(HBDT) – Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 196 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 10 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c. Tloong rỉ kỏ 6 chi bô̭ nôông thôn, 2 cho bô̭ tlươ̒ng hoo̭c, 1 chi bô̭ tla̭m i tể va̒ 1 chi bô̭ Kôông an. Nhiḙ̂m ki̒ vươ̒ kwa, Dáng bô̭ xa̭ da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c, nương kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t di̭nh ki̒ chwiên dê̒.


Dáng wí xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) ho̭p ba̒n, fân kôông kác dôô̒ng chỉ dáng viên fṷ tlắch va̒ tham za xinh hwa̭t ku̒ng chi bô̭ tlư̭c thuô̭c. 

Ngăi khâw da̭i hô̭i, kác chi bô̭ da̒ kwản chiḙ̂t, chiến khai ngi̭ kwiết dê̒ tha nhửng chí tiêw mṷc tiêw kṷ thế dêểnh 100% dáng viên nẳm ro̭ va̒ thư̭c hiḙ̂n. Thew di̭nh hưởng kuố Dáng wí xa̭, mói chi bô̭ lươ̭ cho̭n chí tiêw fu̒ hơ̭p thew diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể, chức năng, nhiḙ̂m vṷ kṷ thế. Kác chi bô̭ nôông thôn tâ̭p chung chú iểw baw nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng nôông thôn mởi nơơng kaw, khu zân kư kiếw mâ̭w, fát chiến kinh tể, law dôô̭ng, xán xwất; chi bô̭ Kôông an tâ̭p chung baw wiḙ̂c dám báw ti̒nh hi̒nh ANCT… Di̭nh ki̒ ha̒ng khảng, 100% chi bô̭ tố chức xinh hwa̭t kôô̒ng nhê̒w nô̭i zung khác kha̒. Wa̒i tha, tố chức kác kuô̭c xinh hwa̭t chwiên dê̒ ha̒ng năm gẳn ku̒ng wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒ "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p, la̒ thew tư tướng da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh” hăi kác vẩn dê̒ kấp bắch, kwan tloo̭ng, kấp thiết kuố chi bô̭, khu zân kư

Dớ wiḙ̂c xinh hwa̭t kuố kác chi bô̭ da̭t hiḙ̂w kwá, Dáng wí xa̭ fân kôông kác dôô̒ng chỉ Dáng wí viên fṷ tlắch tư̒ng chi bô̭, tham za xinh hwa̭t ku̒ng chi bô̭, ki̭p thơ̒i hưởng zâ̭n, nẳm ti̒nh hi̒nh dáng viên va̒ zảm xát kwả chi̒nh hwa̭t dôô̭ng. Mối dáng viên khi̒ zư̭ xinh hwa̭t di̭nh ki̒ hăi dô̭t xwất ku̒ng chi bô̭ dê̒w fái dươ tha ỉ kiển doỏng kóp baw kết kwá hwa̭t dôô̭ng chung kuố chi bô̭ ha̒ng khảng, ha̒ng năm. Bớ rỉ zúp kấp wí deẻnh zả môô̭ch kắch to̒n ziḙ̂n, kheéch kwan wê̒l ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n, tló tha ản nhửng ưw, nhươ̭c diếm, nhất la̒ ngwiên nhân tô̒n ta̭i, ha̭n chể dớ kỏ hưởng khắc fṷc. Wa̒i tha thươ̒ng xwiên kứ kác dôô̒ng chỉ Bỉ thư, Fỏ Bỉ thư va̒ kấp wí viên kơ xớ tham za kác lớp bô̒i zươ̭ng ngiḙ̂p vṷ kôông tác Dáng, tư̒ng bước nơơng kaw chất lươ̭ng, năng lư̭c dô̭i ngṷ kấp wí va̒ năng lư̭c lẳnh da̭w kuố chi bô̭ kơ xớ.

Deẻnh zả wê̒l chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ thơ̒i zan kwa, dôô̒ng chỉ Ngwiển Kwiết Xinh, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho mắt: " Kác chi bô̭ lôn chú dôô̭ng dối mởi wê̒l nô̭i zung, hi̒nh thức xinh hwa̭t, ta̭w chiến biển tích kư̭c. Mối ki̒ xinh hwa̭t kỏ xư̭ chấn bi̭ ki̭ wê̒l chương chi̒nh, nô̭i zung, tloo̭ng diếm ba̒n ba̭c… Nhê̒w dáng viên hăng hải tham za tháw lwâ̭n, ba̒n ba̭c, doỏng kóp ỉ kiển mang tỉnh xâi zư̭ng, ta̭w xư̭ do̒n kết, thôổng nhất kaw”

Kết kwá kiếm tla wiḙ̂c xinh hwa̭t kuố kác chi bô̭ kơ xớ cho thẩi, 100% chi bô̭ thư̭c hiḙ̂n xinh hwa̭t chwiên dê̒ ít nhất 3 lâ̒n/ 1 năm tlớ lêênh; 80% chi bô̭ kỏ nô̭i zung xinh hwa̭t tloo̭ng tâm, tloo̭ng diếm, tháw lwâ̭ va̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết bảm xát iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭. Chất lươ̭ng xinh wa̭t chi bô̭ ản nơơng lêênh. Ha̒ng năm Dáng bô̭ kỏ tlêênh 80% dáng viên hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tlớ lêênh, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, zư̭ vưng AN-KF tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Thanh Xơn


KÁC TIN KHÁC