(HBDT) – Thew nhâ̭n di̭nh xu thể thơ̒i tiết thwí văn năm 2020 kuố Da̒i Khỉ tươ̭ng thwí văn tính, tloong năm năi kỏ khá năng xwất hiḙ̂ bớ 10 – 12 kơn ba̭w, áp thấp nhiḙ̂t dởi hwa̭t dôô̭ng tlêênh khu vư̭c biến dôông, tloong rỉ kỏ 5-6 kơn ba̭w ánh hướng tlư̭c tiếp dêểnh dất niê̒n nước ha, khwáng 2 – 3 kơn ba̭w ánh hướng dêểnh tính Hwa̒ Bi̒nh. Twi nhiên xổ lươ̭ng ba̭w va̒ áp thấp nhiḙ̂t dởi tlêênh biến dôông ít hơn tlung bi̒nh nhê̒w năm (TLBNN), kâ̒n dê̒ foo̒ng kỏ kơn ba̭w meḙnh, kỏ wki̭ da̭w fức ta̭p. Da̭c biḙ̂t dổi vởi tính kâ̒n dê̒ foo̒ng khi̒ thơ̒i tiết chiến muô̒, kỏ ngwi kơ xwất hiḙ̂n kác hiḙ̂n tươ̭ng thơ̒i tiết ngwi hiếm nhơ zôông, khét, tổ lôốc, mươ tlé chưở tlêênh fa̭m vi to̒n tính.Kôông nhân Diḙ̂n lư̭c Kaw Fong khắc fṷc xư̭ kổ zo ắnh hướng kuố dơ̭t mươ to tloong kác ngă̒i 24 – 25/1. 

Chăng ản chú kwan, lơ la̒ tloong kôông tác foo̒ng chôổng thiên tai 

Bớ khuông ngă̒i 24/1 va̒ ká ngă̒i 25/1 -2020 ta̭i nhê̒w ti̒nh fiể Bắc, tloong rỉ kỏ tính ha da̒ kỏ mươ vươ̒, mươ to, thâ̭m chỉ la̒ nhê̒w bu̒ng xwất hiḙ̂n thơ̒i tiết kư̭c dwan la̒ mươ tlé chưở, zôông,ốt. Ngăi tlêênh diḙ̂ ba̒n ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tloong ngă̒i 25/2 kỏ 3 bâ̭n xắi tha mươ tlé chưở, hiḙ̂n tươ̭ng khẩm, khét ku̒ng da̒ xwất hiḙ̂n tloong ngă̒i dâ̒w xwân. Mă̭c zu̒ ziển biển thơ̒i tiết ni̒ da̒ ản kơ kwan Khỉ tươ̭ng thwí văn zư̭ bảw, twi nhiên nhê̒w ngươ̒i cho ră̒ng ni la̒ hiḙ̂n tươ̭ng khả bất ngơ̒ va̒ bất thươ̒ng.

Thơ̒i tiết kư̭c dwan ke̒m mươ to kẻw za̒ida̒ ắnh hướng chư̭c tiếp dêểnh kuô̭c khôổng, xinh hwa̭t kuố ngươ̒i zân, nhất lḙ duủng baw zi̭p Thết. Môôch xổ tiển dươ̒ng kỏ hiḙ̂n tươ̭ng xa̭t lớ, ngâ̭p ớ vu̒ng lṷng; môô̭ch xổ ziḙ̂n tích da̒ kẩl bi ngâ̭p fái kẩl la̭i nhơ hwiḙ̂n La̭c Thwí. Tlé chưở ku̒ng gâi ắnh hướng đeẻnh xư̭ fát chiến kuố môô̭ch xổ ziḙ̂n tích hwa mâ̒w, kâl ăn tlải dang thơ̒i ki̒ tha bôông. Kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Kim Boi, Da̒ Bắc, TF Hwa̒ Bi̒nh... kă̭p xư̭ kổ wê̒l lưở diḙ̂n, nhơ: lé, tlôốc, ngiên, xa̭t lớ kô̭t, khét deẻnh baw tla̭m biển áp... gâi thiḙ̂t ha̭i ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng.

Kwa tlaw dối ,eenh ku̒ng dôô̒ng chỉ Châ̒n Kwuốc Twán, Chi kṷc tlướng Chi kṷc Thwí lơ̭i, Chẳnh văn foo̒ng Ban Chí hwi foo̒ng chôổng thiên tai va̒ thi̒m kiểm kửw nan (FCTT&TKKN) tính ản mắt: dơ̭t mươ to vươ̒ rô̒i fâ̒n no̒ zái kwiết ản ti̒nh tla̭ng ha̭n hản, thiểw tác cho vṷ xán xwất chiêm xwân. Xong ku̒ng la̒ biếw hiḙ̂n ziển biển bất thươ̒ng, fức ta̭p khỏ lươ̒ng kuố thiên tai tloong năm 2020, Za vâ̭i kâ̒n nêw kaw tinh thâ̒n chú dôô̭ng ửng fỏ vởi thiên tai tloong mo̭i ti̒nh huổng.

