(WBĐT) - Thổl 31/12, tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức dêm văn ngḙ̂ cha̒w xwân 2018, chung kháw kuô̭c thi Miss Sport (hwa khôi thế thaw). Khu vư̭c Nha̒ văn wả TF Wa̒ Bi̒nh la̒ dươ̭c ziḙ̂n tha xư̭ kiḙ̂n xôi dôô̭ng, tưng bư̒ng, thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l dêểnh ngỏ, kố vṷ.

Wo̒ng chung kháw kuô̭c thi Miss Sport tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh năm 2107 kỏ xư̭ chenh ta̒i kuố 10 thỉ xinh dêểnh bớ kác tlươ̒ng THPT, tlươ̒ng chwiên ngiḙ̂p mân 5 dô̭i thi la̒ kác nhỏm zắi, Kâw la̭c bô̭ (KLB) yoga tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ. Kác thỉ xinh thư̭c hiḙ̂n các fâ̒n thi: chi̒nh ziḙ̂n ảw za̒i chwiê̒n thôổng, chang fṷc thế thaw tư̭ cho̭n, ta̒i năng thế thaw, chang fṷc za̭ hô̭i, ửng xứ. Kác thỉ xinh mân kác dô̭i da̒ thế hiḙ̂n kác tiết mṷc zắi hiḙ̂n da̭i, muổ, vo̭ thwâ̭t, ba̒i tâ̭p yoga hấp zâ̭n, fâ̒n chi̒nh ziḙ̂n chang fṷc ảw za̒i thướt tha. Xen zươ̭ kác fâ̒n thi la̒ kác tiết mṷc văn ngḙ̂ wơ̒l muô̒ xwân, thuối tleé.

Kết kwá, dổi mân fâ̒n thi kả nhân, hwa khôi thuô̭c wơ̒l thỉ xinh Lê Thi̭ Thu Ha̒ (Tlươ̒ng THPT Kông ngiḙ̂p), Ả khôi 1 – thỉ xinh Dinh Ha̒ Vy (Tlươ̒ng THPT chwiên Hwang Văn Thṷ), Ả khôi 2 – thỉ xinh Ngwiên Thi̭ Thắm (Tlươ̒ng Kaw dắng Văn wả ngḙ̂ thwâ̭t Tâi Bắc). Wa̒i tha Ban tố chức da̒ tlaw 7 zái fṷ nhơ: zái za̒nh cho thỉ xinh mă̭c ảw za̒i thốch nhất, thỉ xinh ửng xứ hăi nhất, thỉ xinh kỏ fâ̒n thi ta̒i năng xwất xắc nhất… Zái tâ̭p thế, zái dă̭c biḙ̂t thuô̭c wơ̒l KLB Yoga Shakti Wa̒ Bi̒nh, zái nhất: Tlung tâm Wa̭t dôô̭ng thanh thiểw niên tính, dôô̒ng zái ba: Tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ mân Kaw dắng Văn wả ngḙ̂ thwâ̭t Tâi Bắc.

Hô̭i thi la̒ hwa̭t dôô̭ng tôn vinh vé dḙp chỉ twḙ̂, ta̒i năng kuố thanh niên tloong kuô̭c khôổng dương da̭i, ta̭w foong tla̒w thi duô xôi nối tloong kác tlươ̒ng ho̭c. Dấi mḙnh kác hwa̭t dôô̭ng zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng, xâi zư̭ng nét dḙp văn hwả tloong zaw tiếp ửng xứ cho thanh niên. Dôô̒ng thơ̒i dấi mḙnh foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Ni i la̒ hwa̭t dôô̭ng cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m Ngă̒i tha̒nh lâ̭p Dáng kô̭ng xán Viḙ̂t Nam mân Ngă̒i ho̭c xinh – xinh viên Viḙ̂t Nam.


Kác thỉ xinh chi̒nh ziḙ̂n chang fṷc ảw za̒i tư̭ cho̭n tlêênh nê̒n ba̒i hát wơ̒l muô̒ xwân

 

Liên khúc "Xwân wơ̒l tlêênh môi ủnmân cha̒w xwân” vớ dâ̒w dêm văn ngḙ̂ mân chung kháw kuô̭c thi Miss Sport TF Wa̒ Bi̒nh.


Fâ̒n thi yoga kuố KLB Yoga Shakti Wa̒ Bi̒nh za̒nh zái nhất fâ̒n thi tâ̭p thế


Lảnh da̭w UBND TF Wa̒ Bi̒nh tlaw zái nhất cho hwa khôi Lê Thi̭ Thu Ha̒                                                                                          C.L


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí: Nhê̒w tỉn hiḙ̂w tích kư̭c tloong kôông tác fát chiến daáng viên

(HBDT) - Dêểnh ngă̒i 24/12/2021, Daáng bô̭ hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 33 tố chức dáng, tloong ri kỏ 18 dáng bô̭ kơ xớ, 15 chi bô̭ kơ xớ va̒ 22 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng wí kơ xớ. Tôống xổ 5.475 daáng viên, tloong rỉ: chỉnh thức 5.234 dôô̒ng chỉ; zư̭ bi̭ 141 dôô̒ng chỉ.

135 năm thă̒nh lâ̭p tính - Nhưửng cô̭t son li̭ch xứ

(HBDT) - Tính Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p thew Ngi̭ di̭nh kuố Kinh lươ̭c Bắc ki̒ ngă̒i 22/5=6/1886 kỏ thên hôốc la̒ tính Mươ̒ng, gô̒m 4 fú: Waa̒ng An, Lương Xơn, Chơ̭ Bơ̒, ản tắch tha bớ kác fâ̒n dất kỏ mo̭l Mươ̒ng khinh khôổng bớ kác tính: Hưưng Hwả, Xơn Tâi, Ha̒ Nô̭i, Ninh Bi̒nh. Tính li̭ dă̭ch ta̭i thi̭ chẩn Chơ̭ Bơ̒

Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác gẳn thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, kác kấp, ngă̒nh, kơ kwan, dơn vi̭ da̒ tố chức kwản chiḙ̂t, chiến khai khu rôô̭ng Chí thi̭ 05 wê̒l dấi meḙnh hoo̭c â̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh. Kác kấp wí kác kấp da̒ chiến khai chí thi̭ gẳn kông thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết T.Ư 4 wê̒l tăng kươ̒ng xâi ziư̭ng, chính dổn Daáng, kác kwi di̭nh wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương kuố ngươ̒i dưửng dâ̒w, kuố kản bô̭, daáng viên, kôô̒ng wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ản zaw kuố kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương.