(HBDT) – Năm 2019, hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 5 xán fấm ản kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn OCOP, tloong ri 2 xán fấm da̭t 4 khaw, gô̒m: Kam kwa̒ tăng kaw kấp kuố HTX Ha̒ Fong; 3 xán fấm da̭t 3 khaw gô̒m: Dác kam thươi lêênh men kuố HTX Ha̒ Fong. Thew deẻnh zả, xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chất lươ̭ng tốt, hi̒nh thức, mâ̭w ma̭ dḙp, kỏ khức kă̭nh chănh kaw. Năm 2020, hwiḙ̂n dê̒ tha mṷc tiêw nêơng ha̭ng tiêw chấn, fẩn dẩw 2 xán fấm tiê̒m năng dê̒ ngi̭ Tlung ương deẻnh zả kôông nhâ̭n xán fấm da̭t 5 khaw; kác xán fấm ản kôông nhâ̭n 3 khaw nơơng lêênh 4 khaw va̒ kỏ thêm 3 xán fấm da̭t OCOP kấp tính.Ta̭i kướ ha̒ng zởi thiḙ̂w xán fấm kuố HTX Ha̒ Fong, khi I, thi̭ chẩn Kaw Fong (Kaw Fong). Kác xán fấm OCOP kuố HTX dang ản tlưng bă̒i khwa hoo̭c, bắt mă̭t, thu hút kheéch ha̒ng.

Nếw nhơ ớ môô̭ch xổ diḙ̂ fương khác kă̭p khỏ khăn wê̒l nguô̒n ngwiên liḙ̂w dớ nơơng ha̭ng xán fấm OCOP thi̒ ở Kaw Fong khả zô̒i za̒w. Xác di̭nh kâl kam la̒ kâl thể meḙnh, nhửng năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kaw Fong va̒ ngươ̒i zân da̒ chung khức, dôô̒ng loo̒ng xâi zư̭ng chí zẩn diḙ̂ lỉ cho xán fấm kam kuố hwiḙ̂n. Năm 2014, chỉnh kwiê̒n va̒ ngươ̒i zân hwiḙ̂n Kaw Fong bui mơơ̒ng khi dỏn nhâ̭n Chí zâ̭n diḙ̂ lỉ cho kam Kaw Fong. Bớ rỉ dêểnh chi̒ ni̒, thương hiḙ̂w Kam Kaw Fong khắng di̭nh ản vi̭ chỉ vởi ngươ̒i tiêw zu̒ng. Ka̭ ni̒ hwiḙ̂n chú chương fát chiến va̒ tlôông kam thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ, dám báw ATTF, vi̒ khức khwé ngươ̒i tiêw zu̒ng, fát chiến mô hi̒nh liên kết thew chuô̭i, liên kết vu̒ng dớ dám báw dâ̒w tha cho xán fấm. Ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n fát chiến tlêênh 3.000 ha kam, ngiê kác lo̭i, xán lươ̭ng tlêênh 40.000.
Dôô̒ng chỉ Bu̒i Dăng Khwa, Tlươ̒ng Foo̒ng MM&FCNT hwiḙ̂n cho mắt: Dớ da̭t ản mṷc tiêw nơơng ha̭ng cho xán fấm OCOP, ngăi bớ dâ̒w năm, hwiḙ̂n chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP dêểnh kác chú thế kinh tể; hổ chơ̭ kác chú thế xâi zư̭ng kể hwă̭ch kinh zwănh. Di̭nh hưởng nơơng kaw chất lươ̭ng xán fấm nôông xán, xán fấm chể biển bớ kam dớ dáp ửng tiêw chấn ớ nhê̒w thi̭ tlươ̒ng khác kha̒. Tăng kươ̒ng kôông tác kwáng bả, vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. Tố chức da̒w ta̭w chwiên xâw cho dô̭i ngṷ kản bô̭ kwán lỉ Chương chi̒nh OCOP, chú zwănh ngiḙ̂p, HTX, tố hơ̭p tác, chú thế tham za chương chi̒nh dớ kỏ kiển thức wê̒l kwán tli̭ xán xwất, kiển thức maketing...
Năm 2019, HTX Ha̒ Fong la̒ chú thế kỏ dêểnh 4 xán fấm da̭t tiêw chấn OCOP kấp tính. Năm năi mṷc tiêw kuố HTX Ha̒ Fong ản kôông nhâ̭n thêm mṷc tiêw kuố HTX Ha̒ Fong ản kôông nhâ̭n thêm 2 xán fấm gô̒m: Ra̭w kam va̒ Cha̒ chănh mâ̭ch oong. Tiếp tṷc fẩn dẩw nơơng khaw cho kác xán fấm ản kôông nhâ̭n. thew chiê xé kuố eenh Dă̭ng Văn Gi – thă̒nh viên HTX Ha̒ Fong, ngăi bớ dâ̒w năm HTX da̒ tâ̭p chung nguô̒n lư̭c chăm xoóc kam thew hưởng hư̭w kơ dớ nơơng kaw chất lươ̭ng tlải kam... Nguô̒n ngwiên liḙ̂w la̒ bước dâ̒w tiên cho HTX fát chiến, nêơng kaw kác xán fấm OCOP chể biển bớ kam nhơ ra̭w men kam, dác kốt kam, mứt roo̭ch kam... Năm năi HTX fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c xâi zư̭ng nha̒ mẳi chể biển hwa kwá tlêênh ziḙ̂n tích khânh 3 ha, xứ zṷng zâi chiê̒n kôông ngḙ̂, hḙ̂ thôổng mẳi moóc hiḙ̂n da̭i bă̒ng vổn tư̭ kỏ kuố zwănh ngiḙ̂p khwáng 26 tí dôô̒ng.
Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw:

Kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 dươ baw xứ zṷng tloong năm 2021

(HBDT) – Zư̭ ản kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 la̒ zư̭ ản diếm kwan tloo̭ng kuố tính, kỏ ỉ ngiḙ̂ dă̭c biḙ̂t tloong fát chiến KT-XH, vớ tha khôông zan fát chiến dô thi̭, zi̭ch vṷ kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, nă̒m tloong zănh mṷc kác kôông chi̒nh cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII. Vởi ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng rỉ, Tính wí, UBNZ tính chú chương kân dổi kác nguô̒n lư̭c, bổ chỉ dú vổn dớ tâ̭p chung chí da̭w hwa̒n thă̒nh kác ha̭ng mṷc chỉnh kuố zư̭ ản baw năm 2020 dươ baw khai thác năm 20201.

Hwiḙ̂n Iên Thwí tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ.

(HBDT) – Dớ thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông môô̭ch wiḙ̂c khỏ nhơ zô̒n diê̒n dối thướ (ZDDT) kâ̒n kỏ xư̭ kwiết tâm kaw kuố kác hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, tloong ri kwan tloo̭ng ha̒ng dâ̒w la̒ tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng. Ni chính la̒ ba̒i hoo̭c thee̒nh kôông kuố hwiḙ̂n Iên Thwí – dơn vi̭ di dâ̒w, da̭t kết kwá tốt nhất khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 35, ngă̒i 22/12/2017 kuố BTV Tính wí wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ chí da̭w kuố Dáng ZDDT tlêênh diḙ̂n ba̒n tính