Ngỏ la̭i ziển biển thơ̒i tiết năm 2019 cho thẩi xo vởi kác năm tlước, thiên tai xắi tha ta̭i ti̒nh ha chăng lởn, xoong tôống thiḙ̂t ha̭i vấn khânh 279 tí dôô̒ng va̒ ko̒n dớ tha thiḙ̂t ha̭i wê̒l mo̭l, 4 ngươ̒i chết, 1 ngươ̒i bi̭ thương. Thiên tai da̒ la̒ cho 737 ngôi nha̒ bi̭ hư hoóng, 720ha lo̭, 1090ha wa mâ̒w... khânh 3.800 kon za xúc, za kâ̒m bi̭ chết; tlêênh 50 ha ruôi tlôô̒ng thwí xán thiḙ̂t ha̭i.

Zo ánh hướng kuố mươ, lṷ, nhê̒w kôông chi̒nh thwí lơ̭i bi̭ hư hoóng, như: 1.500m kêênh mương bi̭ xỏi lớ, 4 kôổng, 8 tla̭m bơm thwí lwân; xa̭t lớ 7.255m nâ̭m bển; 19 dâp bai ziơng bi̭ ánh hướng, hư hoóng...

Mươ lṷ la̒ cho nhê̒w khu vư̭c kuố kác dươ̒ng zaw thôông bi̭ ngâ̭p va̒ xa̭t lớ ,ải taluy âm – zương, gâi hư hoóng, ắch tắc ảng khả zaw thôông. Kác tiển kwuốc lô̭ khwáng 50m ảng khả bi̭ xa̭t lớ, hư hoóng, ngâ̭p 1.300m; dất khṷ xta̭ lớ 200m3... Kác tiển dươ̒ng tính, zaw thôông nôông thôn hư hoóng tlêênh 2.650m, 1.950m bi̭ ngâ̭p, khṷ dất xa̭t lớ tlêênh 41.400m3...

Wa̒i tha thiên tai ku̒ng la̒ thiḙ̂t ha̭i cho tính nhê̒w lỉnh vư̭c nhơ kôông ngiḙ̂p, zảw zṷc, thôông tin liên la̭c, môi tlươ̒ng....

Khấn chương khác fṷc tô̒n ta̭i, iểw kẻm 

Tloong năm 2019, kôông tác FCTT da̒ ản ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw kuô̭c. Kac khu vư̭ ngwi kơ vất an twa̒n da̒ ản kác diḙ̂ fương kwan tâm, ra̒ xwát, kắnh bảw va̒ chú dôông tiên chiê̒n kác biḙ̂n fáp FCTT dêểnh ngư̒i zân. Kác kôông chi̒nh ản dâ̒w tư xướ chươ̭. Twi nhiên ta̭i hô̭i ngi̭ chiến khai kôông tác FCTT&TKKN năm 2020, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính cho ră̒ng: Môô̭ch xổ nơi chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ lư̭c lươ̭ng chức năng thiểw chú dôô̭ng, chú kwan, chươ thư̭c xư̭ kương kwiết tloong wiḙ̂c ngăn kán zaw thôông khi̒ kỏ thiên tai dêểnh, zẩn dêểnh wiḙ̂c kỏ tlươ̒ng hơ̭p chết zo di kwa ngâ̒m khi̒ kỏ lṷ to. Fương ản ửng fỏ thiên tai da̒ ản xâi zư̭ng nhưng chươ xát thư̭c vởi thư̭c tể, wiḙ̂c ửng fỏ ko̒n lủng tủng, bất kâ̭p

Ban Chí hwi FCTT&TKKN tính ku̒ng da̒ deẻnh zả: Wiḙ̂c xác di̭nh kác lo̭i hi̒nh thiên tai chươ gẳn xát vởi kác khu vư̭c thư̭c tể, thiểw chi tiết cho rêênh bi̭ dôô̭ng tloong foo̒ng chôổng. Khá năng fản dản ti̒nh huổng, xư̭ kố thiên tai ko̒n ha̭n chể, zẩn dêểnh chiến khai kôông tác ửng fỏ ko̒n châ̭m. Chang thiết bi̭, fương tiḙ̂n fṷc vṷ chí hwi, diê̒w hă̒nh, ửng fỏ thiên tai ớ kác kấp ko̒n thô xơ, thiểw. Kôông tác zư̭ bảw, kắnh bảw khởm ko̒n nhê̒w ha̭n chể, xai xót. Hḙ̂ thôổng tla̭m do mươ da̒ ản tư̭ dôô̭ng ớ môô̭ch xổ tla̭m, xoong hâ̒w hết vấn ko̒n ớ za̭ng thú kôông cho rêênh tác zṷng zư̭ bảw ha̭n chể.

Wa̒i tha môô̭ch xổ diḙ̂ fương ko̒n kỏ ti̒nh tla̭ng chú kwan, chươ deẻnh zả hết mức dô̭ ngwi hiếm kuố thiên tai; chươ kiên kwiết dôn dôốc, hưởng zâ̭n, kươ̭ng chể nfươ̒i zân khi̒ kỏ mươ lṷ to... 

