KÁC TIN KHÁC


La̒ xoong thôốch tlương tli̒nh tâ̭p hwẩn nơng kaw năng lư̭c thư̭c thi chỉnh xắch kuố Chỉnh fú ớ Ha̒n Kuốc

(HBDT) - Pớ ngă̒i 12 - 23/9, ớ Thú dô Seoul, Ha̒n kuốc, Kơ kwan Hơ̭p tác kuốc tể Ha̒n Kuốc (KOICA) i ta̒ tố tlức tlương tli̒nh tâ̭p hwẩn thuô̭c zư̭ ản "Hô̭ tlơ̭ Ho̭c viḙ̂n Bảw tlỉ pơ̭i Twiên tliê̒n nơng kaw năng lư̭c thư̭c thi chỉnh xắch kuố Chỉnh fú” zai dwa̭n 2 kôô̒ng pơ̭i xư̭ fổi hơ̭p, diê̒w fổi tliến khai kuố Viḙ̂n ngiên kửw Hyundai (HRI).

Nhức nhổi na̭n táw hôn tloong bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Nhức nhổi bẩn na̭n táw hôn Ớ xỏm Hang Kiê, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw), Va̒ng A Chẩng la̒ mo̭l hăi dẳi hơn ăi hết wê̒l kải khố ka̭ tí cho kon tưở tang thuối ăn thuối ká lḙ̂ bơ̭ khởm. Tâ̒w năm 2023, ản xư̭ mổi lải ớ tloong ho̭, Va̒ng A Chẩng tố tlức lḙ̂ zu cho kon tưở la̒ Va̒ng A X. Pớ ka̭ mởi kỏ 16 thuối. Bơ̭ kuố X. i bươ̒ tlo̒n 16 thuối. Lḙ̂ ha̒, ká 2 tê̒w tá hoo̭c ớ nha̒ la̒ lú la̒ hoo̭ng. Kuô̭c khôổng bổn i ta̒ khỏ khăn tả la̭i ka̒ng khỏ khăn hơn têểnh ka̭ kon zu bươ̒ fái law dôô̭ng nă̭ng nhoo̭c bươ̒ chiế puô̭m ớ thuối ko̒n kwả tlé, cho dêênh khức khwé chăng dám báw, tăw ổm ká ngă̒i…