(HBDT) - Vươ̒ kwa UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒, xem xét, cho ỉ kiển baw kác văn kiḙ̂n tli̒nh HDNZ tính, văn bán kwi fa̭m fáp lwâ̭t thuô̭c thấm kwiê̒n ban hă̒nh kuố UBNZ tính va̒ kác nô̭i zuung khác fuc vṷ kôông tác kwán lỉ, diê̒w hă̒nh kuố UBNZ tính. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ kuô̭c ho̭p.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính fát biếw kết lwâ̭n kuô̭c ho̭p.

Ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw xem xét, cho ỉ kiển baw ti̒nh hi̒nh fát chiến KT-XH kwỉ  I/2003 va̒ kác zư̭ tháw tơ̒ chi̒nh. Thew rỉ, dổi vởi ti̒nh hi̒nh fát chiến KT-XH tính, kác da̭i biếw thôổng nhất deẻnh zả: Ti̒nh hi̒nh fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tloong khảng 3 va̒ kwi̭ I năm 2023 năm năi ốn di̭nh, kỏ bước fát chiến. Chí xổ xán xwất ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kwi̭ I  ước tăng 0,5% xo kuu̒ng ki̒. Zư̭ bảw tống mức baảnh lé ha̒ng hwả, zi̭ch vṷ khảng 3 ước da̭t 5.370 tí dôô̒ng, tăng 0,75 xo khảng tlước, da̭t 25,8% kể hwă̭ch năm. Tỉnh chung 3 khảng dâ̒w năm, tống mức  baảnh lé hwa̒ng hwả ,  zwănh thu zi̭ch vṷ tiêw zuu̒ng kỏ kwi mô kaw kơn, dang bắt tli̭p tôốc dô̭ tăng tlướng kuu̒ng ki̒ kác năm tlước khi xắi tha zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19; ước da̭t 16.110 tí, da̭t 25,98% kể hwă̭ch năm, tăng 12,9 xo kuu̒ng ki̒ năm tlước.

Kim ngă̭ch xwất khấw khảng 3 ước da̭t 126,31 rliḙ̂w USD, tăng xo kuu̒ng ki̒ 10,9%. Tống kim ngă̭ch xwất khấw kwỉ I /2023 ước da̭t 361 tliḙ̂w USD, ước tăng 7,34% xo kuu̒ng ki̒, da̭t 21,34% kể hwă̭ch năm.

Kác khu kôông ngiḙ̂p tính chi̒ ni̒ kỏ 105 zư̭ ản dâ̒w tư ko̒n hiḙ̂w lư̭c; tloong ri 24 zư̭ znr dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i tống xổ vổn dăng kỉ 519,31 USD va̒ 81 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước tống xổ vổn dăng kỉ 15.773,5 tí dôô̒ng. Zwanh thu bớ hwa̭t dôô̭ng xán xwất - kinh zwănh kwỉ I kuố kăc zwănh ngiḙ̂p tloong kác khu  kôông ngiḙ̂p ước da̭t 5.289 tí dôô̒ng, tăng 9,32% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước, da̭t 24% xo kể hwă̭ch; zái kwiết wiḙ̂c la̒ mởi cho 155 laô̭nm, tăng 11,5% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước.

Kác da̭i biếw i tló tha nhưửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể: Kôông tác xứ lỉ rác thái tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ ko̒n nhê̒w bất kâ̭p; kôông tác kwi hwă̭ch châ̭m xo kôô̒ng kể hwă̭ch; wiḙ̂c dôn dôốc thu thiê̒n xứ zuṷng dất kă̭p nhê̒w khỏ khăn; iển dô̭ rái ngân vổn dâ̒w tư kôông, tiển dô̭ fân bố chi tiết 3 chương chi̒nh mṷc tiêw kwuốc zănm 2023 va̒ ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n 17 zư̭ ản tloo̭ng tâm kuố tính chươ da̭t kết kwá nhơ ỉ muổn.

Fát biêw kết lwân, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Chú ti̭ch UBNZ tính lưw ỉ kác ngă̒nh, diḙ̂ fương kâ̒n tâ̭p chuung thư̭c hiḙ̂n tốt môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm: Tiếp tṷc chấn bi̭ tốt kác ta̒i liḙ̂w fṷc vṷ tốt cho kôông tác kwi hwă̭ch tính; ra̒ xwát la̭i kác mó dất fṷc vṷ xan lấp mă̭t bă̒ng; kác hwiḙ̂n thă̒nh fổ ra̒ xwát la̭i ziḙ̂n tích dất dang cho thê; chẩn chính wiḙ̂c khai thác kác mó khṷ,thanh kiếm tla wiḙ̂c chấp hă̒nh fáp lwâ̭t dổi vởi kôông tác khai khwảng va̒ xứ lỉ ngiêm thew fáp lwâ̭t dổi với kác dơn vi̭ kỏ xai fa̭m.KÁC TIN KHÁC