Foo̒ng chôổng thiên tai la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng, xwiên xuốt ká năm 

Nhâ̭n di̭nh xu thể thơ̒i tiết tloong năm 2020 kuố Da̒i Khỉ tươ̭ng thwí văn tính cho mắt: Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, lươ̭ng mươ bớ khảng 1 – 3 fố biển ớ mức xấp xí va̒ ít hơn TLBNN; khảng 4 tôống lươ̭ng mươ fố biển thấp hơn TLBNN. Twi nhiên bớ khảng 5 – 10 tôống lươ̭ng mươ xấp xí TLBNN va̒ kaw hơn năm 2019. Tloong mươ lṷ năm 2020 kác khôông kỏ khá năng xwất hiḙ̂n 3 – 5 tlâ̭n lṷ tlêênh bảw dôô̭ng II tlơ̒ lêênh. Mư̭c tác tlung bi̒nh, kaw nhất, thấp nhất xḙ ớ mức xấp xíl xo mức TLBNN va̒ kaw hơn năm 2019

Dớ chú dôô̭ng ửng fỏ vởi ti̒nh hi̒nh ziḙ̂n biển bất thươ̒ng, fức ta̭p kúo thiên tai tloong năm 2020 va̒ ha̭n chể thấp nhât smức thiḙ̂t ha̭i zo thiên tai gâi tha, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chí da̭w: kác kấp, ngă̒nh kâ̒n xác di̭nh kôông tác FCTT, KHKN la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm va̒ vô ku̒ng kwan tloo̭ng, xwiên xuốt ká năm. Kác diḙ̂ fương kác ngă̒nh, thew chưc snăng, nhiḙ̂m vṷ ản zaw kâ̒n tăng kươ̒ng hơn nươ̭ kôông tác lẳnh da̭w, chí da̭w, kiếm tla, kiếm xwát. Dă̭c biḙ̂t koi tloo̭ng xâi zư̭ng fương ản FCTT xát tư̒ng diḙ̂ fương, tư̒ng kấp, tư̒ng ngă̒nh chú dôô̭ng tloong kôông tác zư̭ bảw, kắnh bảw wê̒l mươ, ngwi kơ lṷ ôổng, lṷ kwát, xát lớ. Lẳnh da̭w bớ kấp xa̭ tlơ̒ lêênh va̒ kác ngă̒nh kâ̒n fái nẳm chắc, gẳn fương ản kuố dơn vi̭ vởi thư̭c tể dớ kỏ xư̭ chí da̭w ki̭p thơ̒i, xát thư̭c tể, hiḙ̂w kwá.

Kác kấp, kác ngă̒nh kâ̒n tăng kươ̒ng kôông tác lẳnh da̭w, chí da̭w tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tốt fương châm "4 ta̭i chô̭”. Kiḙ̂n twa̒n Ban chí hwi FCTT&TKKN kác kấp va̒ nơng kaw hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kác thă̒nh viên nhă̒m dám báw xă̭n xa̒ng kôông tác chí da̭w, chí hwi bớ foo̒ng ngươ̒, ửng fỏ, khắc fṷc hâ̭w kwá va̒ tải thiết kâ̒n chú dôô̭ng l choỏng va̒ hiḙ̂w kwá. Tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, nôơng kaw ỉ thức ngươ̒i zân tloono̒ng tleẻnh thiên tai. Leenh choỏng xâi zư̭ng dô̭i xung kích ớ kác xa̭ dớ thcư̭ hiḙ̂n tốt hơn nư̭ fương châm "4 ta̭i chô̭”...

UBNZ tính vươ̒ ban ha̒nh Chí thi̭ xổ 01/CT-UBNZ wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác FCTT, TKKN; báw dám an twa̒n kôông chi̒nh thwí lơ̭i, dê diê̒w va̒ chấn bi̭ xă̭n xa̒ng hô̭ dê, ẳ mươ lṷ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính năm 2020. Chú ti̭ch UBNZ tính da̒ zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế cho UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, xớ, ngă̒nh chức năng. Tloong rỉ iêw kâ̒w ngiên túc tố chức hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p kác fương ản. Tiển hă̒nh ra̒ xwát, thôổng kê kṷ thế vu̒ng kỏ ngwi kơ xắi tha lṷ kwét, lṷ ôổng, xa̭t lớ, kác tiển dươ̒ng... Dỏi vởi kấp xa̭ va̒ thôn, xỏm tố chức kác dô̭i xug kích ửng, chư̭c, kwan xát, ki̭p thơ̒i kắnh bảw kác xư̭ kổ thiên tai kỏ thế ắi tha, ki̭p thơ̒i th bảw dêểnh kác hô̭ zân tloong vu̒ng ngwi hiếm dớ chú dôô̭ng foo̒ng tleẻnh, xă̭n xa̒ng zi zơ̒i ngươ̒i zân dớ dám báw an twa̒n tỉnh ma̭ng va̒ ta̒i xán; kiếm tla, ra̒ xwát tleẻnh wiḙ̂c da̒w, xé dất dô̒l, khṷ dớ xâi zư̭ng nha̒ va̒ kôông chi̒nh...


Bi̒nh Zang


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.