Lảng khởm 23/11, Ban Thươ̒ng bṷ (BTB) Tính wí tố tlức Hô̭i ngi̭ tliến khai kwiết di̭nh kuố Ban Bỉ thư wê̒l kôông tác kản bô̭. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết Ban Chấp hă̒nh (BCH) T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tlú tli̒ hô̭i ngi̭.


Ta̒n dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính tă̭ng hwa chúc mơ̒ng dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngo̭c Kiên.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Minh, Wí biên BTB Tính wí, Tlướng ban Tố tlức Tính wí kôông bổ Kwiết di̭nh khổ 1029-QĐNS/TW, ngă̒i 10/11/2023 kuố BCH T.Ư Dáng wê̒l chwấn i tham za BTB Tính wí Hwa̒ Bi̒nh nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dổi pơ̭i dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên, Tính wí biên, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí.

Thăi mă̭t BTB Tính wí, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí chúc mơ̒ng dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên ản BCH Dáng bô̭ tính, BTB Tính wí tin tướng bâ̒w tham za BTB Tính wí pơ̭i ản Ban Bỉ thư chwấn i fân kôông tham za BTB Tính wí Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên la̒ kản bô̭ tlướng thă̒nh pớ kơ kwan Dwa̒n Thănh niên, ản da̒w ta̭w ba̒i bán pơ̭i tlái ngiḙ̂m kwa tư̒ bi̭ tlỉ kôông tác. Ớ bi̭ tlỉ kôông tác no̒, dôô̒ng chỉ ka̭ no̒ i hwă̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m bṷ ản zaw cho.

Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí moong hảw dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên khăw khi ản tham za BTB Tính wí xḙ nô̭ lư̭c hơn nươ, fẩn dẩw hơn nươ, kóp khức kôô̒ng BTB, BCH Dáng bô̭ tính lă̭nh da̭w, chí da̭w kỏ hiḙ̂w kwá ta̒n nhiḙ̂m bṷ fát tliến kinh tể - xa̭ hô̭i kuố tính; lă̭nh da̭w la̒ thẳng lơ̭i ta̒n kác nhiḙ̂m bṷ tlỉnh tli̭ kuố kơ kwan.

Fát biếw tloong hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên, Wí biên BTB Tính wí, Tlướng ban Twiên zảw Tính wí pă̒i tó niê̒m binh zư̭ pơ̭i i la̒ tlắch nhiḙ̂m ka̭ ản tham za BTB Tính wí. Dôô̒ng chỉ ngwiḙ̂n xḙ tiếp tṷc ze̒n lwiḙ̂n, kổ gẳng, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh tlức tlắch, nhiḙ̂m bṷ ản zaw.


KÁC TIN KHÁC


Tân la̭c - miê̒n tất nhở

Tân La̭c la̒ bu̒ng tất tiê̒m năng, ză̒w tliê̒n thôổng li̭ch xứ. Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n kỏ tư̒ zănh lam thắng kắnh, zi tích kháw kố kôô̒ng pơ̭i lơ̭i thể wê̒l kắnh kwan thiên nhiên thươi thôốch, văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng dă̭c xắc. Cho dêênh nơi ni̒ tang tlớ thă̒nh diếm têểnh ươ thích kuố zu kheéch khânh xa.