(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, kôông tác chí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí kỏ nhê̒w dối mởi, thư̭c chất va̒ hiḙ̂w kwá ta̭w xư̭ chiến dôô̭ng ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ thư̭c hiḙ̂n kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, kác khâw dô̭t fả, zái kwiết nhưửng khỏ khăn, vưởng vắc bớ thư̭c tể. Bớ rỉ hưởng dêểnh mṷc tiêw xâi zưư̭ng tính da̭t mức fát chiến tluung bi̒nh kúo ká nước baw năm 2025.


Dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Dwa̒n DBKH tính kiếm tla ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwănh ta̭i Kôông ti TNHH diḙ̂n tứ La̭c Xơn.

Ngăi khâw Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, BCH Dáng bô̭ tính, Thươ̒ng hcư̭c Tính wí da̒ tâ̭p chuung chí da̭w kác kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp, kơ kwan dơn vi̭ xâi ziư̭ng kác kể hwă̭ch, hcương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng kṷ thế thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKDH) Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII va̒ Ngi̭ kwiết ĐHB kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025. Tloong chí da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kỏ xư̭ fân kôông kṷ thế, xác di̭nh ro̭ chắch nhiḙ̂m kả nhân, tố chức, nhất la̒ ngươ̒i dưửng dâ̒w, lể xán fấm, kết kwá thư̭c hiḙ̂n dớ deẻnh zả, xếp lo̭i mức dô̭ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ kuố xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Wê̒l kôông tác kản bô̭, tính da̒ thư̭c hiḙ̂n chú chương 100% bỉ thư kấp wí kấp hwiḙ̂n, dôô̒ng thơ̒i la̒ Chú ti̭ch HDNZ, ta̭w tha môi tlươ̒ng thwâ̭n lơ̭i dớ kản bô̭ kỏ năng lư̭c fát chiến, dối mởi, xaảng ta̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, di dôi kôô̒ng xiết chă̭t kí kương, kí lwâ̭t hă̒nh chỉnh, kỏ thải dô̭ ngiêm túc xứ lỉ kác kản bô̭ kôông chức vi fa̭m kác kwi di̭nh, ắnh hướng dêểnh xư̭ fát chiến kuố kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương.

Tính tâ̭p chuung chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ kái kắch hă̒nh chỉnh, zái foỏng mă̭t bă̒ng, hổ chơ̭ kác nha̒ dâ̒w tư chiển lươ̭c, fẩn dẩw kwiết tâm khới kôông môô̭ch xổ zư̭ ản ha̭ thơơ̒ng, zư̭ ản chiển lươ̭c tloong năm 2022. Năm 2021, tính da̒ hwa̒n thă̒nh 16/21 chí tiêw NKDH Dáng bô̭ tính, dám báw nhưửng kân dổi lởn kuố nê̒n kinh tể. Dơ̒i khôổng nhân zân ản kái thiḙ̂n, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám 2% bớ 8,6% năm 2020 ko̒n 6,6%... Tăng tlướng kinh tể tiếp tṷc ản zwi chi̒; thu ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t khânh 1.600 tí dôô̒ng; thu hút ản 17 zư̭ ản dâ̒w tư, tôống xổ vổn dăng kỉ tlêênh 6.100 tí dôô̒ng; rái ngân vổn dâ̒w tư kôông da̭t tlêênh 518 tí dôô̒ng, tăng 2%...

Dối mởi tloong nhâ̭n thức, kwiết liḙ̂t tloong chí da̭w, diê̒w hă̒nh, kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp dang chiến khai nhưửng hă̒nh dôô̭ng kṷ thế thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i NKDH Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, xâi zưư̭ng tính Hwa̒ bi̒nh ngă̒i ka̭ng thươi dḙp, ẩm ro dớ ngươ̒i zân hướng thṷ thă̒nh kwá kuố dối mởi.


KÁC TIN KHÁC


Kứ chi deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính ta̭i Ki̒ ho̭p thử ba, Kwuốc hô̭i kwả XV

(HBDT) - Ki̒ ho̭p thử ba Kwuốc hô̭i khwả XV da̒ kết thúc khâw khânh 1 khảng la̒ wiḙ̂c. Ki̒ ho̭p da̒ thu hút xư̭ kwan tâm kuố dôông dáw kứ chi ká nước, kác fiên tháw lwâ̭n, chất vẩn xôi nối ta̭i ngi̭ tlươ̒ng. Thew roi xát xaw tư̒ng fiên ho̭p kuố Kwuốc hô̭i, kứ chi Hwa̒ Bi̒nh deẻnh zả kaw hwa̭t dôô̭ng kuố Dwa̒n DBKH tính kỏ nhê̒w ỉ kiển, kiển ngi̭ xát thư̭c thể diḙ̂ fương, dôô̒ng thơ̒i thắng thắn, chắch nhiḙ̂m tloong tháw lwâ̭n, kóp ỉ baw nhửng nô̭i zuung kuố Ki̒ ho̭p.

Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) - Ngă̒i 22/6, ta̭i khu zu li̭ch Xoan-Retreat Da̒ Bắc, xỏm Mơ , xa̭ Hiê̒n Lương, Ban kwán lỉ AOP hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức Da̭i hô̭i Zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc lâ̒n thử I, nhiḙ̂m ki̒ 2022- 2027

Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027

(HBDT) – Ngă̒i 23/6/2022, Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó (CTD) tính tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i CTD tính lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2022 – 2027, Zư̭ Da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Wí biên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng DBKH tính; Bu̒i VănTính, ngwiên Wí biên T. Ư Dáng, ngwiên Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch zănh zư̭ Hô̭i CTD tính nhiḙ̂m ki̒ 2017-2022; Hwi̒nh Thi̭ Xwân Lam, Fỏ Chú ti̭ch T.Ư Hô̭i Chư̭ thâ̭p dó Viḙ̂t Nam; kác dôô̒ng chỉ tloong BTB Tính wí, lă̭nh da̭w WBNZ, WBMTTK tính, kác xớ, ngă̒nh; kôô̒ng da̭i ziḙ̂n Hô̭i CTD kác tính, thă̒nh pơ̭i 162 da̭i biếw chỉnh thức da̭i ziḙ̂n cho kác hô̭i biên, ti̒nh ngwiḙ̂n biên, thănh thiểw niên CTD tlêênh twa̒n tính.