Kon rét chết dẳm – nô̭i lo khi he̒ wê̒l

(HBDT) – Thơ̒i zan khânh ni, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính liên tiếp xắi tha kác vṷ chết dẳm thương tâm. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒ da̒ xắi tha 13 vṷ chết dẳng, la̒m cho 19 dưở rét chết. Khôông Da̒ (dwa̭n chắi kwa thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh) tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ d

Khấn chương khwănh vuu̒ng, kiếm xwát zi̭ch ta̭i xa̭ Kwang Tiển

(HBDT) - Khwáng 9h ngă̒i 22/7/2021, Tluung tâm I tể (TTIT) TF Hwa̒ Bi̒nh nhâ̭n ản thôông tin Tla̭m i tể xa̭ Kwang Tiển wê̒l tlươ̒ng hơ̭p F1 tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh. Ni tlươ̒ng hơ̭p D.T.H (kôông nhân Kôông ti TNHH xán xwất va̒ thương ma̭i (XX&TM) MAVINA), khởm lênh Hwa̒ Bi̒nh la̒ wiḙ̂c, khuô̭ng wê̒l nha̒ ớ Ha̒ Nô̭i, tiếp xúc khânh tlươ̒ng hơ̭p F0 ta̭i Ha̒ Nô̭i baw khi̒ di muô wa ngă̒i 18/7 ớ chơ̭ Tiển Xwân. Bêḙ̂nh nhân ản tin tlươ̒ng hơ̭p F0 ớ Ha̒ Nô̭i kỏ kết kwá zương tỉnh. Bêḙ̂nh nhân ản dươ di kắch li tâ̭p chuung, lể mâ̭w xét ngiḙ̂m, kỏ kết kwá zương tỉnh.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Dấi meḙnh foong tla̒w Dê̒n ơn - dáp ngiḙ̂

(HBDT) – Zu̒ chươ ản dâ̒i dú, nhưng za di̒nh ông Bu̒i Văn Nhác, xỏm Kho, xa̭ Chỉo Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ản ro̭n wê̒l nha̒ mởi khaang chaang. Ôông Nhác chiê xé: Tlước ni, za kắnh rất khỏ khỏ khăn, mô̭ch nha̒ 3 thể hḙ̂ chuung khôổng tloong kănh nha̒ dô̭t nát, ká ngă̒i rẳng, ngă̒i mươ dê̒w vất vá. Vươ̒ kwa ản hwiḙ̂n kwan tâm, hổ chơ̭ 40 tliḙ̂w dôô̒ng chích bớ kwi̭ Dê̒n ơn - Dáp ngiḙ̂, tôi wăl maa̭nh thêm, xâi ản nha̒ vưng dỉn kỉn tlêênh ziḙ̂n tích 60m2. Ni la̒ nguô̒n dôô̭ng viên, khích lên kác hô̭ za di̒nh chỉnh xắch nhơ nha̒ tôi kỏ ỉ chỉ vươn lêênh

Tă̭ng kwa̒ na̭n nhân chất dôô̭c za kam/dioxin hwiḙ̂n Lương Xơn

(HBDT) – Khởm 22/7, hưởng dêểnh kí niḙ̂m 60 năm thám hwa̭ za kam ớ Viḙ̂t Nam (10/8/1961), DWA̒N lẳnh da̭w Hô̭i Na̭n nhân chất dôô̭c za kam (CDZK) /dioxin tính, hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ dêểnh thăm, tă̭ng kwa̒, tlaw xe lăn cho na̭n nhân CDZK xa̭ Kư Iên, Liên Xơn, Thănh Kaw (Lương Xơn). Kuu̒ng tham za kỏ da̭i ziḙ̂n kấp wí, dwa̒n thế kác xa̭.

Nhửng “zo̭t hôô̒ng nhân ải”

(HBDT) – Hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n (HMTN) la̒ ngiḙ̂ kứ kaw dḙp kuố nhửng ngươ̒i kóp "zo̭t hôô̒ng nhân ải” zoong la̭i hă̭nh fúc, hi voo̭ng kửw khôổng cho nhê̒w bêḙ̂nh nhân dang kâ̒n mẩw, kấp kửw, diê̒w tli̭ ta̭i kác bêḙ̂nh viḙ̂n, kơ xở i tể. Ha̒ng năm, tính tiếp nhâ̭n ha̒ng nhi̒n dơn vi̭ mẩw bớ kác ngă̒i hô̭i HMTN zo Hô̭i Chư thâ̭p (CTD) dó tố chức kác kấp fổi hơ̭p Viḙ̂n hwiết hoo̭c -–Chiê̒n mẩw T.Ư tố chức.

Tlêênh 15 tí dôô̒ng thiê̒n va̒ vâ̭t tư, fương tiḙ̂n uúng hô̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i va̒ fát dôô̭ng dơ̭t kaw diếm úng hô̭ Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh bớ ngă̒i 27/5 -–14/6 da̒ kỏ 57 tâ̭p thế, kả nhân tloong va̒ wa̒i tính úng hô̭ Kwi̭, tôống xổ thiê̒n tlêênh 9 tí dôô̒ng. Dôô̒ng thơ̒i môô̭ch xổ tó chức, zwănh ngiḙ̂p úng hô̭ vâ̭t tư foo̒ng chôổng zi̭ch nhơ khấw chaang, kỉnh chẳn zo̭t bẳnh, báw hô̭ tli̭ zả khânh 300 tliḙ̂w dôô̒ng va̒ fương tiḙ̂n xe kấp kửw tli̭ zả 6 tí dôô̒ng. Wa̒i tha, Kôông ti TNHH Xwân Thiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ dăng kỉ úng hô̭ Kwi̭ 6 tí dôô̒ng

Chú dôô̭ng, linh hwa̭t tiêw thṷ nôông xán

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, zo ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19, wiḙ̂c tiêw thṷ nôông xán (TTNX) kuố nôông zân tloong tính châ̭m hơn. Dớ chú dôô̭ng hổ chơ̭ nôông zân TTNX hiḙ̂w kwá, zám thiḙ̂t ha̭i wê̒l kinh tể, kác ngă̒nh, diḙ̂ fương, dơn vi̭ da̒ ki̭p thơ̒i baw kuô̭c.

Kơ xớ lưw chủ zu li̭ch dám báw an twa̒n foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Nểw ó chú dôô̭ng dăng kỉ, tư̭ deẻnh zả va̒ kết nổl an twa̒n Covid-19; ó dám báw kôông tác an twa̒n tloong foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) xḙ ó ản dỏn kheéch lưw chủ. Ni la̒ iêw kâ̒w bắt buô̭c dổi vởi kác kư xớ lưw chủ zu li̭ch tl to̒n kwuốc chi̒ ni̒.

Wiḙ̂c fân bố văc xin foo̒ng Covd-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dám báw duủng dổi tươ̭ng

Khuô̭ng ngă̒i 4/6 Ban Chí da̭w foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 tính tố chức ho̭p ba̒n wê̒l wiḙ̂c fân bố văc xin foo̒ng Covid-19. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng NCD tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.