(HBDT) – Rẳm ngi̭, rẳm la̒, eenh Bu̒i Văn Thanh, DVTN xỏm Dô̒l Bưng, xa̭ Dôông Lai (Tân Lâ̭c) da̒ meḙnh za̭n dươ kâl theenh loong roo̭ch dó tlôông tlêênh dất lo̭. Ó chí rêênh rỉ, eenh Theenh ko̒n thươ̒ng xwiên chiê xé kinh ngiḙ̂m, ki̭ thwâ̭t tlôông, chăm xoóc than loong roo̭ch dó cho ba̒ kon tloong xa̭ va̒ kác xa̭ deenh kweenh


Eenh Bu̒i Văn Thanh, xỏm Dô̒l (Tân La̭c) hưởng zâ̭n chăm xoóc theenh loong roo̭ch dó cho ngươ̒i zân tloong xa̭

Dươ dâ̒n tôi di tham kwan vươ̒n theenh loong za di̒nh, eenh Thanh chiê xé: Ni la̒ zôổng theenh loong roo̭ch dó zo tôi zoong ớ Bi̒nh Thwâ̭n wê̒l tlôông va̒ nhân zôổng. Kắch ni va̒i năm, tôi zoong 65 kâl zôổng wê̒l tlôông ta̭i vươ̒n nha̒, khâw khwáng 8 khảng bắt dâ̒w chu bỏl. Mă̭c zu̒ mới bỏl, mê tlả no̒ i tlo̒n thôốc, thai kửng, roo̭ch dó tỉm bắt mă̭t, dă̭c biḙ̂t rất ngoo̭ch cho rêênh ản nhê̒w ngươ̒i ươ chuô̭ng. Kwa kwả chi̒nh tlôông, tôi nhâ̭n thẩi kâl xinh tlướng, fát chiến tốt, fu̒ hơ̭p thố nhươ̭ng, khỉ hâ̭w cho rêênh da̒ meḙnh za̭n wăl vổn, dâ̒w tư vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích. Dêểnh chi̒ ni̒ dất kẩl lo̭, dất vươ̒n za di̒nh tôi khwáng 6.000 m2 tôi dê̒w tlôông theenh loong roo̭ch dó khwáng 1.000 kô̭.

Khi̒ bắt dâ̒w tlôông theenh loong, eenh Thanh tlôông thew kiếw chiê̒n thôổng la̒ chṷ dơn bă̒ng kô̭t bê tôông, twi nhiên, kwa thư̭c tể thẩi ră̒ng la̒ chṷ dơn tổn nhhê̒w kôông la̒ kó, năng xwất ó kaw, eenh meḙnh za̭n chiến la̭i tlôông za̒n ziḙ̂n tích khwáng 3.000m2. Tlôông theenh loong thew za̒n dám báw vưng, chắc, ha̭n chể zung, lắc khi̒ mươ ba̭w, vươ̒ thwâ̭n tiḙ̂n cho chăm bỏn, thu hwă̭ch. Theenh loong roo̭ch dó rḙ̂ tlôông, ó kẻn dất, chí kâ̒n dám báw dô̭ ấm, 1 năm bỏn fân 1 -–2 lâ̒n fân chuô̒ng la̒ kâl fát chiến tốt.

Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, za di̒nh eenh Thanh thu hwă̭ch ản 3 – 4 tẩn tlải. Chất lươ̭ng, mâ̭w ma̭ dám báw, tư thương khắp nơi wê̒l thi̒m muô. Zả baảnh tlung bi̒nh ta̭i vươ̒n khwáng 25.000 dôô̒ng/ kg. Mối năm, chư̒ chi fỉ dâ̒w tư, za di̒nh eenh thu la̭i khwáng 200 tliḙ̂w dôô̒ng bớ theenh loong. Hiḙ̂w kwá kinh tể kaw kấp va̒i lâ̒n tlôông lo̭ va̒ kác kâl thâw khác.

Khâw nhê̒w vṷ htu hwă̭ch, eenh thẩi baw zi̭p tlải vṷ, nhu kâ̒w kuố ngươ̒i tiêw zu̒ng muô theenh loong khả kaw, dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết Ngwiên dản. Zả baảnh theenh loong tlải vṷ khwáng 40.000 – 50.000 dôô̒ng/kg, zả kấp dôi zả baảnh khi chỉnh vṷ. BBớ rỉ, eenh Thanh hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m, thi̒m tho̒i áp zṷng KH-KT dớ ta̭w tha tlải tlải vṷ bă̒ng fương fáp thắp de̒n kích thích tha bôông. Dâ̒w khảng 10/2020, eenh dâ̒w tư hḙ̂ thôổng boỏng de̒n led chwiên zṷng thắp tlảng cho theenh loong, thứ ngiḙ̂m tlêênh ziḙ̂n tích 3.000m2, khwáng 400 boỏng de̒n led. Kinh fỉ wê̒l râi diḙ̂n, boỏng de̒n led cho 1 kôôc theenh loong khwáng100.000 dôô̒ng. Thắp diḙ̂n bớ 18 -–6h tloong woo̒ng 20 ngă̒i dớ kích thích xư̭ tha bôông kuố theenh loong. Eenh Thanh ku̒ng mô̭ch xổ tlôông theenh loong roo̭ch dó kuố xa̭ Dôông Lai dang moong muô̒ tlải ngoo̭ch zi̭p Thết Ngwiên dản khắp dêểnh.

Ó chí la̒ ngươ̒i di dâ̒w tloong chiến dối ziḙ̂n tích dất vươ̒n va̒ dất lo̭ dớ tlôông theenh loong roo̭ch dó, cha̒ng thănh niên 8X Bu̒i Văn Thanh ko̒n tâ̭n ti̒nh hướng zâ̭n ki̭ thwâ̭t tlôông, chăm xoóc cho ba̒ kon tloong xa̭ va̒ vu̒ng deenh kweenh. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ Dôông Lai kỏ khwáng 10 ha tlôông theenh roo̭ch dó, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể dổi kaw cho ngươ̒i zân.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Xâi zư̭ng dô thi̭ Lương Xơn tlaảng, xeenh, kheḙch

(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.

Nhửng diếm tlảng năm 2020

(HBDT) – Năm 2020, tloong bổi kắnh vươ̒ fái foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh, vươ̒ fái thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, xoong vởi xư̭ kổ gẳng kuố Dáng bô̭, Nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c fát chiến KT-XH, KF-AN, xâi zư̭ng Dáng, ta̭w nê̒n táng thư̭c hiện mṷc tiêw fát chiến leenh, bê̒n vưng, fẩn dẩw xâi zư̭ng tính da̭t mư̭c tlung bi̒nh khả baw kác năm dêểnh.

Xa̭ Twa̒n Xơn Wê̒l dích bớ hwi dôô̭ng khức zân

(HBDT) – Kuu̒ng vởi xư̭ kwan tâm dâw tư, hổ hcơ̭ kuố Nha̒ nước, xa̒ Twa̒n Xơn (Da̒ Bắc) da̒ hwi dôô̭ng, vâ̭n dṷng hiḙ̂w kwá khức zân dớ dươ xa̭ kản dích NTM ngăi tlước thê̒m năm mởi 2021.