(WBĐT) - Thổl 31/12, tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức dêm văn ngḙ̂ cha̒w xwân 2018, chung kháw kuô̭c thi Miss Sport (hwa khôi thế thaw). Khu vư̭c Nha̒ văn wả TF Wa̒ Bi̒nh la̒ dươ̭c ziḙ̂n tha xư̭ kiḙ̂n xôi dôô̭ng, tưng bư̒ng, thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l dêểnh ngỏ, kố vṷ.

Wo̒ng chung kháw kuô̭c thi Miss Sport tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh năm 2107 kỏ xư̭ chenh ta̒i kuố 10 thỉ xinh dêểnh bớ kác tlươ̒ng THPT, tlươ̒ng chwiên ngiḙ̂p mân 5 dô̭i thi la̒ kác nhỏm zắi, Kâw la̭c bô̭ (KLB) yoga tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ. Kác thỉ xinh thư̭c hiḙ̂n các fâ̒n thi: chi̒nh ziḙ̂n ảw za̒i chwiê̒n thôổng, chang fṷc thế thaw tư̭ cho̭n, ta̒i năng thế thaw, chang fṷc za̭ hô̭i, ửng xứ. Kác thỉ xinh mân kác dô̭i da̒ thế hiḙ̂n kác tiết mṷc zắi hiḙ̂n da̭i, muổ, vo̭ thwâ̭t, ba̒i tâ̭p yoga hấp zâ̭n, fâ̒n chi̒nh ziḙ̂n chang fṷc ảw za̒i thướt tha. Xen zươ̭ kác fâ̒n thi la̒ kác tiết mṷc văn ngḙ̂ wơ̒l muô̒ xwân, thuối tleé.

Kết kwá, dổi mân fâ̒n thi kả nhân, hwa khôi thuô̭c wơ̒l thỉ xinh Lê Thi̭ Thu Ha̒ (Tlươ̒ng THPT Kông ngiḙ̂p), Ả khôi 1 – thỉ xinh Dinh Ha̒ Vy (Tlươ̒ng THPT chwiên Hwang Văn Thṷ), Ả khôi 2 – thỉ xinh Ngwiên Thi̭ Thắm (Tlươ̒ng Kaw dắng Văn wả ngḙ̂ thwâ̭t Tâi Bắc). Wa̒i tha Ban tố chức da̒ tlaw 7 zái fṷ nhơ: zái za̒nh cho thỉ xinh mă̭c ảw za̒i thốch nhất, thỉ xinh ửng xứ hăi nhất, thỉ xinh kỏ fâ̒n thi ta̒i năng xwất xắc nhất… Zái tâ̭p thế, zái dă̭c biḙ̂t thuô̭c wơ̒l KLB Yoga Shakti Wa̒ Bi̒nh, zái nhất: Tlung tâm Wa̭t dôô̭ng thanh thiểw niên tính, dôô̒ng zái ba: Tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ mân Kaw dắng Văn wả ngḙ̂ thwâ̭t Tâi Bắc.

Hô̭i thi la̒ hwa̭t dôô̭ng tôn vinh vé dḙp chỉ twḙ̂, ta̒i năng kuố thanh niên tloong kuô̭c khôổng dương da̭i, ta̭w foong tla̒w thi duô xôi nối tloong kác tlươ̒ng ho̭c. Dấi mḙnh kác hwa̭t dôô̭ng zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng, xâi zư̭ng nét dḙp văn hwả tloong zaw tiếp ửng xứ cho thanh niên. Dôô̒ng thơ̒i dấi mḙnh foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Ni i la̒ hwa̭t dôô̭ng cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m Ngă̒i tha̒nh lâ̭p Dáng kô̭ng xán Viḙ̂t Nam mân Ngă̒i ho̭c xinh – xinh viên Viḙ̂t Nam.


Kác thỉ xinh chi̒nh ziḙ̂n chang fṷc ảw za̒i tư̭ cho̭n tlêênh nê̒n ba̒i hát wơ̒l muô̒ xwân

 

Liên khúc "Xwân wơ̒l tlêênh môi ủnmân cha̒w xwân” vớ dâ̒w dêm văn ngḙ̂ mân chung kháw kuô̭c thi Miss Sport TF Wa̒ Bi̒nh.


Fâ̒n thi yoga kuố KLB Yoga Shakti Wa̒ Bi̒nh za̒nh zái nhất fâ̒n thi tâ̭p thế


Lảnh da̭w UBND TF Wa̒ Bi̒nh tlaw zái nhất cho hwa khôi Lê Thi̭ Thu Ha̒                                                                                          C.L


KÁC TIN KHÁC


Chú ti̭ch WBNZ tính Bu̒i Văn Khẳnh la̒ wiḙ̂c pơ̭i nha̒ dâ̒w tư Ha̒n Kuốc

(HBDT) - Khuô̭ng 21/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính la̒ wiḙ̂c pơ̭i Kôông ti kố fâ̒n Tâ̭p dwa̒n WIN HOLDINGS kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác nha̒ dâ̒w tư têểnh pớ Ha̒n Kuốc. Tham zư̭ puối la̒ wiḙ̂c kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; lă̭nh da̭w ta̒n kác xớ, ngă̒nh hư̭w kwan.

Ta̒n “hô̭t zôổng tó” tloong loo̒ng xử Da̭w

(HBDT) - La̭c Thwí zấp ni̒ tang kỏ tlêênh 200 dáng biên la̒ mo̭l kỏ da̭w, tlú iểw xinh hwa̭t ớ ta̒n kác chi bô̭ tlư̭c thuô̭c Dáng wí xa̭ Khwan Zṷ pơ̭i Fủ Thă̒nh. Ni la̒ ta̒n ha̭t nhân kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w thi duô iêw nước, ta̭w nhi̭p kă̒w nổl khươ̭ kấp wí Dáng, tlỉnh kwiê̒n pơ̭i mo̭l zân. Kwa di̭, kóp fâ̒n nơng kaw năng lư̭c lă̭nh da̭w, khức tliển dẩw kuố ta̒n tố tlức kơ xớ Dáng, la̒ dêênh ốn di̭nh, fát tliến kuố ta̒n diḙ̂ pa̒n bu̒ng zảw pô̭ tluổ, twa̒n hwiḙ̂n pô̭ chung.

167 kản bô̭ tham za ki̒ thi xát hă̭ch, twiến cho̭n paw Dê̒ ản xổ 10-ĐA/TU kuố Tính wí

(HBDT) - Ngă̒i 15/3, Hô̭i dôô̒ng xát hă̭ch kản bô̭ tham za twiến cho̭n paw Dê̒ ản xổ 10-ĐA/TU, ngă̒i 20/6/2022 kuố Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí wê̒l xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭ tlé, kản bô̭ ỉ pả, kản bô̭ la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2022 - 2025, di̭nh hưởng têểnh năm 2030 tố tlức ki̒ thi xát hă̭ch kản bô̭. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng xát hă̭ch têểnh zư̭.