(HBDT) – Cha̒w xwân 2020, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ môô̭ch tâm thể hwa̒n twa̒n khác xo vởi nhê̒w muô̒ xwân năm tlước khi tất kác kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) dang hưởng dêểnh hwiḙ̂n Lương Xơn ản kôông nhâ̭n hwiḙ̂n da̭t chấn NTM.

Hwa̒ chung niê̒m bui da̭t chân nôông thôn mởi

Hă̒nh chi̒nh hưởng dêểnh da̭t chấn NTM kwi mô to̒n hwiḙ̂n da̒ thế hiḙ̂n kwiết tâm va̒ khức meḙnh kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân kác zân tôô̭c hwiḙ̂n Lương Xơn. Ngỏ la̭i 10 năm tlước, thẩi chă̭ng dươ̒ng da̒ kwa kỏ nhê̒w zan nan, khỏ khăn.
 

 Ku̒ng vởi nhửng thă̒nh kwá to̒n ziḙ̂n tloong xâi zư̭ng NTM, ngươ̒i zân xa̭ Hơ̭p Hwa̒ (Lương Xơn)  meḙnh za̭n ửng zṷng KHKT va̒ dươ kác zôổng kâl tlôô̒ng chất lươ̭ng kaw baw xán xwất, tư̒ng bước nơng kaw hiḙ̂w kwá kinh tể nôông ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n kỏ 19 xa̭, kháw xát deẻnh zả kuổi năm 2010 cho thẩi 19 xa̭ mới da̭t 96 tiêw chỉ, bi̒nh kwân da̭t 5,05 tiêw chỉ/xa̭ Như vâ̭i, kỏ 265 tiêw chỉ kâ̒n chiến khai thư̭c hiḙ̂n, tloong rỉ kỏ kác tiêw chỉ khỏ nhơ: zaw thôông, thwí lơ̭i, tlươ̒ng hoo̭c, hô̭ nge̒w, thu nhâ̭p... dơ̒i khôổng nhân zân khi̒ rỉ ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, ta̭w áp lư̭c cho wiḙ̂c xâi zư̭ng NTM kuố hwiḙ̂n.

TLướng foo̒ng NN&FCNT Ngwiḙ̂n Anh Đức hiếw ro̭ tâ̒m kwan tloo̭ng kuố xư̭ dôô̒ng thwâ̭n. Eenh cho mắt: Ni ản xác di̭nh la̒ iểw tổ then chốt dớ chương chi̒nh NTM da̭t ản zả tli̭ thư̭c chất va̒ bê̒n vưng. Vởi ưw tiên ha̒ng dâ̒w la̒ dấi meḙnh tiên chiê̒n, nhâ̭n thư̭c kuố kản bô̭, dáng viên va̒ nhân zân, biển nhâ̭n thức thee̒nh hă̒nh dôô̭ng, to̒n hwiḙ̂n dê̒w baw kuô̭c ta̭w nguô̒n khức meḙnh tôống hơ̭p thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Hwiḙ̂n Lương Xơn chung khức xâi zư̭ng NTM”

Khâw hơn 10 năm, kế bớ 2010 dêểnh ka̭ ni̒, Lương Xơn da̒ xwất xắc vươ̭t chí tiêw wê̒l thơ̒i zan hwa̒n thă̒nh xâi zư̭ng NTM; 100% xa̭ da̭t chấn NTM vởi bi̒nh kwân 19 tiêw chỉ/ xa̭. Ku̒ng rỉ, 2 xa̭ Lâm Xơn va̒ Thanh Lương ản kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM nâơng kaw, 6 khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ 11 vươ̒n mâ̭w tlêênh diḙ̂ ba̒n ản kôông nhâ̭n da̭t chấn. Tất ká dê̒w ta̭w rêênh bức chănh tươi tlảng, to̒n ziḙ̂n tlêênh miê̒n kwê dâ̒i khức khôổng hwiḙ̂n NTM Lương Xơn

