(HBDT) – Khởm ngă̒i 14/5, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN tính, Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính tố chức Lḙ̂ Kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh – Ngă̒i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Tham zư̭ kỏ Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Anh hu̒ng lư̭c lươ̭ng vṷ chang nhân zân, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam; lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính va̒ dôông hô̭i viên Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính


Ta̭i Lḙ̂ kí niḙ̂m, kác da̭i biếw da̒ ôn la̭i chiê̒n thôổng li̭ch xứ ha̒w hu̒ng kuố zân tô̭c tloong nhửng năm khảng chiển choỏng Mi̭ kửw nước, dă̭c biḙ̂t la̒ chiển kôông tloong kuô̭c vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh...

Ngă̒i 13/5/2011, Bô̭ tlướng Bô̭ Nô̭i vṷ da̒ tha Kwiết di̭nh thă̒nh lâ̭p Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam. Khâw hơn 1 năm, baw ngă̒i 27/7/2012, ta̭i tính ha, Hô̭i chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn ản thă̒nh lâ̭p. Dêểnh ka̭ ni̒ Hô̭i kỏ 10 tố chức thă̒nh viên va̒ Ban liên la̭c nư̭ Chươ̒ng Xơn tính tôống 2.000 hô̭i viên. Tloong 7 năm kwa, Hô̭i da̒ wkiên kóp, nhâ̭n úng hô̭ bớ kác nha̒ háw tâm xâi zư̭ng, la̒ mởi, xướ chươ̭ 21 kăn nha̒ ti̒nh ngiḙ̂, tli̭ zả 950 tliḙ̂w dôô̒ng cho hô̭i viên khỏ khăn, za di̒nh chỉnh xắch; tăng 450 khất kwa̒ tli̭ zả mối khất 300.000  dôô̒ng... Hô̭i ản T.Ư Hô̭i tă̭ng kơ̒ thi duô zai dwa̭n 2013 – 2018.Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam tlaw bă̒ng khen kuố T.Ư Hô̭i cho kác tâ̭p thế kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong hwa̭t dôô̭ng chiê̒n thôổng, ngiḙ̂ ti̒nh dôô̒ng dô̭i.
Hội. 2 tâ̭p thế va̒ 3 kả nhân ản UBND tính tă̭ng bă̒ng khen kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô xâi zư̭ng tố chức Hô̭i.

Fát biếw ta̭i buối lḙ̂ Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam va̒ lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính chúc mư̒ng hô̭i viên kác kấp Hô̭i chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn – Hô̒ Chỉ Minh nhân kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i chiê̒n thôổng, dôô̒ng thơ̒i kới lơ̒i thăm hói ân kâ̒n, xâw xắc nhất dêểnh thân nhân kác liḙ̂t xi̭, mḙ Viḙ̂t Nam anh hu̒ng, kác thương bêḙ̂nh binh, zân kôông hwá tiển, TNXF. Kác dôô̒ng chỉ moong muổn, Hô̭i kúng kác hô̭i viên vởi chắch nhiḙ̂m, wi tỉn kuố mêê̒nh, tiếp tṷc doỏng kóp baw kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n. Luôn la̒ tẩm kương tlaảng dớ thể hḙ̂ tlé noi thew, chăng ngư̒ng fát hwi chiê̒n thôổng vé vang, hwa̒n thă̒nh xwất xắc mo̭i nhiḙ̂m vṷ, xửng dảng vởi fâ̒n thướng kaw kwỉ ma̒ Dáng va̒ Nha̒ nước tlaw tă̭ng.

Nhân zi̭p ni̒, T.Ư Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam da̒ tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ Chươ̒ng Xơn dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh anh hu̒ng cho 3 kả nhân, tă̭ng bă̒ng khen cho 3 tâ̭p thế, 2 kả nhân. Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng bă̒ng khen cho 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong f tla̒w thi duô xâi zư̭ng tố chức Hô̭i. Tính Hô̭i tă̭ng zẩi khen cho 8 tâ̭p thế, 13 kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong hwa̭t dôô̭ng  chiê̒n thôổng, ngiḙ̂ ti̒nh dôô̒ng dô̭i va̒ kác foong tla̒w tho duô kuố Hô̭iH.Y


KÁC TIN KHÁC