(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.Ôông Bu̒i Văn Za̒nh (fảl dăm), ớ xỏm Bin, xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) chiê xé kinh ngiḙ̂m tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh cho ngươ̒i zân tloong xa̭.

 

 

 

Tlôông rư̒ng kâl to, zúp tiết kiḙ̂m chi fỉ wê̒l zôổng, kôông chăm xoóc, tăng hiḙ̂w kwá kinh tể tlêênh mô̭ch ziḙ̂n tích tlôô̒ng tlo̭t, zả tli̭ kấp 3 – 4 lâ̒n xo rư̒ng kâl kon, ha̭n chể nhê̒w rôi bêḙ̂nh, ha̭n chế xwi thwải dất rư̒ng… Chiến khai zư̭ ản ớ hwiḙ̂n Tân La̭c, Tlung tâm Khwiển nôông tính da̒ kung kấp 100% zôổng cho kác hô̭. Zôổng ản cho̭n la̒ kew lai mô, gô̒m: kew BV10, BV16, BV32. Wa̒i tha, kác hô̭ ko̒n ản hổ chơ̭ 50% fân bỏn, tham za kác lớp tâ̭p hwẩn wê̒l ki̭ thwâ̭t chăm xoóc kơ bán tloong tư̒ng zai dwa̭n xinh tlướng kuố kâl tlôô̒ng.

Ôông Bu̒i Văn Ză̒nh, xỏm Bin, xa̭ Tứ Nê chiê xé: Za di̒nh tôi tham za zư̭ ản tlôông 1,8ha. Tlước khi tham za tôi ản ta̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t kắch tlôông, khwáng kắch, chăm xoóc, fân bỏn cho tư̒ng zai dwa̭n tlôông rư̒ng. Ban dâ̒w tôi tlôông 1.330 kâl/ha, xứ lỉ thư̭c bi̒ to̒n ziḙ̂n... Kew lai mô chăm xoóc 3 năm, fân bỏn NPK kỏ ha̒m lươ̭ng 0,2kg 1 vủ tlôông. Tôi ngỏ kiế tí lḙ̂ kâl khôổng kaw dêểnh 95%. Khânh 4 năm khâw, kâl da̭t chiê̒w kaw 10-12m, dươ̒ng kỉnh kô̭ 10-14cm; ưw diếm kâl ká leenh vươ̭t chô̭i kấp 1,5 -–2 lâ̒n. Thơ̒i zan dớ tlôông rêểnh rư̒ng kâl to hơn 10 năm xḙ cho thu hwă̭ch, hưở hḙn zoong la̭i kinh tể kaw hơn nhê̒w xo kôô̒ng zôổng kew ku.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Xwân Chươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p hwiḙ̂n cho mắt: Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ nhê̒w tiê̒m năng dớ fát chiến lâm ngiḙ̂p. Tôống ziḙ̂n tích dất kwi hwă̭ch cho nôông ngiḙ̂p kuố hwiḙ̂n la̒ hơn 33.315 ha, tloong rỉ ziḙ̂n tích dất kỏ rư̒ng hơn 25.036ha va̒ hơn 8.278ha chươ kỏ rư̒ng. Twi nhiên ngươ̒i zân vấn chươ khai thác hết tiê̒m năng dớ fát chiến lâm ngiḙ̂p, chú iểw khai thác kâl non, kâl kon, baảnh ngwiên liḙ̂w thô… Tâ̭p kwản kănh tác chú iểw kwáng kănh, chươ chủ tloo̭ng kác biḙ̂n fáp thâm kănh, tăng năng xwất, chất lươ̭ng rư̒ng. Bớ chú chương kuố ngă̒nh NN&FCNT tính la̒ chiến bớ rư̒ng kâl kon la̭i tl rư̒ng kâl to zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw hơn, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân chiến la̭i tlôông rư̒ng kâl to.

Kwa khânh 4 năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản "Xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i hwiḙ̂n, twi chươ dêểnh thuối khai thác, kwa deẻnh zả kuố kác chwiên za va̒ ngươ̒i zân tham za tlôông rư̒ng, thẩi kâl moo̭c leenh, ngươ̒i zân tin tướng chắc chẳn xḙ zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể, kóp fâ̒n báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xinh thải

 

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Eenh Hwa̒ng Văn Zang Diến hi̒nh foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Xâi zư̭ng vươ̒n ươm tlói gép kwi mô kỏ thiểng tloong vu̒ng, ta̭w kôông ăn wiḙ̂c la̒ cho 4 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên va̒ 20 – 30 law dôô̭ng thơ̒i vuk, eenh Hwa̒ng Văn Zang ớ xỏm La Văn Kâ̒w, xa̭ Thươ̭ng Kôốc la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̭ za di̒nh xán xwất, kinh zwănh zói tiêw biếw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Zâ̒w la̭c Iên Thwí xán fấm OCOP 4 khaw

(HBDT) – xán fấm zâ̒w lă̭c kuố HTX nôông ngiuḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản chiết xwất bớ la̭c kheḙch, ó zu̒ng chất báw kwán, ó fa̭ chô̭l bất li̒ thă̒nh fâ̒nno̒ khác. Xán fấm kỏ tác zṷng ngăn ngươ̒ la̭w hwả, chôổng ung thư va̒ kác bêḙ̂nh wê̒l tim meḙch, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng deẻnh zả kaw wê̒l chất lươ̭ng. Năm 2020, xán fấm râ̒w la̭c kuố HTX nôông ngiḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 4 khaw.

Xâi zư̭ng dô thi̭ Lương Xơn tlaảng, xeenh, kheḙch

(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.