(HBDT) – Thử tlướng Bô̭ Zaw thôông Vân tái (ZTVT) Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Dôông vươ̒ kỉ Kwiết di̭nh xổ 1708/QĐ-BGTVT fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư zư̭ ản kái ta̭w nơơng kấp Kwuốc lô̭ 6, do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh.

 
Khả nổl Kwuốc lô̭ 6 kôô̒ng dươ̒ng Chi Lăng dươ baw khai thác kóp fâ̒n fát chiến dô thi̭, zi̭ch vṷ cho thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Zư̭ ản kỏ diếm dâ̒w ta̭i Km73+500- Kwuốc lô̭ 6 kết nổl kôô̒ng zư̭ ản "Kết nổl zaw thôông va̒ thwí lơ̭ tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng zaw thôông kwuốc za”, diếm kuổi ta̭i Km73+500- Kwuốc lô̭ 6 ta̭i nút zaw thôông kôô̒ng dươ̒ng An Zương Vương, fươ̒ng Thải Bi̒nh, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tôống chiê̒w za̒i zư̭ ản la̒ 4,8km, chăng baw gô̒m kác haa̭ng mṷc da̒ ản dâ̒w tư tloong zư̭ ản WRAMP (zư̭ ản kwán lỉ dươ̒ng bô̭) tlước rỉ. Zư̭ ản xâi ziư̭ng thew tiêw chấn dươ̒ng ô tô kấp 3 dôô̒ng bă̒ng 4 la̒n ze; biê̒l rôô̒ng nê̒n ảng khả 20,5m; tôốc dô̭ thiết kể 80km/h. Hươngqr tiển kơ bán bảm thew hưởng tiển Kwuốc lô̭ 6 chi̒ ni̒, dám báw kác iêw kâ̒w ki̭ thwâ̭t thew kấp dươ̒ng. Zư̭ kiển tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản hơn 516 tí dôô̒ng bớ nguô̒n Ngân xắch Nha̒ nước tloong kể hwă̭ch dâ̒w tư kôông tluung ha̭n zai dwa̭n 2021 -–2025. Thơ̒i zan hwa̒n thă̒nh zư̭ ản baw năm 2024.

Bô̭ ZTVT zaw Ban Kwán lỉ zư̭ ản 6 chi̭w chắch nhiḙ̂m chú chi̒, fổi hơ̭p kôô̒ng kác kơ kwan liên kwan khấn chương lâ̭p, chi̒nh Bô̭ ZTVT fê zwiḙ̂t zư̭ ản thew kwi di̭nh. Kuu̒ng thew rỉ, thôông nhất kôô̒ng diḙ̂ fương wê̒l thă̒nh fâ̒n mă̭t kắch ngaang dớ zám chi fỉ dâ̒w tư, zái foỏng mă̭t bă̒ng, fu̒ hơ̭pp tiêw chấn TCVN4054-2005.

Zư ản kái ta̭w, nơơng kấp kwuốc lô̭ 6 do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ kóp fâ̒n hwa̒n thiḙ̂n tiển Kwuốc lô̭ 6 do̭n tleẻnh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh xḙ kóp fâ̒n hwa̒n thiḙ̂n kwuốc lô̭ 6 thew kwi hwă̭ch; hi̒nh thă̒nh tiển vă̒nh dai wa̒i kuố thă̒nh fổ Hwa̒ bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến khôông zan dô thi̭, dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kết nổl zươ̭ ti̒nh kôô̒ng thú dô Ha̒ Bô̭i, fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.KÁC TIN KHÁC


Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 zái waa̒ng ta̭i chuung kết kuô̭c thi̭ “Thách thức xaảng kiển kinh zwănh”

(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.

Dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể

(HBDT) – Daáng bô̭ tính tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 05-NQ/TW wê̒l môô̭ch xổ chú chương, chỉnh xắch lởn, nhă̒m tiếp tṷc dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw chất lươ̭ng tăng tlướng, năng xwất law dôô̭ng, khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng. Kwi mô kinh tể kuố tính ản vớ rôô̭ng, tôốc dô̭ tăng tlướng GRDP da̭t khả, kaw hơn mức bi̒nh kwân chuung kuố ká nước.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Chú dôô̭ng xán xwất vṷ dôông

(HBDT) – Vṷ dôông 2021 - 2022, hwiḙ̂n Kim Bôi fẩn dẩw zew tlôô̒ng 1.920 ha, thâw mâ̒w, tâ̭p chuung baw môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng nhơ rố, khwai tâi, kú voỏng, kâl thâw, dâ̭w kác lo̭i... Chănh thú ngă̒i zớ thảw, nôông zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tâ̭p chung thu hwă̭ch ziḙ̂n tích kâl mâ̒w vṷ he̒ - thu ko̒n la̭i, dấi leenh tiển dô̭ tlôông kâl mâ̒w vṷ dôông thew khuung thơ̒i vṷ.

Xâi zưư̭ng ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, văn hwả, thế thaw va̒ zu li̭ch

(HBDT) – Nhưửng năm khânh ni, với xư̭ kwan tâm hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, zu li̭ch, zi̭ch vṷ văn hwả thăi dối meḙnh, kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng dơ̒i khôổng tiinh thâ̒n nhân zân, chấn bi̭ nhửng diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dươ zu li̭ch, zi̭ch vṷ la̒ ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh kuố tính.