(HBDT) – Kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Lương Xơn xác di̭nh Chương chi̒nh “Mối xa̭ môô̭ch xán fấm” (OCOP) kóp fâ̒n dấi leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM va̒ tải cơ kẩw ngă̒nh nôông nghiḙ̂p. Hwiḙ̂n da̒ lươ̭ cho̭n kác xán fấm thể meḙnh, dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nâơng kaw chất lươ̭ng thew hưởng xán xwất kheḙch, tiêw chấn ViḙTgap… Khâw hơn 1 năm chiến khai, Chương chi̒nh OCOP ta̭w khức bâ̭t lởn cho kinh tể nôông ngiḙ̂p, nôông thôn kuố hwiḙ̂n


Xán fấm mâ̭ch oong Lâm Xơn, xa̭ Lâm Xơn (Lương Xơn) ó ngư̒ng nương kaw chất lươ̭ng dớ tham za Chương chi̒nh OCOP năm 2020


Năm 2019, hwiḙ̂n kỏ 3 xán fấm da̭t tiêw chấn OCOP 3 khaw gô̒m: Xán fấm ka hư̭w kơ kuố HTX Thwâ̭t Fáp, bưới Ziḙ̂n kuố HTX Tân Tha̒nhh; chuổi VietGAP Viba kuố HTX Chung Xơn. 3 xán fấm ản gẳn khaw OCOP khắng di̭nh wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng deẻnh zả kaw wê̒l chất lươ̭ng. Dă̭c biḙ̂t kác xán fấm chuổi Viba ản Ha̭ng ha̒ng khôông Vietnam Airliner lươ̭ cho̭n xứ zṷng la̒ mỏn tlảng meḙnh tlêênh kác chiển băl.


Hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ nhê̒w xán fấm dă̭c chưng, hi̒nh thă̒nh vu̒ng xán xwất nôông ngiḙ̂p chwiên kănh la̒ tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng dớ xác di̭nh xán fấm chú lư̭c, lơ̭i khi̒ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP. Tất ká kác xa̭, thi̭ chẩn kuố hwiḙ̂n dê̒w tố chức kháw xát, deẻnh zả nhửng xán fấm tiê̒m năng kỏ thế fát chiến, nơơng kaw chất lươ̭ng, xán xwất thew chuô̭i zả tli̭.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Anh Dức, Tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n cho mắt: Hwiḙ̂n kỏ nhê̒w kơ chể, chỉnh xắch nhă̒m khwiển khích, thu hút zwănh ngiḙ̂p, HTX, hô̭ za di̒nh dâ̒w tư xán xwất, liên kết xán xán xwất va̒ tiêw thṷ xán fấm, ta̭w chuô̭i zả tli̭ bê̒n vưng dớ tham za Chương chi̒nh OCOP, gô̒m: dê khṷ Lương Xơn, chú thế HTX Nôông ngiḙ̂p Hwa̒ Bi̒nh, xa̭ Thanh Xơn; ối, lê, che̒ kuố xa̭ Kaw Zương; kam loo̒ng wa̒ng kuố HTX Nôông ngiḙ̂p va̒ zi̭ch vṷ thương ma̭i Kaw Răm, xa̭ Kaw Răm.... Kác xán fấm da̒ dăng kỉ tham za chương chi̒nh  dê̒w ản kôông nhâ̭n dám báw vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm. Da xổ da kỏ tem chwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm, baw bi̒, nha̭n mác. Xán fấm mâ̭ch oong Lâm Xơn, ối, lê, che̒ dang hwa̒n thiḙ̂n dăng kỉ nha̭n hiḙ̂w, la̒ baw bi̒, tem chwi xwất nguô̒n kôốc


EenhLê Di̒nh Khwê, Zảm dôốc HTX mâ̭ch oong Lâm Xơn, xa̭ Lâm Xơn cho mắt: Kỏ 13 thă̒nh viên, HTX ruôi khwáng 1.300 – 1.500 da̒n oong. Xán lươ̭ng mâ̭ch ha̒ng năm da̭t 10 – 15 tẩn. Twi nhiên, bớ năm 2016 dêểnh chi̒ ni̒, mâ̭ch oong khỏ tiêw thṷ. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Lâm Xơn va̒ thă̒nh viên HTX dang fẩn dâ̒w dớ xán fấm mâ̭ch da̭t tiêw chấn OCOP kấp tính tloong năm năi. Ngăi bớ dâ̒w năm, HTX thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp chăm xoóc da̒n  oong thew dủng kwi chi̒nh, dớ chất lươ̭ng mâ̭ch tốt nhất.. Wa̒i tha Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n hổ chơ̭ HTX hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ, la̒ tem chwi xwất nguô̒n kôốc, baw bi̒, nha̭n mác xán fấm. HTX hwi voo̭ng xán fấm mâ̭ch oong Lâm Xơn da̭t tiêw chấn OCOP kấp tính, bớ rỉ ta̭w kơ hô̭i lởn dớ tiêw thṷ xán fấm.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Anh Dức cho mắt thêm: Tloong thơ̒i zan dêểnh, hwiḙ̂n tiếp tṷc ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i zúp ngươ̒i xán xwất meḙnh za̭n dâ̒w tư nơơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, dáp ửng tiêw chấn thi̭ tlươ̒ng lởn. Dấi meḙnh xán xwất nôông ngiḙ̂phư̭w kơ, nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw. Hwiḙ̂n tăng kươ̒ng kôông tác da̒w ta̭w cho dô̭i ngṷ kwán lỉ Chương chi̒nh OCOP, kác chú thế tham za dớ kỏ kiển thức marketing, tham za hô̭i chơ̭ chiến la̭m, xúc tiển thương ma̭i dớ kwáng bả, zởi thiḙ̂w xán fấm.


Thu ThwíKÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.