(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Ban Thươ̒ng bṷ (BTB) Hwiḙ̂n wí Lương Xơn i ta̒ tâ̭p tlung lă̭nh da̭w ká thắi kôông tác xâi zư̭ng Dáng, hḙ̂ thôổng tlỉnh tli̭, dê̒ kaw tlắch nhiḙ̂m kuố kản bô̭, dáng biên, nhất la̒ mo̭l dửng tâ̒w tloong lă̭nh da̭w, chí da̭w la̒ ta̒n nhiḙ̂m bṷ tlỉnh tli̭ xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn tlớ thă̒nh ha̭t nhân bu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính.


Ta̒n zwănh ngiḙ̂p tloong khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn (Lương Xơn) zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 15.000 law dôô̭ng, tlú iểw la̒ mo̭l diḙ̂ fương. Ắnh chṷp ớ Kôông ti Kố fâ̒n CRC Solar Cell (Nha̒ mẳi xán xwất pin năng lươ̭ng mă̭t tlơ̒i).


Dáng bô̭ hwiḙ̂n kỏ 31 tố tlức kơ xớ Dáng kôô̒ng pơ̭i 5.836 dáng biên (tloong di̭ kỏ 6 tố tlức Dáng tloong zwănh ngiḙ̂p wa̒i khu bư̭c Nha̒ nước pơ̭i 58 dáng biên). BTB Hwiḙ̂n wí i ta̒ tâ̭p tlung lâ̭p kwản tliḙ̂t, tâ̒i tú ta̒n kác văn bán chí da̭w kuố tlung ương, gẳn pơ̭i tliến khai thư̭c hiḙ̂n Kết lwâ̭n khổ 01 - KL/TW, ngă̒i 18/5/2021 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ khổ 05-CT/TW, ta̒n kác kwi di̭nh wê̒l tlắch nhiḙ̂m nêw gương kuố kản bô̭, dáng biên, nhất la̒ mo̭l dửng tâ̒w; chí da̭w ta̒n tố tlức Dáng, dáng biên xâi zư̭ng kể hwă̭ch pơ̭i kam kết tloong hoo̭c tâ̭p, la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh. Tliến khai dơ̭t xinh hwa̭t tlỉnh tli̭ tư tướng pơ̭i tố tlức hô̭i ngi̭ chwiên dê̒ zởi thiḙ̂w nô̭i zung tác fấm "Kiên kwiết, kiên tli̒ dẩw tlănh foo̒ng, chẩng tham nhṷng, tiêw kư̭c, kóp fâ̒n xâi zư̭ng Dáng pơ̭i Nha̒ nước ha ngă̒i ka̒ng tloong khă̭ch, bư̭ng mă̭nh” kuố Tôống Bỉ thư Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng; la̒ tốt kôông tác tư tướng pơ̭i di̭nh hưởng zư lwâ̭n xa̭ hô̭i, la̒ xư̭ thôổng nhất tloong Dáng, wiḙ̂c dôô̒ng thwâ̭n tloong xa̭ hô̭i.

Hwiḙ̂n la̒ tốt kôông tác kwi hwă̭ch, da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng, bổ tlỉ, xứ zṷng kản bô̭; i ta̒ thư̭c hiḙ̂n za̒ xwát la̭i, bố xung kwi hwă̭ch ta̒n nhiḙ̂m ki̒: 2020 - 2025, 2021 - 2026, 2025 - 2030, 2026 - 2031. Tloong 9 khảng năm năi tố tlức ản 25 lớp bô̒i zươ̭ng lỉ lwâ̭n tlỉnh tli̭, chwiên môn, nghiḙ̂p bṷ cho kản bô̭, dáng biên pơ̭i 2.091 hoo̭c biên.

Pên keḙnh di̭, BTB Hwiḙ̂n wí la̒ tốt kôông tác kiếm tla, zảm xát kuố Dáng, tlủ tloo̭ng kiếm tla ta̒n li̭nh bư̭c lởi fát xinh xai fa̭m liên kwan têểnh kwán lỉ tất dai, tlâ̭t tư̭ xâi zư̭ng, môi tlươ̒ng, kóp fâ̒n nơng kaw năng lư̭c lă̭nh da̭w kuố Dáng, ngăn ngươ̒, báw bḙ̂ kản bô̭, zư̭ ngiêm kí lwâ̭t Dáng. Chí da̭w la̒ ngiêm túc kí lwâ̭t, kí kương hă̒nh tlỉnh, xâi zư̭ng bô̭ mẳi kơ kwan Dáng, tlỉnh kwiê̒n thew hưởng tinh go̭n, hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá, fṷc bṷ zwănh ngiḙ̂p, mo̭l zân. Ká thắi hwiḙ̂n koe 711 mô hi̒nh "Zân bâ̭n khẻw”; tliến khai, nhân hôô̭ng mô hi̒nh "Tlỉnh kwiê̒n thân thiḙ̂n bi̒ Nhân zân fṷc bṷ” ớ Bô̭ fâ̭n Tiếp nhâ̭n pơ̭i tlá kết kwá hwiḙ̂n pơ̭i 11 xa̭, thi̭ tlẩn.

Kôô̒ng tác tiếp xúc, tê̒w pô̭ meḙnh ản kwan tâm, zúp mo̭l dửng tâ̒w kấp wí, tlỉnh kwiê̒n nẳm pắt, zái kwiết ta̒n kiển ngi̭ kuố nhân zân. 9 khảng năm 2023, hwiḙ̂n tố tlức hô̭i ngi̭ thư̭c hiḙ̂n tlắch nhiḙ̂m kuố mo̭l dửng tâ̒w kấp wí tloong wiḙ̂c tlẳng iểng ỉ kiển kuố Nhân zân xa̭ Tân Vinh, Nhwâ̭n Tlă̭ch; la̒ tốt wiḙ̂c tiếp zân, zái kwiết dơn thư, khiểw na̭i, tổ kảw ngăl pớ kơ xớ; kháw xát kết kwá zái kwiết kiển ngi̭ kuố kứ tli zo ta̒n kơ kwan, dơn bi̭ zái tli̒nh ớ fiên ho̭p kuố Thươ̒ng tlư̭c HDNZ hwiḙ̂n ớ ta̒n kác xa̭: Thănh Xơn, Thănh Kaw, Kaw Zương, Liên Xơn, Kư Iên, Tân Vinh, Kaw Xơn.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Zṷng, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Lương Xơn cho hăi: 9 khảng năm 2023, ta̒n kác nhiḙ̂m bṷ tlỉnh tli̭ kwan tloo̭ng kuố hwiḙ̂n la̒ ản môô̭ch khổ kết kwá nối bâ̭t. Năng lư̭c lă̭nh da̭w, chí da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp ản kái thiḙ̂n ho̭. Kôông tác lâ̭p ta̒n kác lwa̭i kwi hwă̭ch chwiên ngă̒nh, diê̒w tlính kwi hwă̭ch xứ zṷng tất, diê̒w tlính kwi hwă̭ch kṷc bô̭ ản tlủ tloo̭ng; tliến khai ta̒n biḙ̂n fáp tí kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thu hút dâ̒w tư; tăng kươ̒ng kôông tác kái kắch hă̒nh tlỉnh; kwán lỉ tất dai, báw bḙ̂ môi tlươ̒ng tơ̒ng pước ti paw nê̒ nếp. Ti̒nh hi̒nh tlỉnh tli̭, tư tướng kản bô̭, nhân zân ốn di̭nh. Tí lḙ̂ dô thi̭ hwả ká thắi hwiḙ̂n ướ da̭t 51%. Têểnh măi, ká thắi hwiḙ̂n thu hút ản 221 zư̭ ản, tloong di̭ 23 zư̭ ản FDI, tôống bổn dăng kỉ 304,018 ngi̒n USD; 198 zư̭ ản tloong nước kôô̒ng pơ̭i tôống bổn dăng kỉ 34.452.073 tí dôô̒ng. Hwiḙ̂n tâ̭p tlung chí da̭w thảw gơ̭ khỏ khăn, tấi nhănh tiển dô̭ ta̒n zư̭ ản tloo̭ng diếm, fẩn dẩw xâi zư̭ng hwiḙ̂n la̒ ản tlí tiêw kấp thi̭ xa̭ paw năm 2025.

KÁC TIN KHÁC


Tân la̭c - miê̒n tất nhở

Tân La̭c la̒ bu̒ng tất tiê̒m năng, ză̒w tliê̒n thôổng li̭ch xứ. Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n kỏ tư̒ zănh lam thắng kắnh, zi tích kháw kố kôô̒ng pơ̭i lơ̭i thể wê̒l kắnh kwan thiên nhiên thươi thôốch, văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng dă̭c xắc. Cho dêênh nơi ni̒ tang tlớ thă̒nh diếm têểnh ươ thích kuố zu kheéch khânh xa.