Thêm dôô̭ng lư̭c tlêênh hă̒nh chi̒nh mởi

Lương Xơn ớ kướ ngo̭ fiể dôông kuố tính. Tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ kác tiển Kwuốc lô̭ 6, Kwuốc lô̭ 21, dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh chă̭l kwa da̒ ta̭w cho Lương Xơn tlớ thee̒nh kâ̒w nổl zươ̭ dôô̒ng bă̒ng châw thố khôông Hô̒ng vởi tính miê̒n nủi Hwa̒ Bi̒nh – Tâi Bắc. Hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tlớ thee̒nh diếm tiếp záp tlư̭c tiếp vởi Thú dô va̒ ản xếp la̒ khu dô thi̭ vḙ̂ tinh kwan tloo̭ng chiển lươ̭c fát chiến kuố  Thú dô. Ni chính la̒ lơ̭i thể nối bâ̭t tloong chiển lươ̭c fát chiến kinh tể thew hưởng kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả kuố hwiḙ̂n Lương Xơn.

Tlêênh hă̒nh chi̒nh tlớ thee̒nh vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kỏ khác lan twá bơơ̭c nhất tính Hwa̒ Bi̒nh, Lương Xơn da̒ da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c tloong fát chiến dô thi̭ va̒ xâi zư̭ng NTM tlêênh kwi mô to̒n hwiḙ̂n. Kuổi năm 2019, hwa̒ chung nuê̒m bui da̭t chấn NTM tlêênh kwi mô to̒n hwiḙ̂n, Lương Xơn tiếp tṷc nhâ̭n ản tin bui: Thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c vớ rôô̭ng kuố hwiḙ̂n da̒ ản kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn dô thi̭ lo̭i IV. Kṷ thế, khu vư̭c nô̭i thi̭ gô̒m thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ hai xa̭ Hwa̒ Xơn, Nhwâ̭n Chă̭ch ản kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn dô thi̭ lo̭i IV. Ni la̒ kết kwá ỉ ngiḙ̂, vớ tha nhê̒w kơ hô̭i fát chiến mởi cho Lương Xơn vởi va̒i tlo̒ la̒ ha̭t nhân vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể kuố tính.

Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Lương Xơn Bu̒i Văn Zâ̭w fẩn khới nhi̒n nhâ̭n: Kết kwá tlêênh deẻnh rẩw kô̭t môốc fát chiến mởi kuố diḙ̂ fương, tiếp them khức meḙnh dớ kản bô̭, nhân zân hwiḙ̂n Lương Xơn kwiết tâm xâi zư̭ng kwê hương zâ̒ḙng, xửng tâ̒m vi̭ thể kuố dô thi̭ nỏi riêng, to̒n hwiḙ̂n nỏi chung.

"Như vâ̭i hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ hwa̒n thă̒nh hal mṷc tiêw kwan tloo̭ng wê̒l fát chiến dô thi̭ va̒ xâi zư̭ng NTM” - Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Lương Xơn Bu̒i Văn Zâ̭w  cho mắt: -"Ni chính la̒ hal mṷc tiêw tloo̭ng tâm nhất ma̒ hwiên xác di̭nh fái hwa̒n thă̒nh tloong năm 2020, ta̭w diếm nhẩn nối bâ̭t diḙ̂ fương tloong 5 năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020”

Ka̭ ni̒ Lương Xơn dang vươn lêênh tlớ thee̒nh vu̒ng dất zô̒i za̒w xinh lư̭c lư̭c, nôông thôn kỏ ha̭ thơơ̒ng kinh tể – xa̭ hô̭i fát chiến dôô̒ng bô̭, ngươ̒i zân ngă̒i ka̭ng la̒ chú tốt hơn kuô̭c khổng kuố mêê̒nh, tư̭ tin bước tiếp hă̒nh chi̒nh tiếp thew: Xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn vưng wê̒l chỉnh tli̭, zâ̒w wê̒l kinh tể, meḙnh wê̒l kwuốo̒nm – an ninh, xửng dảng la̒ vu̒ng dôô̭ng lư̭c kỏ khức lan twá fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i kuố to̒n tính.

Khẳnh An


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.