KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Lương Xơn - Tư̒ zái fáp thiết thư̭c xâi zư̭ng Dáng

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Ban Thươ̒ng bṷ (BTB) Hwiḙ̂n wí Lương Xơn i ta̒ tâ̭p tlung lă̭nh da̭w ká thắi kôông tác xâi zư̭ng Dáng, hḙ̂ thôổng tlỉnh tli̭, dê̒ kaw tlắch nhiḙ̂m kuố kản bô̭, dáng biên, nhất la̒ mo̭l dửng tâ̒w tloong lă̭nh da̭w, chí da̭w la̒ ta̒n nhiḙ̂m bṷ tlỉnh tli̭ xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn tlớ thă̒nh ha̭t nhân bu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính.