KÁC TIN KHÁC


Tân la̭c - miê̒n tất nhở

Tân La̭c la̒ bu̒ng tất tiê̒m năng, ză̒w tliê̒n thôổng li̭ch xứ. Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n kỏ tư̒ zănh lam thắng kắnh, zi tích kháw kố kôô̒ng pơ̭i lơ̭i thể wê̒l kắnh kwan thiên nhiên thươi thôốch, văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng dă̭c xắc. Cho dêênh nơi ni̒ tang tlớ thă̒nh diếm têểnh ươ thích kuố zu kheéch khânh xa.