(HBDT) – Khởm ngă̒i 7/5 ta̭i hô̭i tlươ̒ng Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức kă̭p mă̭yt kí niḙ̂m 65 chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú (7/5/1954 – 7/5/2019). Tham zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; kác vi̭ Tưởng Kwân dô̭i nhân zân Viḙ̂t Nam, Anh hu̒ng LLVC, Anh hu̒ng Law dôô̭ng; lẳnh da̭w kác xớ, ban ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, tlêênh 90 KCB, thanh niên xung foong zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú.


Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính tă̭ng lẳng hwa thươi chức mư̒ng Hô̭i KCB tính   

Kắch ni 65 năm, zưởi xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng, kwân va̒ zân ha da̒ tích kư̭c, hăng hải khấn chương tloong chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú. Dủng ngă̒i 7/5/1954, chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú vỉ da̭i, tlâ̭n kwiết chiển chiển lươ̭c da̭p tan tâ̭p dwa̒n kử diếm meḙnh nhất kuố thư̭c zân Fáp ớ Dông Zương, kwiết di̭nh tlư̭c tiếp kết thúc thẳng lơ̭i kuô̭c khảng chiển chôổng Fáp, chẩm zứt eéch xâm lươ̭c kuố thư̭c zân Fáp tlêênh nước ha. Chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú la̒ môốc xon chỏi lo̭i kuố zân tôô̭c Viḙ̂t Nam, la̒ kết tinh kuố chú ngiḙ̂ anh hu̒ng kắch ma̭ng, loo̒ng iêw nước, ỉ chỉ dôô̭c lâ̭p, tư̭ chú, tư̭ kươ̒ng ản hun dúc mẩi ngi̒n năm zư̭ng nước va̒ zư̭ nước kuố zân tôô̭c Viḙ̂t Nam anh hu̒ng.
Tloong khuô̭c khảng chiển chôổng thư̭c zân Fáp xâm lươ̭c va̒ Chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú, tính ha da̒ kỏ ha̒ng ngi̒n kon em kác zân tôô̭c tư̭ ngwiḙ̂n tham za kwân dô̭i, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tlêênh khắp kác chiển tlươ̒ng. Nhân zân kác zân tôô̭c Hwa̒ Bi̒nh da̒ doỏng kóp ha̒ng tlăm tẩn lương thư̭c, thư̭c fấm va̒ kác vâ̭t chất khác ki̭p thơ̒i chi viḙ̂n cho chiển zi̭ch. LLVC va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tính ha  da̒ chiển dẩw va̒ fổi hơ̭p chiển dẩw khânh 1.800 tlâ̭n, tiêw ziḙ̂t va̒ bắt khôổng ha̒ng ngi̒n thên di̭ch, thu hô̒i nhê̒w vủ khỉ va̒ fương tiḙ̂n chiển chănh. Vởi nhửng doỏng kóp to lởn tloong kuô̭c khảng chiển vỉ da̭i kuố zân tôô̭c, nhân zân va̒ LLVC tính, 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ 62 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn da̒ ản Dáng, Nha̒ nước foong tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVCNZ ku̒ng nhê̒w fa̒n thướng kaw kwỉ khác.
Buối kă̭p mă̭t la̒ zi̭p dớ nhửng KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển ôn la̭i nhửng năm khảng chươ̒ng ki̒ dâ̒i zan khố hi xinh kuố zân tôô̭c. Thể hḙ̂ tlé ngă̒i ka̭ng thêm tư̭ ha̒w va̒ fát hwi chiê̒n thôổng kuố cha ôông dớ tiếp tṷc kôổng hiển chỉ twḙ̂, khức lư̭c tloong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc.
Ta̭i buối kă̭p mă̭t dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính da̒ tă̭ng kwa̒ kuố Tính wí, HĐND tính cho kác KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú va̒ tăng hwa tươi thẳm chúc mư̒ng Hô̭i KCB tính

 
Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính da̒ tă̭ng kwa̒ kuố Tính wí, HĐND tính cho kác KCB, thanh niên xung foong, zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú

Dức Fươ̭ng

KÁC TIN KHÁC


Nhức nhổi na̭n bó bải fả ta̒i xán nôông ngiḙ̂p

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ kwa. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính liên tiếp xắi tha kác vṷ kổ ỉ bó bải, fá hwí ta̒i xán la̒ kâl nôông ngiḙ̂p kúo kác hô̭ zân va̒ zwanh ngiḙ̂p. Vẩn na̭n ni̒ dang tlớ thee̒nh môô̭ch thư̭c tla̭ng nhức nhổi chươ ản zái kwiết zứt diếm.

Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn khâw ki̒ ho̭p thử 7

(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Kôông bổ zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Ngă̒i 16/4, Chi kṷc Chăn ruôi va̒ Thủ i tính xác nhâ̭n da̒ xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Thew rỉ ku̒ng ngă̒i, UBND hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôông bổ ZTKCF tă̭i xỏm Tă̒i Măng, xa̭ Tu Lỉ

Xa̭ Zân Hwa̒ xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBD) – Thơ̒I zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) luôn kwan tâm dêểnh wiḙ̂c fát chiến va̒ nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Kwa rỉ da̒ thu hút dôông dáw ngươ̒i zân tham za va̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n ó thế thiểw vởi nhân zân tloong xa̭. Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi

Khi Ngi̭ kwiết bắt nguô̒n bớ thư̭c tể

(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ zi̭en tích dất nôông ngiḙ̂p tlêênh 8.600 ha, tloong rỉ dất tlôông ki̭ chiểm 51%. Twi nhiên zả tli̭ xán xwất bớ kâl lo̭ chăng kaws, nểw chí dô̭c kănh lâl lo̭ thi̒ dơ̒i khôổng nhân zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xwất fát bớ thư̭c tể, ăm 2014, BTV Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020. Khânh 5 năm chiến khai, Ngi̭ kwiết da̒ ta̭w xư̭ chiến biển meḙnh, kăn bán, nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân wê̒l chú chương fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n

Xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng “Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒”

(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh