(HBDT) – "Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ ản chiến khai ngiêm túc va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c, ta̭w chiến biển kwan tloo̭ng tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố kản bô̭, dáng viên (KB, DV), nhân zân, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp” - dôô̒ng chỉ Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Kim Bôi Ngwiḙ̂n Văn Xiê̒ng khắng di̭nh.Mô hi̒nh xán xwất thuốc nam za chiê̒n kuố za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Thu, xỏm Khwai, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho nhê̒w law dôô̭ng diḙ̂ fương.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n Kim Boi kỏ 42 tố chức kơ xớ Dáng, baw gô̒m 23 Dáng bô̭ kơ xớ, 19 chi bô̭ kơ xớ; 291 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c Dáng bô̭ kơ xớ, 6.465 dáng viên. BTV Hwiḙ̂n wí da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch kṷ thế, chí da̭w kác kấp wí, kơ kwan, dơn vi̭ tloong ti̒n hwiḙ̂n kwản chiḙ̂t, chiến khai ngiêm tuca cHÍ THI̭ xổ 05-CT/TW thew kác chwiên dê̒ gẳn vởi kôông tác xâi zư̭ng Dáng, nhiḙ̂m vṷ kơ kwan, dơn vi̭, kả nhân. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 96,1% KB, DV dăng kỉ hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew thiểng Bác thew fương châm "hoo̭c di dôi kôô̒ng la̒”

Kôông tác zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng cho KB, DV, xâi zư̭ng Dáng vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Chắch nhiḙ̂m nêw kương kuố KB, DV, ngươ̒i dửng dâ̒w ản tăng kươ̒ng. Chất lươ̭ng kôông vṷ, chất lươ̭ng kái kắch ha̒nh chỉnh ản kái thiḙ̂n. Chí da̭w tốt wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n gẳn vởi bổ chỉ, xắp xếp nhân xư̭ kấp wí khwả mởi. Bớ 28 dơn vi̭ xăp xếp ko̒n la̭i 17 dơn vi̭, bô̭ mẳi kác xa̭, thi̭ chẩn di baw hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh hiḙ̂w kwá.

Khức lan twá hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew thiểng Bác ngă̒i ka̭ng thiết thư̭c, kơ kwan Hwiḙ̂n wí, chỉnh kwiê̒n dối mởi lê̒ lổi, tác foong la̒ wiḙ̂c, nơơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, chí da̭w, diê̒w hă̒nh, thư̭c hiḙ̂n tiết kiḙ̂m ngân xắch. Ban CHKX hwiḙ̂n zwi chi̒ mô hi̒nh ""Dôô̒ng hă̒nh ku̒ng kác ủn dêểnh tlươ̒ng” Kác tố chức dwa̒n thế dối mởi nô̭i zung, fương fáp hwa̭t dôô̭ng, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô xwả dỏl, zám nge̒w, gẳn ku̒ng xâi zư̭ng NTM. Dêểnh chi̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n bước dâ̒w hi̒nh thă̒nh ka”c vu̒ng xán xwất ha̒ng hwả fu̒ hơ̭p diê̒w kiḙ̂n xinh thải tư̒ng khu vư̭c. Zả tli̭ xán xwất tlêênh 1ha kănh tác da̭t 155 tliḙ̂w dôô̒ng. Da̒ kỏ nhê̒w vu̒ng xán xwất hiḙ̂w kwá kaw, nhơ vu̒ng xán xwất kâl ăn tlải kỏ mủi 1.400 ha ta̭i kác xa̭ Tủ Xơn, Hu̒ng Xơn, Kim Lâ̭p, Vỉnh Tiển, Mi̭ Hwa̒ ... Tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch dang ản khai thác hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw, thúc dấi tăng tlướng.

Bớ wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 05-CT/TW, hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ tâ̭p chung zái kwiết kỏ hiḙ̂w kwá nhửng vẩn dê̒ bức xúc ớ diḙ̂ fương nhơ: Záu kwiết zứt diếm khai thác khwảng xán tlải fép, zái foỏng hă̒nh lang zaw thôông dươ̒ng 12B ớ xa̭ Nam Thươ̭ng, thi̭ chẩn Bo; chănh chấp dất dai ớ xỏm Chung Mươ̒ng, xa̭ Tủ Xơn... Hwi̭en da̒ thư̭c hiḙ̂n 14/16 chí tiêw chú iểw da̭t va̒ vươ̭t xo ku̒ng mṷc tiêw Nghi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ lâ̒n thử XXII, dê̒ tha. Tăng tlướng kinh tể bi̒nh kwân da̭t 8,3%, kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch thew hưởng tích kư̭c, tăng râ̒n tí lḙ̂ zi̭ch vṷ, zám râ̒n tí tloo̭ng nôông – lâm ngiḙ̂p, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 33,8 tliḙ̂w dôô̒ng/năm. Hḙ̂ thôổng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng ản dâ̒w tư, nơơng kấp. Kôông tác xâi zư̭ng Dáng, MTTK va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, kôông tác chỉnh kwiê̒n ản tăng kươ̒ng, ANCT-TTATXH ốn đi̭nh.


Lê Chung


KÁC TIN KHÁC