(HBDT) – Thwe xổ liḙ̂w kuố Xớ NN&FCNT, dêểnh thơ̒i diếm ni̒, to̒n tính muôl kẩl ản tlêênh 15.400 ha lo̭ (da̭t 100% kể hwă̭ch), la̒ kó lâ̒n 1 tlêênh 1.700ha, khwáng tlêênh 11% ziḙ̂n tích. Kác diḙ̂ fương muôl tlêênh 7.600 ha rố da̭t 42% kể hwă̭ch, tlêênh 2.500 ha la̭c, da̭t tlêênh 80% kể hwă̭ch. Ka̭ ni̒ lươ̭c tác tích tlêênh kác hô̒ kaw hơn xo ku̒ng ki̒, dám báw fṷc vṷ thưởi tlêênh 90% ziḙ̂n tích zew tlôô̒ng lo̭ vṷ xwân.


Kôông chi̒nh hô̒ Rooc Bắch, xa̭ Zân Chú (Tf Hwa̒ Bi̒nh) ản xướ chươ̭, nơơng kấp năm 2019 nhă̒m dám báw naơng kaw hiḙ̂w kwá fṷc vṷ xán xwất nôông ngiḙ̂p

 

 

Twi nhiên thew Chi kṷc Thwí lơ̭i, tloong khwáng tluung twâ̒n khảng 3, dâ̒w khảng 4 zư̭ bảw kỏ thế xắi tha thiểw tác ta̭i môô̭ch xổ ziḙ̂n tích vu̒ng wa̒i kôông chi̒nh nhơ khu vư̭c hwiḙ̂n Lương Xơn vởi ziḙ̂n tích khwáng 135 ha, Tf Hwa̒ Bi̒nh khwáng 10 ha.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thể Dư̒ng, Chú ti̭ch UBNZ fươ̒ng Thổng Nhất (Tf Hwa̒ Bi̒nh) cho mắt: Thew kể hwă̭ch, vṷ chiêm xwân năm năi, fươ̒ng muôl kẩl 27ha. Ka̭ ni̒ lo̭ dang thơ̒i ki̒ dé zeẻnh, dửng kải. Ka̭ ni̒ tác dám báw cho xán xwất 100% vi̒ vươ̒ kỏ kơn mươ to da̒ la̒ tăng mư̭c tác ta̭i kác hô̒, dâ̭p. Twi nhiên ó vi̒ mươ ma̒ diḙ̂ fương lơ la̒, chú kwan tloong wiḙ̂c thưởi tiết kiḙ̂m tác. Fổi hơ̭p vởi Kôông ti TNHH MTV Khai thác kôông chi̒nh thwí lơ̭i kwán lỉ, diê̒w tiết tác hơ̭p lỉ, dám báw kung kấp tác thưởi cho lo̭ va̒ kâl mâ̒w.

Dớ ha̭n chể thấp nhất ánh hướng kuố ha̭n hản, dám báw nguô̒n tác thưởi zươ̭ng kâl tlôông, Xớ NN&FCNT da̒ iêw kâ̒w kác diḙ̂ fương tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Văn bán xổ 131 kuố Xớ wê̒l chú dôô̭ng diê̒w tiét tác hơ̭p lỉ, fu̒ hơ̭p kể hwă̭ch xán xwất nôông ngiḙ̂p va̒ zân xinh vṷ xwân năm 2020. Thew rỉ, kác diḙ̂ fương kâ̒n kwán lỉ chă̭t nguô̒n tác hô̒, dâ̭p, dám báw tích dú tác. Bổ chỉ xán xwất fu̒ hơ̭p vởi nguô̒n tác thưởi, dôô̒ng thơ̒i chiến khai biḙ̂n fáp tích chư̭ tác bớ kác nguô̒n, kác fương tiḙ̂n.

Ku̒ng vởi wiḙ̂c hưởng zâ̭n khung li̭ch thơ̒i vṷ, kơ kẩw zôổng kâl tlôô̒ng, Xớ khwiển kảw kác diḙ̂ fương kân dổi, tỉnh tỏn ziḙ̂n tích thuổng dôô̒ng fu̒ hơ̭p xổ lươ̭ng tác thưởi ớ tloong hô̒, dâ̭p. Dổi vởi ziḙ̂n tích kâl ăn tlải ớ vu̒ng chươ kỏ nguô̒n tác ốn di̭nh, kác diḙ̂ fương chú dôô̭ng lắp dă̭ch bố xung tla̭m bơm za̭ chiển. Khwiển kảw ngươ̒i zân xứ zṷng biḙ̂n fáp thưởi tiết kiḙ̂m, tleẻnh la̭ng fỉ dớ tác chắi tla̒n lan khi̒ da̒ dú tác tloong na̒.

