(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, kôông tác kwán lỉ va̒ diêwg hă̒nh ngân xắch ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n tính kwan tâm chí da̭w xát xaw, tâ̭p chung baw thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp thu, chôổng thất thu, nơ̭ doo̭ng thể va̒ kiếm xwát chă̭t chi ngân xắch.
Dảww zả kwiê̒n xứ zṷng dất kóp fâ̒n baw thu Ngân xắch kuố tính năm 2019. Tloong ắnh: Thi kôông zư̭ ản dất nê̒n Bắc Châ̒n Hưng Da̭w vớ rôô̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh) 

Thew thôổng ke kuố Kṷc thể tính, tỉnh dêểnh hết năm 2019, tôống thu Ngân xắch Nha̒ nước tlêênh diḙ̂ ba̒n ước da̭t 4.000 tí dôô̒ng, bă̒ng 130% xo vởi zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 105 xo vởi ngi̭ kwiết Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính, tăng 18% xo ku̒ng ki̒ năm trước; thu xwất nhâ̭p khấw 250 tí dôô̒ng, bă̒ng 227% xo vởi zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 192% xo Ngi̭ kwiết Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính, tăng 89% xo ku̒ng ki̒ năm tlước.


P.V


KÁC TIN KHÁC


Nhản hiḙ̂w tâ̭p thế vớ tha kơ hô̭i cho kam, bưới Mươ̒ng Dô̭ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi kỏ nhê̒w tiê̒n măng wê̒l dất dai, law dôô̭ng thích hơ̭p cho wiḙ̂c fát chiến kâl kỏ mủi, ta̭w chiến zi̭ch kơ kẩw nôông ngiḙ̂p, nôông thôn. Tlôông kâl kỏ mủi kuố hwiḙ̂n da̒ hi̒nh thă̒nh ản nhê̒w bu̒ng xán xwất ha̒ng hwả tâ̭p chung, kwi mô lởn, an twa̒n, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh cho zả tli̭ kaw, vươ̭t chô̭i xo vởi kác kâl khác. Xán fấm kam Mươ̒ng Dô̭ng va̒ bưới Mươ̒ng Dô̭ng ản chửng nhâ̭n nhản hiḙ̂w tâ̭p thế laô̭nh lư̭c lởn dớ thu hút nguô̒n vổn dâ̒w tư xán xwất, káp fâ̒n thúc dấi KT-XH kuố hwiḙ̂n.

Nhi̭p kâ̒w nổl bui hal bên nâ̭m

(HBDT) – Khâw baw năm khảng dơ̭i chơ̒, kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 3 xḙ chỉnh thức hơ̭p long, hwa̒n thiê̒n, dươ baw lưw thôông zi̭p Thết Kănh Tỉ 2020. Cho zu̒ châ̭m hơn nhê̒w xo ku̒ng kể hwă̭ch, nhưng vởi ngươ̒i zân TF Hwa̒ bi̒nh, ản di tlêênh mẩi kâl kâ̒w mởi, kám zác bâng khwâng, hă̭nh fúc khỏ tá.