Nhắc têểnh bô̭ môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh chăng thế chăng pô̭ têểnh tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i tư̒ thăi duô ki̒ kư̭w, dắng kấp kuốc za, ka̭ no̒ i dam mê pơ̭i kôổng hiển hết mêê̒nh. Tloong 10 năm kwa, ta̒n kác bâ̭n dôô̭ng biên (BDB) xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuố tính i ta̒ la̒ mươ la̒ xỏ tlêênh dẩw tlươ̒ng tloong nước pơ̭i khu bư̭c, zoong wê̒l tư̒ binh kwang cho Tố kuốc pơ̭i tính nha̒. Vi̭ tlỉ môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuố tính ka̭ no̒ i tốp dâ̒w tloong báng xếp ha̭ng kuốc za tư̒ năm liên tṷc.


Hwẩn lwiḙ̂n biên Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂ kôô̒ng ta̒n hoo̭c tlo̒ choo̭ng tlêênh bṷc ză̭l nhất ớ Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za năm 2023.

 

Zwiên fâ̭n môô̭ch hwẩn lwiḙ̂n biên

Paw ngă̒i kuổi năm, tloong ka̭ mo̭l zân ăi i chwấn bi̭ tỏn cha̒w Xwân Záp Thi̒n, ta̒n tôi ản tô̭l, zảw tliḙ̂n pơ̭i môô̭ch hwẩn lwiḙ̂n biên khả kỉn thiểng mé kỏ thă̒nh tích nối bâ̭t tloong tư̒ năm kwa dổi pơ̭i tính nha̒ pơ̭i i nhơ kấp dô̭ dô̭i twiến kuốc za ớ bô̭ môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh - hwẩn lwiḙ̂n biên Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂. 

Tlâ̒n Da̭i ngiḙ̂ té tha pơ̭i ká lêênh tlêênh kwêl hương Tân La̭c, khăw khi tốt ngiḙ̂p Da̭i hoo̭c Thế zṷc thế thaw năm 2005, eenh kwiết di̭nh ti la̒ thew zư̭ ngiḙ̂p hwẩn lwiḙ̂n biên. Ta̒n Ngă̒i tâ̒w ản hoo̭c biên, măl mẳn cho Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂ ka̭ di̭ eenh ản tham za pơ̭i ti thew ta̒n chwiên za kuố Tlung Kuốc pơ̭i Da̒i Lwan hwẩn lwiḙ̂n tlí páw ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên ớ dô̭i twiến kuốc za. 

Eenh pô̭ meenh: Thơ̒i ka̭ di̭ ớ Viḙ̂t Nam zất ít hwẩn lwiḙ̂n biên kỏ thế dáp ửng ản iêw kâ̒w tă̭ch tha tloong hwẩn lwiḙ̂n ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh cho dêênh mởi fái thwê nước wa̒i. Wiḙ̂c di̭ zất măl cho tôi ka̭ kiếw nhơ bươ̒ ản kâ̒m thăi chí wiḙ̂c, hăi pô̭ kắch khác la̒ "thư̭c chểin” tloong kôông tác hwẩn lwiḙ̂n biên kôô̒ng ta̒n chwiên za dắng kấp kuốc tể. Kỏ thế pô̭, khăw 4 năm ản ta̒n chwiên za nước wa̒i tắch ti thew, tôi ản hoo̭c hói tư̒ kải. Dâ̒n tích lwi̭ ản kinh ngiḙ̂m hwẩn lwiḙ̂n, chiển thwâ̭t thi dẩw… 

Kỏ lḙ i bi̒ zwiên mé tlêênh hết la̒ dam mê chẳl boóng tlêênh ta̭ng khả xư̭ ngiḙ̂p la̒ ngê̒ hwẩn lwiḙ̂n biên i la̒ tiê̒n dê̒ bư̭ng chắc cho Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂ kôô̒ng pơ̭i ta̒n hoo̭c tlo̒ liên tiếp kỏ ản thă̒nh kôông tlêênh dẩw tlươ̒ng tloong nước pơ̭i khu bư̭c tư̒ năm kwa. 

Zấp ni̒, Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂ chăng tlí la̒ hwẩn lwiḙ̂n biên kấp tính, kấp kuốc za mo̒ ko̒n la̒ môô̭ch tloong khổ hwẩn lwiḙ̂n biên xe ta̭p tlêênh ká nước ản wí ban Olympic kấp bă̒ng hwẩn lwiḙ̂n biên xe ta̭p. 

Tư̒ năm liên tṷc "la̒ mươ, la̒ xỏ”

Pô̭ wê̒l xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh Hwa̒ Bi̒nh thi̒ ngăl ká mo̭l zân tloong tính i chăng tư̒ mo̭l hăi dẳi wê̒l ta̒n thă̒nh tích nối bâ̭t kúô thâ̒i, tlo̒ hwẩn lwiḙ̂n biên Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂ tloong khwnág 10 năm kwa. Mé dổi pơ̭i ta̒n dơn bi̭, kâw la̭c bô̭ ta̒n tính, thă̒nh fổ tlêênh ká nước tả la̭i ngỏ paw dô̭i Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i ngươ̭ng mô̭, bới ta̒n thă̒nh tích ta̒n bâ̭n dôô̭ng bêin tính nha̒ la̒ ản ớ bô̭ môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kế ká ôông tưở pơ̭i ỉ pả. 


Bâ̭n dôô̭ng biên Dinh Văn Linh dwa̭t ản tư̒ zái kaw nhất tloong tư̒ năm kwa.


Thew teẻnh zả kuố Liên dwa̒n xe ta̭p - Mô tô thế thaw Viḙ̂t Nam, tloong 10 năm kwa, dô̭i Hwa̒ Bi̒nh ka̭ no̒ i ớ bi̭ tlỉ kaw nhất tloong ta̒n zái thi dẩw xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuố za. Ta̒n kải thên tiêw biếw ớ bô̭ môn ni̒ nhơ: bâ̭n dôô̭ng biên Dinh Thi̭ Như Kwi̒nh (Tân La̭c). Pước ngwă̭t kuô̭c tơ̒i têểnh pơ̭i Kwi̒nh paw năm hoo̭c lớp 10. Tloong môô̭ch zái chă̭l viḙ̂t za̭ kấp hwiḙ̂n, Kwi̒nh xwất xắc wê̒l nhất. Nhơ̒ di̭, ản ta̒n thâ̒i kô ớ Tlung tâm Hwẩn lwiḙ̂n thế thaw tính tí ỉ têểnh, xoong biên chể paw dô̭i xe ta̭p. Khăw di̭ ản cho̭n paw dô̭i twiến xe ta̭p Viḙ̂t Nam ză̒nh ản hqwi tlương Wa̒ng SEA Games tâ̒w tiên paw năm 2011. Zấp ni̒, Kwi̒nh thi dẩw cho dô̭i Bi̒nh Zương. 

Ta̒n bâ̭n dôô̭ng bêin ỉ pả tiêw biếw zấp ni̒ kuố xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh Viḙ̂t Nam tư̒ mo̭l ản tlướng thă̒nh pớ Hwa̒ Bi̒nh nhơ Tlâ̒n Thi̭ Thwỉ Vân, Kwắch Thi̭ Fương Thănh, Bu̒i Thi̭ Hwê. 

Dổi pơ̭i ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên ôông tưở, dô̭i Hwa̒ Bi̒nh zấp ni̒ kỏ kải thên nối bâ̭t Dinh Văn Linh kôô̒ng ta̒n dôô̒ng dô̭i i ta̒ ză̒nh ản hwi tlương Pa̭c ớ SEA Games. Wa̒i tha, tư̒ năm liên tṷc eenh dwa̭t hwi tlương Wa̒ng ớ kấp kuốc za pơ̭i tham za tư̒ zái xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuố tể, zoong wê̒l tư̒ thă̒nh tích cho tính. 

Dẩw ẩn năm 2023

Thew dôô̒ng chỉ Da̒w Tiển Kươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL, tlg tư̒ năm kwa, zu̒ ko̒n thiểw thổn kơ xớ bâ̭t chất pơ̭i fương tiḙ̂n, mé pơ̭i nô̭ lư̭c, khắc fṷc tloong tâ̭p lwiḙ̂n, kwiết tâm tloong thi dẩw, ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ ản tư̒ thă̒nh tích nối bâ̭t, ka̭ no̒ i khắng di̭nh bi̭ thể tlêênh dẩw tlươ̒ng tloong nước. 

Tảng kế la̒ ớ Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuố za năm 2023 la̒ wiḙ̂c "thôổng tli̭” kuố ta̒n thăi duô dô̭ Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kải thên tang wang zănh tloong zởi kuô zơ nhơ Dinh Văn Linh, Bu̒i Văn Nhất pơ̭i Bu̒i Văn Hiểw. 

Tống kết nô̭i zung xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuố za năm 2023, dô̭i Hwa̒ Bi̒nh ản bi̭ tlỉ thử nhất, ản 5 hwi tlươ̒ng Wa̒ng, 2 hwi tlương Pa̭c, 2 hwi tlương Dôô̒ng tloong tôống khổ 14 bô̭ hwi tlương. Xe ta̭p Hwa̒ Bi̒nh toỏng kóp 3 gương mă̭t tloong thă̒nh fâ̒n dô̭i twiến xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuốc za tham za ta̒n zái dẩw kuốc tể.

Bâ̭n dôô̭ng biên Bu̒i Văn Hiểw kuố dô̭i Hwa̒ Bi̒nh thi dẩw ớ Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kuố za năm 2023.

Thew Hwẩn lwiḙ̂n biên Tlâ̒n Da̭i Ngiḙ̂, kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c fát tliến kuố bô̭i môn xe ta̭p dươ̒ng tlươ̒ng, xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh ản kwan tâm kuố ngă̒nh Văn hwả, thế thaw tính, dă̭c biḙ̂t tlươ̒ng duô xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kúô tính ản dâ̒w tư, xướ chươ̭ kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng tâ̭p lwiḙ̂n kuố ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên.

Di̭nh hưởng tương lai

Ản hăi, kôô̒ng pơ̭iu da̒w ta̭w ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên, tính ha tă̭ch mṷc tiêw dô̭i xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh ôông tưở ka̭ no̒ i zư̭ ản bư̭ng bi̭ tlỉ tốp 3 ká thắi twa̒n kuốc, fẩn dẩw kỏ tư̒ bâ̭n dôô̭ng biên ản tliḙ̂w tâ̭p lêênh dô̭i twiến tlé pơ̭i dô̭i twiến kuốc za.


KÁC TIN KHÁC


Ko̒n ngwiên wḙn kỉ ức wê̒l tlâ̭n chiển Tô̒l A1

Té năm 1934, năm năi zu̒ i ta̒ 90 thuối mé ka̭ kế la̭i ta̒n ngă̒i kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i tẩn kôông Tô̒l A1 ớ chiển tlươ̒ng Diḙ̂n Biên Fú kắhc ni tlo̒n 70 năm, tôi mă̭t kuố kư̭w chiển binh (KCB) Mai Da̭i Xả ớ tố 7, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) nhơ kỏ kúi, zoo̭ng pô̭ tlớ dêênh mă̭nh mḙ nhơ ka̭ 20 thuối thăi kâ̒m khủng, choo̭ng zâ̭l pớ chiển ha̒w hô xung foong…