Thew thôổng kê kuố Chi kṷc Thwí lơ̭i, to̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 1.995 kôông chi̒nh thwí lơ̭i. Tloong ri 1.345 kôông chi̒nh da̒ ản xâi zưng kiên kổ, gô̒m 544 hô̒ chưở tác, 26 tla̭m thwí lwâ̭n, 80 tla̭m bơm diḙ̂n. Thơ̒i diếm ni̒, hḙ̂ thôổng kỏ khá năng kung ửng tác cho khânh 90% ziḙ̂n tích zew kẩl to̒n tính va̒ 45% ziḙ̂n tích kâl tlôô̒ng ha̒ng năm. Twi nhiên tloong năm 2019 kỏ 236 kôông chi̒nh thwí lơ̭i bi̭ thuổng kấp, ánh hướng zo thiên tai, la̒ zám khá năng zư̭ tác. Xớ NN&FCNT da̒ chí da̭w kác diḙ̂ fương tâ̭p chung tu xướ, nhửng hư hoóng nhó kâ̒n chú dôô̭ng khác fṷc ta̭i chô̭. Chú dôô̭ng hwi dôô̭ng ngươ̒i zân na̭w vét kác kêênh, mương, fát kwang nâ̭m mương dám báw wiḙ̂c thôông dươ tác wê̒l dêểnh na̒, chú dôô̭ng chiến khai kác zái fáp cả ha̭n khi̒ ha̭n hản xwất hiḙ̂n.

Zư̭ kiển tloong thơ̒i zan khởm nhất, Xớ NN&FCNT xḙ thă̒nh lâ̭p kác do̒n kôông tác di kiếm tla hḙ̂ thôổng kôông chi̒nh thwí lơ̭i bớ dâ̒w mổl dêểnh kêênh mương dớ ra̒ xwát ziḙ̂n tích kỏ ngwi kơ hwă̭c dang xắi tha ha̭n hản, ti̒nh hi̒nh nguô̒n tác ta̭i kác diḙ̂ fương. Bớ rỉ kỏ fương ản hơ̭p lỉ dớ chí da̭w tiếp tṷc diê̒w chính khung thơ̒i vṷ, kể hwă̭ch xán xwất, kỏ kể hwă̭ch diê̒w tiết, xứ zṷng, zư̭ tác, dám báw thưởi zươ̭ng kâl tlôô̒ng to̒n tính.

Zo ánh hướng kuố biển dối khỉ hâ̭w, thơ̒i tiết xḙ kỏ nhửng biển dói thất thươ̒ng, bên keḙnh wiḙ̂c chủ tloo̭ng diê̒w tiết, xứ zṷng tác hơ̭p lỉ, Xớ NN&FCNT khwiển kảw kác diḙ̂ fương kâ̒n tăng kươ̒ng kắnh bảw wê̒l zi̭ch ha̭i muô̒ ma̒ng. Tích kư̭c tiên chiê̒n, tâ̭p hwẩn cho nôông zân kác biḙ̂n fáp tlư̒ khu bêḙ̂nh ít ha̭i môi tlươ̒ng, dám báw VXATTF dổi vởi xán fấm tlôô̒ng tlo̭t.

Thu Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw:

Kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 dươ baw xứ zṷng tloong năm 2021

(HBDT) – Zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 la̒ zư̭ ản diếm kwan tloo̭ng kuố tính, kỏ ỉ ngiḙ̂ dă̭c biḙ̂t tloong fát chiến KT-XH, vớ tha khôông zan fát chiến dô thi̭, zi̭ch vṷ kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, nă̒m tloong zănh mṷc kác kôông chi̒nh cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII. Vởi ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng rỉ, Tính wí, UBNZ tính chú chương kân dổi kác nguô̒n lư̭c, bổ chỉ dú vổn dớ tâ̭p chung chí da̭w hwa̒n thă̒nh kác ha̭ng mṷc chỉnh kuố zư̭ ản baw năm 2020 dươ baw khai thác năm 20201.

Hwiḙ̂n Iên Thwí tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ.

(HBDT) – Dớ thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông môô̭ch wiḙ̂c khỏ nhơ zô̒n diê̒n dối thướ (ZDDT) kâ̒n kỏ xư̭ kwiết tâm kaw kuố kác hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, tloong ri kwan tloo̭ng ha̒ng dâ̒w la̒ tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng. Ni chính la̒ ba̒i hoo̭c thee̒nh kôông kuố hwiḙ̂n Iên Thwí – dơn vi̭ di dâ̒w, da̭t kết kwá tốt nhất khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 35, ngă̒i 22/12/2017 kuố BTV Tính wí wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ chí da̭w kuố Dáng ZDDT tlêênh diḙ̂n ba̒n tính