(HBDT) - "Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c tloong kôông tác dổi ngwa̭i nhân zân, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n chú chương kuố Dáng, Nha̒ nươc wê̒l kôông tác dổi ngwa̭i", Bỉ thư Dáng dwa̒n , Chú ti̭ch Liên hiḙ̂p kác tố chức hửw ngi̭ (TCHN) Viḙ̂t Nam Ngwiḙ̂n Fươngq Nga deẻnh zả.Kôông ti TNHH ngiên kửw ki̭ thwâ̭t R Viḙ̂t Nam (khu kôông ngiḙ̂p bơ̒ tlải khôông Da̒ - TF Hwa̒ Bi̒nh) 100% vổn Nhâ̭t Bán luôn hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá doỏng kóp tích kư̭c baw zả tli̭ xwất khấw kuố tính.

Liên hiḙ̂p kác TCHN tính Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p năm 2016, la̒ dâ̒w mổl fổi hơ̭p tloong môô̭ch xổ hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i nhân zân va̒ kôông tác fi chỉnh fú nước wa̒i. Liên hiḙ̂p kác TCHN tính kỏ ba tố chức hô̭i hửw nghi̭ la̒: Hô̭i hửw nghi̭ Viḙ̂t Nam - La̒o, Hô̭i Hửw gi̭ Viḙ̂t Nam - Dức va̒ Hô̭i Hửw ngi̭ Viḙ̂t Nam - Thải Lan, kác tố chức da̒ tích kư̭c hwa̭t dôô̭ng, da̭t ản nhê̒w kết kwá tloong hwa̭t dôô̭ng hwa̒ bi̒nh, do̒n kết, hửw ngi̭ zươ̭ tính Hwa̒ Bi̒nh kôông kác diḙ̂ fương nước wa̒i kỏ kwan hḙ̂ hơ̭p tác, kết ngiḙ̂; tăng kươ̒ng hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i nhân zân; tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kiê̒w ba̒w chuung thăi xâi zưư̭ng kwê hưởng... Liên hiḙ̂p kác TCHN tính da̒ la̒ tốt kơ kwan dâ̒w mổl tloong kôông tác fát chiến kwan hḙ̂, vâ̭n dôô̭ng viḙ̂n chơ̭ kuố kác tố chức hwa̒ bi̒nh, tố chức fi chỉnh fú va̒ kác kả nhân nước wa̒i. Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ khânh 800 kôông zân dang khinh khôổng la̒ wiḙ̂c, hoo̭c tâ̭p ta̭i tli̭ tlươ̒ng kác nước: Thải Lan, La̒o, Da̒i Lwan (Tluung Kwuốc), Ha̒n Kwuốc, Malaysia va̒ môô̭ch xổ nước châw Âw.

Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 16 tố chức fi chỉnh fú nước wa̒i, kơ kwan hơ̭p tác kwuốc tể dang hwa̭t dôô̭ng va̒ 40 chương chi̒nh, zư̭ ản viḙ̂ chơ̭ fi zư̭ ản dangt hcư̭ hiḙ̂n kôô̒ng tôống kam kết hơn 15 tliḙ̂w USD. Kác chương chi̒nh, zư̭ ản ản chiến khai tâ̭p chuung chú iểw tlêênh kác lỉnh vư̭c: nôông, lâm ngiḙ̂p, fát chiến nôông thôn tôống hơ̭p, zảw zṷc, báw vḙ̂ tlé em, i tể, dác kheḙch... kuố kác tố chức Chlidfun, Word vison Inter national, Good Neighbors International, AOP, AEA, HFHI... kwa rỉ da̒ doỏng kóp tích kư̭c, kái thiḙ̂n diê̒w kiḙ̂n khôổng, nơơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.
KÁC TIN KHÁC