(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i (bớ 22-23/12), ta̭i Tlung tâm zái chỉ Xaw Mai, Liên dwa̒n Kwâ̒n vơ̭t tính tố chức zái Kwâ̒n vơ̭t tính Wa̒ Bi̒nh năm 2107. Tham zư̭ zái dẩw kỏ 135 hwẩn liḙ̂n viên, vâ̭n dôô̭ng viên kuố 20 kâw la̭c bô̭ kwâ̒n vơ̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.


Kác dô̒ng chỉ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh tă̭ng kơ̒ lưw niḙ̂m cho kác dô̭i tham za zái


Kác VDV thi dẩw hết mê̒nh ớ nô̭i zung dôi nam 49 – 55 thuối

Zái dẩw tố chức nhă̒m thi duô lâ̭p tha̒nh tích cha̒w mư̒ng kí niḙ̂m kác ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước. Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw ớ nô̭i zung dôi nam thew kác nhỏm thuối: dôi nam 35 thuối, dôi nam 36 – 42, dôi nam 43 – 48, dôi nam 49 – 55, dôi nam bớ 56 tlớ lêênh mân nô̭i zung dôi nư̭. Kác dô̭i chiê báng thi dẩw thew hi̒nh thức tỉnh diếm, lươ̭ cho̭n kác dô̭i baw bản kết, chung kết. Thôông kwa zái kóp fâ̒n thúc dấi foong tla̒w liḙ̂n tâ̭p kác môn thế thaw mởi nỏi chung, môn kwâ̒n vơ̭t nỏi riêng. Tăng kươ̒ng xư̭ hơ̭p tác fát chiến zaw lưw do̒n kết hổ chơ̭ zươ̭ kác tha̒nh viên KLB tloong tính.


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí tlaw hwi chương, zái thướng cho kác VDV da̭t zái dôi nam tlêênh 56 thuối

Kết thúc zái dẩw, BTC da̒ tlaw hwi chương, zái thướng cho kác VDV da̭t tha̒nh tích kaw (chí nêw zái nhất): Fa̭m Thi̭ Kim Liên, Bu̒i Thi̭ Kim Zung – KLB kông ti Thwí Diḙ̂n (dôi nư̭); Châw Kwang Ngiḙ̂, Dô̭ Tlo̭ng Twẩn – KLB Tính wí (dôi nam 56 thuối tlớ lêênh) Vương Văn Hu̒ng, Ngwiển Chỉnh Tính – KLB Diḙ̂n lư̭c (dôi nam 49 – 55 thuối); Hwang Lỉ Hái, Bu̒i Văn Vương – KLB Kông an (dôi nam 43 – 48 thuối); Khương Minh Twẩn, Ngwiển Kwang Zủng – KLB Xố xổ (dôi nam 36-42 thuối); Trâ̒n Dức Chung, Dinh Dức An – KLB Xố xổ (dôi nam 25 thuối tlớ thuổng)

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí: Nhê̒w tỉn hiḙ̂w tích kư̭c tloong kôông tác fát chiến daáng viên

(HBDT) - Dêểnh ngă̒i 24/12/2021, Daáng bô̭ hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 33 tố chức dáng, tloong ri kỏ 18 dáng bô̭ kơ xớ, 15 chi bô̭ kơ xớ va̒ 22 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng wí kơ xớ. Tôống xổ 5.475 daáng viên, tloong rỉ: chỉnh thức 5.234 dôô̒ng chỉ; zư̭ bi̭ 141 dôô̒ng chỉ.

135 năm thă̒nh lâ̭p tính - Nhưửng cô̭t son li̭ch xứ

(HBDT) - Tính Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p thew Ngi̭ di̭nh kuố Kinh lươ̭c Bắc ki̒ ngă̒i 22/5=6/1886 kỏ thên hôốc la̒ tính Mươ̒ng, gô̒m 4 fú: Waa̒ng An, Lương Xơn, Chơ̭ Bơ̒, ản tắch tha bớ kác fâ̒n dất kỏ mo̭l Mươ̒ng khinh khôổng bớ kác tính: Hưưng Hwả, Xơn Tâi, Ha̒ Nô̭i, Ninh Bi̒nh. Tính li̭ dă̭ch ta̭i thi̭ chẩn Chơ̭ Bơ̒

Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác gẳn thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, kác kấp, ngă̒nh, kơ kwan, dơn vi̭ da̒ tố chức kwản chiḙ̂t, chiến khai khu rôô̭ng Chí thi̭ 05 wê̒l dấi meḙnh hoo̭c â̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh. Kác kấp wí kác kấp da̒ chiến khai chí thi̭ gẳn kông thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết T.Ư 4 wê̒l tăng kươ̒ng xâi ziư̭ng, chính dổn Daáng, kác kwi di̭nh wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương kuố ngươ̒i dưửng dâ̒w, kuố kản bô̭, daáng viên, kôô̒ng wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ản zaw kuố kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương.