(HBDT) - Tlước nhửng zả tli̭, lơ̭i ích Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) zoong la̭i, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn dẩw xâi zưư̭ng xán fấm da̭t chấn OCOP. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 5 hwiḙ̂n da̭t chấn OCOP va̒ môô̭ch xổ xán fấm daang tlêênh hă̒nh chi̒nh cha̭m dích

 Thâw xu xu kuố HTX thâw an twa̒n Kwiết Chiển, xa̭ Kwiết Chiển (Tân La̭c) ản kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP.

Ản thă̒nh lâ̭p năm 2014, HTX Tân La̭c ơn, xa̭ Thanh Hổi lươ̭ cho̭n fát chiến thương hiḙ̂w cha̒ záw kố lam tlớ thee̒nh xán fấm da̭c chưưng kuố vuu̒ng Mươ̒ng Bi. Bớ nguô̒n ngwiên liḙ̂w la̒ kâl záw kố lam 5 lả kon, moo̭c tư̭ nhiên kweenh năm ta̭i vu̒ng khṷ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, xán fấm kuố HTX ản xán xwất thew chuô̭i, bớ thu muô kâl thươi, xaa̒ng loo̭c ngwiên liḙ̂w dâ̒w baw, xơ chể, doỏng kỏi xán fấm. Ôông Dô̭ Tloo̭ng Hiḙ̂p, Zảm dôốc HTX Tân La̭c Xơn cho mắt: Nhơ̒ xư̭ dôô̒ng hă̒nh, hổ chơ̭ kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, năm 2020 xán fấm cha̒ Záw kố lam kuố HTX ản kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 3 khaw kâp tính. Vởi 2 zoo̒ng xán fấm chỉnh la̒ cha̒ thủl lo va̒ thủl doỏng, cha̒ Záw kố lam ản tiêw thṷ ta̭i kác thi̭ tlươ̒ng môô̭ch xổ thă̒nh fổ lởn nhơ: ha̒ Nô̭i, Da̒ Nă̭ng, Kwaáng Ninh, TF Hô̒ Chỉ Minh....

Thấi ản ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP, UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ ban hă̒nh kể hwa̭ch chiến khai dôô̒ng bô̭ dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn; chí da̭w xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w cho kác nôông xná chú lư̭c; da zaa̭ng hwả kác hi̒nh thức chiê̒n thôông... Chănh thú nguô̒n lư̭c, kân dổi kinh fỉ hổ chơ̭ cho kác xán fấm ản kôông nhâ̭n OCOP dớ dối mởi mâ̭w ma̭, baw bi̒, tem chwi xwất nguô̒n kôốc, tăng kươ̒ng hwa̭t dôô̭ng kết nổl, xúc tiển thương mai, xâi zưư̭ng website kwaáng bả xán fấm

Dôô̒ng chỉ Vủ Mă̭nh Thẳng, Tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n cho mắt thêm: Bảm xát ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương, hwiḙ̂n kỏ nhê̒w zái fáp fát chiến xán fấm OCOP; tư vẩn, hổ chơ̭ thă̒nh lâ̭p HTX, zwănh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó bớ kác nhỏm, hô̭ za di̒nh. Năm 2021, hwiḙ̂n dăng lỉ 3 xán fấm tham za chương chi̒nh, gô̒m: Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm NGo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa; bươ̒i Tân Dôông kuố HTX Tân Dôông, xa̭ Dôông Lai; khwai laang Fủ Kươ̒ng kuố HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Lương Fủ, xa̭ Fủ Kươ̒ng. Dôô̒ng thơ̒i tiếp tṷc kêw go̭i, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ kác zwănh ngiḙ̂p, tố chức, kả nhân dâ̒w tư, fát chiển, xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w nôông xán nhă̒m zúp nôông zân, hô̭ xán xwất yên tâm law dôô̭ng, xán xwất


 


 

KÁC TIN KHÁC


Kwiết liḙ̂t chí da̭w kái thiḙ̂n chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính

(HBDT) - Văn foo̒ng UBNZ tính vươ̒ han hă̒nh Thôông bảw xổ 3402/TB-VPUBND tính wê̒l kết lwâ̭n kuố Chú ti̭ch UBNZ tính ta̭i kuô̭c ho̭p Ban chí da̭w kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh (PCI) tính hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w da̒ kết lwâ̭n:

Tâ̭p tlung hải lo̭ chiêm xwân thew dủng khung thơ̒i bṷ

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i kwa, kải noỏng wa̒i tlơ̒i kỏ nơi, kỏ ka̭ lêênh têểnh hơn 40 dô̭ C. Tí tleẻnh ắnh hướng têểnh khức khwé zo dẳng noỏng thẳn khẻw za̒i, pớ ka̭ 4,5 zơ̒ lảng, nôông zân ta̒n kác diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ hôốc ha̒ tha kho̭m, khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fẩn dẩw nơơng kaw chí xổ năng lưư̭c kă̭nh chănh

(HBDT) - Ản tôống hơ̭p va̒ fân tích zươ̭ tlêênh ỉ kiển kuố kác chú kơ xớ xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp hwiḙ̂n va̒ kác xớ, ngă̒nh (DDC) nhă̒m deẻnh zả năng lư̭c diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n kấp hwiḙ̂n. Năm 2022, diếm xổ thă̒nh fâ̒n kúo hwiḙ̂n La̭c Xơn zám 0,9 diếm, ớ vi̭ chỉ thử 7/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tṷt 2 bơơ̭c xo kôô̒ng năm 2021.

Xa̭ Ngố Luông fát chiến vâ̭t ruôi bán diḙ̂

(HBDT) - Vởi diê̒w kiḙ̂n fu̒ hơ̭p, nhưửng năm kwa, ngươ̒i zân xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) chủ tloo̭ng chăn ruôi kác vâ̭t ruôi kỏ nguô̒n kôốc bán diḙ̂. Kwa rỉ tưư̒ng bước ta̭w tha xán fấm dâ̭m bán xắc diḙ̂ fương, hưởng dêểnh fuṷc vṷ fát chiến zu li̭ch tloong tương lai.

Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.