(HBDT) – Nhưửng năm khânh ni, với xư̭ kwan tâm hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, zu li̭ch, zi̭ch vṷ văn hwả thăi dối meḙnh, kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng dơ̒i khôổng tiinh thâ̒n nhân zân, chấn bi̭ nhửng diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dươ zu li̭ch, zi̭ch vṷ la̒ ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh kuố tính.


Môô̭ch ngoóc tluung tâm thương ma̭i bơ̒ tlải khôông Da̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) khaang chaang, hiḙ̂n da̭i.

Thơ̒i zan kwa, kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dô thi̭, thương ma̭i, zi̭ch vṷ ớ tất ka kác diḙ̂ fương tloong tính thăi dối ro̭ nét. TF Hwa̒ Bi̒nh hwi dôô̭ng haa̒ng ngi̒n tí dôô̒ng dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒n chién khai haa̒ng lwa̭t zư̭ ản chính chaang dô thi̭, zaw thông, thương ma̭i, zu li̭ch. Kác khu tluung tâm thương ma̭i bơ̒ tlải, khu tluung tâm Kwi̒nh Lâm daang lấp dâ̒i nhửng biḙ̂t thư̭, zư̭ ản dô thi̭, thương ma̭i, hiḙ̂n da̭i, văn minh. Kác zư̭ ản kết nổl ha̭ thơơ̒ng zaw thôông, kâ̒w kwa kôông Da̒ vớ tha khôông zan fáy chiến dô thi̭ rôô̭ng lởn, chấn bi̭ kavs diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ hwa̒n thă̒nh tiêw chỉ dô thi̭ lo̭i II tlước năm 2025. Hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ da̭t tiêw chỉ dô thi̭ lo̭i IV. Kác hwiḙ̂n Mai Châw, Kim Bôi, La̭c Xơn… kỏ ziḙ̂n ma̭w dô thi̭, thương ma̭i, zi̭ch vṷ ngă̒i kaa̭ng fát chiến khaang chaang. Thương ma̭i, zi̭ch vṷ ngă̒i kaa̭ng chiển tí tloong kaw tloong kơ kẩw kinh tể kuố tính.

Tính da̒ ban hă̒nh kác ngi̭ kwiết, kêt hwă̭ch, dê̒ ản fát chiến zu li̭ch, zi̭ch vṷ, thương ma̭i. Nhê̒w tiển dươ̒ng zaw thôông tloo̭ng iểw ản dâ̒w tư, dươ baw khai thác vớ tha kơ hô̭i rất lởn dớ fát chiến zu li̭ch, thương ma̭i, zi̭ch vṷ nhơ: Dươ̒ng Hwa̒ La̭c – TF Hwa̒ Bi̒nh, dươ̒ng 345, dươ̒ng kết nổl kwuốc lo̭ 6 kôô̒ng dươ̒ng Chi Lăng (Chi Lăng), kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 3, kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2…

Năm 2020, to̒n tính kỏ 434 kơ xớ lưw chủ; tlong rỉ, ản xếp haa̭ng kôông nhâ̭n: 6 kheéch xa̭n 3 khaw, 25 kheéch xa̭n 2 khaw, 8 kheéch xa̭n 1 khaw, 238 nha̒ ngí, 157 homestay zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, tôống tlêênh 4.000 foo̒ng; kỏ 9 diếm zu li̭ch diḙ̂ fương, 1 khu zu li̭ch kấp tính la̒ khu zu li̭ch Mai Châw; 13 dơn vi̭ hwa̭t dôô̭ng kinh zănh lư̭ hă̒nh. Lươ̭ng kheéch zu li̭ch va̒ tôống thu bớ zu li̭ch tính kỏ mức tăng tlướng bi̒nh kwân khả tốt, da̭t tlêênh 10%/ năm

Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng ngành dịch vụ là 27%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm 18%; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 18%/năm; chỉ số giá tiêu dùng hàng năm tăng khoảng 5%; đón 4,9 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 5.400 tỷ đồng...

Tính daang tâ̭p chuung chí da̭w kác ngă̒nh, diḙ̂ fương chiến khai Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, fát chiến zu li̭ch, zi̭ch vṷ, tloo̭ng tâm la̒ fát chiến zu li̭ch. Fẩn dẩw dêểnh năm 2025, tí tloo̭ng ngă̒nh zi̭ch vṷ la̒ 27%, tôống mức baảnh lé haa̒ng hwả va̒ zi̭ch vṷ tăng bi̒nh kwân ha̒ng năm 18%.

 

KÁC TIN KHÁC


Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Nơơng kaw hiḙ̂w kwá thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.

Che̒ Shan twiết Tluung Thă̒nh - xán fấm OCOP 3 khaw

(HBDT) - Kâl che̒ Shan twiết da̒ găn rbỏ kôô̒ng ngươ̒i zân xa Tluung Thă̒nh bớ nhưửng năm 80 kuố thể kí tlước.. Da̒ kỏ khi̒ che̒ moo̭c rêênh rưư̒ng ba̭t nga̒n tlêênh dính khṷ mơ̒ xương. Khi rỉ, che̒ ản tlôông mê chươ la̒ haa̒ng hwả. Kác kâl che̒ kố thṷ râ̒n bi̭ chă̭c ha̭ dớ tlôông rố, kú kảw.

La̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh hơ̭p tác xa̭ kiếw mởi

(HBDT) - Kỏ moong muổn la̒ zâ̒w tlêênh kwê hương, băngg vổn kiển thức da̒ hoo̭c ản ớ zaáng dươ̒ng da̭i hoo̭c, eenh Châ̒n Văn Loong meḙnh za̭n thee̒nh lâ̭p HTX zi̭ch ṷ nôông ngiḙ̂p tôống hơ̭p Vṷ Lâm (La̭c Xơn), tloong rỉ, hưởng di chỉnh la̒ ruôi ka kiển kết hơ̭p ruôi hươu va̒ da̒ diếw.