(WBDT) – Tư̭ chṷp ánh "tư̭ xưởng” bên dâ̒n kâl kam khai líw tlải, ươ mơ̒ng dew tất thăi tư̭ kâ̒m ke̒w thu wa̭ch tlải kam kanh dó mo̭ng, kam loo̒ng wa̒ng chỉn wa̒ng, thướng ngăi ta̭i kốc, mủi kam hơm, ngo̭ch, moo̭ng rác... Dỏ la̒ nhửng chái ngiḙ̂m vô ku̒ng hấp zâ̭n, thủ vi̭ khi̒ zu khéch dêểnh mân kác wâ̒n kam tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hắt dâ̒w bớ khảng 11 zương li̭ch ha̒ng năm.


Tloong henh haw xỏ muô̒ chả, zo̭c ảng khả bớ tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh baw Kaw Fong bắt dâ̒w bớ dính choỏng Kun (xa̭ Thu Fong) cho dêểnh xa̭ Bắc Fong, thi̭ chẩn Kaw Fong, Tâi Fong... tlái wa̒ng hal bên ảng khả la̒ mâ̒w kam chỉn rư̭c rơ̭. Ngăi ta̭i tlung tâm wiḙ̂n xâ̒m uất, bớ QL6 ngé baw kác ảng khả xương kả chươ dêểnh 100 mét da̒ thẩi ba̭t nga̒n kam. Kám zác rḙ̂ chi̭w, thích thủ dâ̒w tiên kuố zu khéch khi̒ baw vu̒ng kam dỏ la̒ kác tiển khả da̒ ản dâ̒w tư kửng hwả, vớ rôô̭ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho zaw thôông di la̭i ku̒ng nhơ thăm kwan zu li̭ch.


Chú nha̒ wâ̒n Thwí Nga, khu 4 thi̭ chẩn Kaw Fong (Kaw Fong) hưởng zẩn khéch zu li̭ch cho̭n kam kanh dám báw chất lươ̭ng

Kẳi dă̭c biḙ̂t, khả bất ngơ̒ la̒ tlêênh ảng khả di baw wâ̒n kam, mṷ tôi tướng ră̒ng chí to̒n xe tái chớ kam, mê ó fái rêênh rỉ, mṷ tôi kă̭p rất nhê̒w xe zu li̭ch bớ 4 chô̭ ngô̒i, 7 chô̭ ngô̒i cho dêểnh ká xe 45 chô̭ ngô̒i chớ dẻnh khéch zu li̭ch. Kác wâ̒n kam zo̭c hal bên khả dê̒w ản xâi tươ̒ng wă̭c ra̒w bă̒ng lải B40 ngỏ rất kwi kú, go̭n ga̒ng. Kam tlái za̒i mút mă̭t, nổl tiếp lêênh kác kaa̒nh dô̒l thwái. Nối bâ̭t tloong tản lả xenh la̒ kác chu̒m tlải kam kanh chỉn dó, kam loo̒ng wa̒ng chỉn moo̭ng.

Diếm zư̒ng chân dâ̒w tiên kuố mṷ tôi la̒ Nha̒ wâ̒n Thwí Nga (khu 4, thi̭ chẩn Kaw Fong). Ngăi bớ kướ di baw da̒ thẩi nhửng kâl kam tlải khai líw ke̒nh, dḙp mă̭t. Ảng khả baw wâ̒n ản ngươ̒i chú dố bê tông rôô̭ng ra̭i, kỏ mải chee xa̭ch xḙ. Tloong xân bă̒i khă̭n khânh chṷ bô̭ ba̒n, kể dớ zu khéch ngí chân, oỏng chẻn rác che̒, thướng thức kam ngăi ta̭i wâ̒n.

Thew kwan xát kuố mṷ tôi, zu khéch dêểnh thăm wâ̒n kam khả da za̭ng wơ̒l tha̒nh fâ̒n mân thuối. Kỏ nhửng dwa̒n kôông tác lêênh Wa̒ Bi̒nh la̒ wiḙ̂c, di kwa khi̒ tlớ la̭i ngé baw thăm wâ̒n, muô kam wơ̒l la̒ kwa̒. Kỏ do̒n to̒n la̒ kác kô, kác chủ kaw thuối di lḙ̂ wơ̒l ngé baw tham kwan. Dă̭c biḙ̂t 1 – 2 năm khânh ni mô̭ch xổ kông ti zu li̭ch lư̭ ha̒nh bố xung baw tour zu li̭ch khảm fả Wa̒ Bi̒nh ku̒ng kác diếm dêểnh kwen thuô̭c nhơ bán Mươ̒ng Zang Mô̭ (Tang Mô̭), bán Lác, loo̒ng hô̒ Wa̒ Bi̒nh...

Rất nhê̒w za di̒nh ớ tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i da̒ cho̭n dất kam Kaw Fo̒n la̒ diếm bui chơi baw zi̭p kuổi twâ̒n. Dó la̒ xư̭ chái ngiḙ̂m thư̭c tể bố ích, xinh dôô̭ng. Năm năi kác nha̒ wâ̒n da̒ kỏ nhê̒w dâ̒w tư, da̒ng di khả la̭i rôô̭ng ra̭i, wâ̒n xa̭ch xḙ, kon rét tha hô̒ chă̭l, zắl, khảm fả. Tloong khi dưở ká chanh thú chṷp ánh, cho̭n muô kam, doỏng thu̒ng. Kam Kaw Fong ăn ngon, an twa̒n vḙ̂ xinh thư̭c fấm cho rêênh nha̒ no̒ i muô nhê̒w wơ̒l ăn râ̒n, la̒ kwa̒ biểw mo̭l thân.

Khâw ká khởm khảm fả, tlớ tha bớ wâ̒n kam, zu khéch xḙ kỏ nhê̒w diḙ̂ chí hấn zâ̭n ngăi tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Kaw Fong hwă̭c tlớ la̭i tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh dớ thướng thức kả loo̒ng hô̒, kủi bán diḙ̂... tlước khi̒ ta̭m biḙ̂t ménh dất Wa̒ Bi̒nh thươi thốch, mển khéch va̒ zâ̒w xán vâ̭t

 

 


KÁC TIN KHÁC


Hwa̒ Bi̒nh khát boo̭ng fát tliến

(HBĐT) - La̒ tính miê̒n nủi ko̒n tư̒ khỏ khăn pơ̭i thắch thức, mé pă̒ng xư̭ dwa̒n kết, xảng ta̭w, tối mởi, Dáng bô̭ tlỉnh kwiê̒n nhân zân kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ nô̭ lư̭c fát hwi kaw nhất tiê̒m năng, lơ̭i thể, fát tliến kinh tể - xa̭ hô̭i nhănh pơ̭i pê̒n bư̭ng. Hwa̒ Bi̒nh tang kwiết tâm fẩn dẩw tlớ thă̒nh tính tlung bi̒nh kuố ká nước.