(HBDT) – Vởi tinh thâ̒n zân chú, do̒n kết, dối mởi, xảng ta̭w, Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Tlung Thă̒nh (Da̒ Bắc) da̒ ó ngư̒ng fẩn dẩw vươn lêênh hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ da̭t va̒ vươ̭t 14/17 chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020Kác tiển ảng khả liên thôn, xỏm kuố xa̭ Tlung Thă̒nh (Da̒ Bắc) da̒ ản dâ̒w tư vớ rôô̭ng zúp ngươ̒i zân di la̭i thwâ̭n lơ̭i, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dôô̒ng chỉ Xa Văn Bấi, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho mắt: Dáng bô̭ xj chi̒ ni̒ kỏ 162 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 9 chi bô̭, gô̒m 5 chi bô̭ nôông thôn, 2 chi bô̭ tlươ̒ng hoo̭c, 1 chi bô̭ i tể, 1 chi bô̭ Kôông an xa̭. Tloong 5 năm kwa, BCH Dáng bô̭ xa̭ da̒ tâ̭p chung lẳnh da̭w, tiếp thu, vâ̭n zṷng xảng ta̭w kác chú chương, chỉnh xắch, chí thi̭, ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭, cấp tlêênh baw diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể kuố diḙ̂ fương. Da̒ kỏ 14/17 chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXII đê̒ tha. TÔỐc Dô̭ tăng tlướng kinh tể ớ mức tlung bi̒nh, kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch dủng hưởng, văn hwả – xa̭ hô̭i chiến biển tích kư̭c. Chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c, kôông tác chăm xooc khức khwé nhân zân ản kái thiḙ̂n. Dêểnh năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 18 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w chiểm 40,61%, hô̭ gia di̒nh văn hwả da̭t 80%, 99% hô̭ zân ản xứ zṷng diḙ̂n kwuốc za…

BCH Dáng bô̭ xa̭ da̒ bảm xát chí da̭w kuố kấp tlêênh, dê̒ tha kác chú chương, kṷ thế hwả bă̒ng ngi̭ kwiết chwiên dê̒, kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n vởi kác mṷc tiêw, zái fáp thư̭c hiḙ̂n fu̒ hơ̭p diê̒w kiḙ̂n, dă̭c thu̒ kuố diḙ̂ fương. Wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh ản chiến khai bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức foong fủ. Kôông tác fát chiến dáng viên mởi luôn ản chủ tloo̭ng wê̒l ká chất lươ̭ng va̒ xổ lươ̭ng, nhất la̒ dáng viên ớ chi bô̭ nôông thôn, tloong nhiḙ̂m ki̒ kwa da̒ kết na̭p 17 dáng viên mởi. Ha̒ng năm, kỏ tlêênh 80% dáng viên hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ va̒ hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ.

Dôô̒ng chỉ Xa Văn Bấi, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho mắt thêm: Fát hwi nhửng thă̒nh tích da̒ da̭t ản, tloong nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025, Dáng bô̭ xa̭ dê̒ tha kác zái fáp kṷ thế, kỏ tloo̭ng tâm, tloo̭ng diếm, tâ̭p chung khắc fṷc nhửng mă̭t ko̒n ha̭n chể, tô̒n ta̭i. Tiếp tṷc nơơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w khức chiển dẩw kuố Dáng. Fẩn dẩw năm 2025 tôốc dô̭ tăng tlướng zả tli̭ xán xwất bi̒nh kwân tăng 7%, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 36 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ha̒ng năm zám 4%... xa̭ da̭t 17/19 tiêw chỉ NTM tlớ lêênh; ha̒ng năm, tí lḙ̂ dáng viên hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ da̭t 85% tlớ lêênh, Dáng bô̭ ản xếp lo̭i hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tlớ lêênh.


Hô̒ng Ngo̭c


KÁC TIN KHÁC