(HBDT) – Nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân, tư̒ng bước xwả dỏl, zám nge̒w, fẩn dẩw dươ kinh tể xa̭ fát chiến ớ mức tlung bi̒nh khả khuố hwiḙ̂n. Ni la̒ chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng tloo̭ng tâm wê̒l fát chiến kinh tể nhiḙ̂m ki̒ 2020 -–2025 da̒ ản Dáng bô̭ xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) kwản chiḙ̂t khu, rôô̭ng chiến khai dêểnh kác thơơ̒ng lớp nhân zân, kwiết tâm ta̭w xư̭ fát chiến bê̒n vưng cho diḙ̂ fương tloong zai dwa̭n fát chiến mởi.


Lẳnh da̭w Dáng wí xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) chí da̭w kác nô̭i zung kôông wiḙ̂c kâ̒n thiết dớ chiến khai Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVIII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025

Thuô̭c diḙ̂ ba̒n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, xa̭ Văn Ngiḙ̂ fái dổi mă̭t kôông nhê̒w thắch thức tloong fát chiến KT-XH. Diến hi̒nh nhơ kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM). Khâw khânh 10 năm vươ̭t khỏ, năm 2020 xa̭ mḙ̂ da̭t 12/19 tiêw chỉ. Xo kôô̒ng năm 2015, năm dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII tăng ản 4 tiêw chỉ, bi̒nh kwân mối năm, xa̭ hwi dôô̭ng ản tlêênh 2 tí dôô̒ng bớ kác nguô̒n lư̭c, kon xổ ít hơn nhê̒w xo ku̒ng nhu kâ̒w kuố diḙ̂ fương.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Chung, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho mắt: Dáng bô̭ xa̭ xác di̭nh mṷc tiêw dêểnh năm 2025, dươ Văn Ngiḙ̂ da̭t chấn NTM. Ni la̒ thách thức lởn, nhưng nhâ̭n ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố to̒n Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương. Kṷ thế, Da̭i hô̭i Da̭i biếw Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVIII thôổng nhất thôông kwa ngi̭ kwiết kỏ mṷc tiêw tiêw tlêênh, kṷ thế hwả bă̒ng 14 chí tiêw wê̒l văn hwả, 3 chí tiêw wê̒l môi tlươ̒ng va̒ nhỏm chí tiêw xâi zư̭ng Dáng.

Hưởng dêểnh dích da̭t chấn MTM năm 2025, tloong 5 năm (2020 - 2025), Dáng ô̭ xa̭ xác di̭nh kwiết liḙ̂t chiến khai kác nhỏm zái fáp, 7 tiêw chỉ kâ̒n hwa̒n thă̒nh. Tloong rỉ tiêw chỉ wê̒l hô̭ nge̒w dang dăch tha nhê̒w áp lư̭c. Thew thôổng kê tloong 5 năm bớ 2015 – 2020, bi̒nh kwân mối năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố xa̭ zám ản 4,7%, bớ 46,54% năm 2016 thuổng 23,04% năm 2020. Mă̭c zu̒ kết kwá ni̒, xa̭ thư̭c hiḙ̂n 56,66% chí tiêw ngi̭ kwiết, xo mức bi̒nh kwân chung, kon xổ nu̒ vấn ớ mức kaw.

Dớ kỏ thế zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bớ 23,04 % chi̒ ni̒ thuổng ko̒n 10% baw kuổi năm 2025, Dáng bô̭ xa̭ kṷ thế bă̒ng kác nhỏm zái fáp dôô̒ng bô̭, tố chức thư̭c hiḙ̂n tốt, bảm xát 4 nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm va̒ mṷc tiêw tôống kwát. Kṷ thế, Dáng bô̭ da̒ ban hă̒nh chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết kỏ 4 nô̭i zung tloo̭ng tâm: Xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác tố chức ACT-XH tloong kheḙch, vưnng meḙnh; fát chiến to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c văn hwả – xa̭ hô̭i; tăng kươ̒ng kôông tác AN-KF, tiếp zân va̒ zái kwiết khiêw na̭i, tổ kảw. Dă̭c biḙ̂t riêng chương chi̒nh fát chiến kinh tể, xa̭ xác di̭nh tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n 6 nhỏm zái fáp, hiḙ̂n thư̭c hwả 6 chí tiêw chú iểw, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân, tưnngf bước xwả dỏl, zám nge̒w, thúc dấi fát chiến kác ngă̒nh ngê̒ kôông ngiḙ̂p, thương ma̭i va̒ zi̭ch vṷ, fẩn dẩw dươ kinh tể xa̭ Văn Ngiḙ̂ fát chiến ớ mức tlung bi̒nh khả kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Thu Chang


KÁC TIN KHÁC


Eenh Hwa̒ng Văn Zang Diến hi̒nh foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Xâi zư̭ng vươ̒n ươm tlói gép kwi mô kỏ thiểng tloong vu̒ng, ta̭w kôông ăn wiḙ̂c la̒ cho 4 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên va̒ 20 – 30 law dôô̭ng thơ̒i vuk, eenh Hwa̒ng Văn Zang ớ xỏm La Văn Kâ̒w, xa̭ Thươ̭ng Kôốc la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̭ za di̒nh xán xwất, kinh zwănh zói tiêw biếw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Zâ̒w la̭c Iên Thwí xán fấm OCOP 4 khaw

(HBDT) – xán fấm zâ̒w lă̭c kuố HTX nôông ngiuḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản chiết xwất bớ la̭c kheḙch, ó zu̒ng chất báw kwán, ó fa̭ chô̭l bất li̒ thă̒nh fâ̒nno̒ khác. Xán fấm kỏ tác zṷng ngăn ngươ̒ la̭w hwả, chôổng ung thư va̒ kác bêḙ̂nh wê̒l tim meḙch, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng deẻnh zả kaw wê̒l chất lươ̭ng. Năm 2020, xán fấm râ̒w la̭c kuố HTX nôông ngiḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 4 khaw.

Xâi zư̭ng dô thi̭ Lương Xơn tlaảng, xeenh, kheḙch

(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.