒n thư̭c fấm (ATTF) tính, Tli kṷc An twa̒n bḙ̂ xinh thư̭c fấm fổi hơ̭p pơ̭i WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức ziḙ̂w hă̒nh hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng bi̒ ATTF năm 2023. Tham zư̭ kỏ lă̭nh da̭w WBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh, Tli kṷc An twa̒n bḙ̂ xinh thư̭c fấm kôô̒ng pơ̭i khwáng 100 mo̭l da̭i ziḙ̂n cho 3 khổi: I tể, zwănh ngiḙ̂p pơ̭i dwa̒n thế.

Vươ̭t khỏ xâi zưư̭ng nôông thôn mởi ớ vuu̒ng kaw Da̒ Bắc

(HBDT) - Chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc za xăi zưư̭ng nôông thôn mởi (XZNTM) da̒ zúp hḙ̂t hôổng kơ xớ ha̭ thơơ̒ng tl tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc ản dâ̒w tư , la̒ thăi dối bô̭ mă̭t vuu̒ng nôông thôn. Twi nhiêw kỏ diếm xwất fát thấp, cho rêênh hă̒nh chi̒nh xâi zưư̭ng NTM ớ hwiḙ̂n vuu̒ng kaw ni̒ ko̒n nhê̒w khỏ khăn.

Zảw zṷc ỉ thức báw tô̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c cho hoo̭c xinh

(HBDT) - Thi̒m hiếw wê̒l nha̭c kṷ zân tôô̭c, tố tlức lớp chwiê̒n dă̭i chiêng Mươ̒ng, thă̒nh lâ̭p kâw la̭c bô̭ (KLB) zư̭ xi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c, zoong tlo̒ chơi zân zan paw hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả… Di̭ la̒ kác hwa̭t dôô̭ng thiết thâ̭t pơ̭i bố ích, cho dố kwiết tâm kuố tư̒ dơn bi̭, tlươ̒ng hoo̭c nhă̒m zảw zṷc hoo̭c xinh ỉ thức báw tô̒n bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng, zúp ta̒n ủn thêm hiếw hơn wê̒l zân tôô̭c mêê̒nh, tí hô̒i bán xắc văn hwả xḙ ti thew ta̒n ủn têểnh ka̭ tlớ thă̒nh ta̒n kôông zân kỏ ích cho xa̭ hô̭i.