(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Ma̭nh Twẩn, Fỏ Tôống biên tâ̭p fṷ chắch Bảw Hwa̒ Bi̒nh fát biếw ta̭i buối ho̭p bảw

Kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ "Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020 ản tố chức nhă̒m fát hwi meḙnh xư̭ doỏng kóp kuố kác nha̒ bảw chwiên ngiḙ̂p, kác KTV, ba̭n doo̭c va̒ ba̭n viết tloong wiḙ̂c fán ánh hiḙ̂n thư̭c xinh dôô̭ng nhửng tâ̭p thế, nhân tổ diến hi̒nh tloong foong tla̒w thi duô iêw nước, thư̭c hiḙ̂n tốt Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp va̒ Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, lâ̭p tha̒nh tích cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i da̭i biếw Dáng bô̭ tính, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025
Kuô̭c thi ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 1/8/2019 – 31/5/2020. Tác fấp zư̭ thi la̒ ba̒i viết chưa dawng tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, ẩn fấm kác lo̭i; za̒i ó kwả 3 ki̒, mối ba̒i hwă̭c 1 ki̒ ó kwả 1.500.000 tư̒. Nô̭i zung kác tác fấm zư̭ thi tâ̭p chung fán ánh wiḙ̂c tố chức thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020; nhửng tha̒nh tư̭w nối bâ̭t tloong fát chiến KT-XH, kôông tác xâi zư̭ng Dáng, KF-AN kuố tính; nhửng kắch la̒ hăi, mô hi̒nh mởi, nhửng tâ̭p thế, kả nhân tiêw biếw, kả nhân diến hi̒nh tiên tiển tloong kác lỉnh vư̭c kuố dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i...
BCT zư̭ kiển xḙ tlaw 1 zái dă̭c biḙ̂t, 2 zái nhất, 4 zái nhi̒, 6 zái ba va̒ 8 zái khwiển khích cho kác tác fấm zư̭ thi da̭t chất lươ̭ng kaw. Lḙ̂ tống kết va̒ tlaw zái zư̭ kiển ziḙ̂n tha baw zi̭p kí niḙ̂m 95 năm ngă̒i Bảw chỉ kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).
H.Y

KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw zẩi zỏ Lương Xơn

(HBDT) – Ngê̒ la̒ zẩi zỏ kuố mo̭l Mươ̒ng ớ xỏm Xuổi Kó, xa̭ Hơ̭p Hwa̒, năi la̒ xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn), twi chươ lâ̭p la̒ng ngê̒, mới chí thă̒nh lâ̭p tố hơ̭p tác xán xwất, nhửng ngḙ̂ nhân vấn tiếp tṷc zư̭ zi̒n, fát chiến ngê̒ bổ dả dớ la̭i, tư̒ng bước “hô̒i xinh” cho zẩi zỏ

Xa̭ Tu Lỉ ốn di̭nh bô̭ mẳi tố chức khâw xáp nhâ̭p

(HBDT) – Ngă̒i 17/1/2020, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 830 wê̒l wiḙ̂c xếp xắp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh. thew rỉ xa̭ Tu Lỉ (Da̒ Bắc) ản thă̒nh lâ̭p tlêênh kơ xớ nhâ̭p 35,21km ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 3.449 ngươ̒i kuố xa̭ Tu Lỉ va̒ to̒n bô̭ 18,88km2 ziḙ̂n tích tư̭ nhiên, 1.704 ngươ̒i kuố xa̭ Ha̒w Lỉ. Khâ wkhi thă̒nh lâ̭p, xa̭ Tu Lỉ kỏ ziḙ̂ntích tư̭ nhiên 54,09km2, zân xổ 5.153 ngươ̒i va̒ 12 xỏm

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra tại huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 17/2, đoàn giám sát của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh gồm lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Sở GD&ĐT, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh (Sở Y tế) đã kiểm tra tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Yên Thủy.

Ngă̒nh zu li̭ch tính tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

(HBDT) – Ngăi bớ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ năm 2020, Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n dêểnh kác dơn vi̭ kinh zwănh va̒ kheéch zu li̭ch wê̒l kắch foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha. Tloong 7 ngă̒i ngí Thết Nwiên dản, bớ 23/1-29/1, tôống kheéch zu li̭ch dêểnh tính ước tỉnh khwáng 95.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ kheéch kwuốc tể la̒ 4.100 lươ̭t kheéch. Thew thew ro̭i chung, tỉnh bớ thơ̒i diếm 3/2 chươ fát hiḙ̂n bất kử tlươ̒ng hơ̭p kheéch zu li̭ch no̒ kỏ chiḙ̂w chửng ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha