(HBDT) - Tlước nhửng zả tli̭, lơ̭i ích Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) zoong la̭i, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn dẩw xâi zưư̭ng xán fấm da̭t chấn OCOP. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 5 hwiḙ̂n da̭t chấn OCOP va̒ môô̭ch xổ xán fấm daang tlêênh hă̒nh chi̒nh cha̭m dích

 Thâw xu xu kuố HTX thâw an twa̒n Kwiết Chiển, xa̭ Kwiết Chiển (Tân La̭c) ản kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP.

Ản thă̒nh lâ̭p năm 2014, HTX Tân La̭c ơn, xa̭ Thanh Hổi lươ̭ cho̭n fát chiến thương hiḙ̂w cha̒ záw kố lam tlớ thee̒nh xán fấm da̭c chưưng kuố vuu̒ng Mươ̒ng Bi. Bớ nguô̒n ngwiên liḙ̂w la̒ kâl záw kố lam 5 lả kon, moo̭c tư̭ nhiên kweenh năm ta̭i vu̒ng khṷ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, xán fấm kuố HTX ản xán xwất thew chuô̭i, bớ thu muô kâl thươi, xaa̒ng loo̭c ngwiên liḙ̂w dâ̒w baw, xơ chể, doỏng kỏi xán fấm. Ôông Dô̭ Tloo̭ng Hiḙ̂p, Zảm dôốc HTX Tân La̭c Xơn cho mắt: Nhơ̒ xư̭ dôô̒ng hă̒nh, hổ chơ̭ kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, năm 2020 xán fấm cha̒ Záw kố lam kuố HTX ản kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 3 khaw kâp tính. Vởi 2 zoo̒ng xán fấm chỉnh la̒ cha̒ thủl lo va̒ thủl doỏng, cha̒ Záw kố lam ản tiêw thṷ ta̭i kác thi̭ tlươ̒ng môô̭ch xổ thă̒nh fổ lởn nhơ: ha̒ Nô̭i, Da̒ Nă̭ng, Kwaáng Ninh, TF Hô̒ Chỉ Minh....

Thấi ản ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP, UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ ban hă̒nh kể hwa̭ch chiến khai dôô̒ng bô̭ dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn; chí da̭w xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w cho kác nôông xná chú lư̭c; da zaa̭ng hwả kác hi̒nh thức chiê̒n thôông... Chănh thú nguô̒n lư̭c, kân dổi kinh fỉ hổ chơ̭ cho kác xán fấm ản kôông nhâ̭n OCOP dớ dối mởi mâ̭w ma̭, baw bi̒, tem chwi xwất nguô̒n kôốc, tăng kươ̒ng hwa̭t dôô̭ng kết nổl, xúc tiển thương mai, xâi zưư̭ng website kwaáng bả xán fấm

Dôô̒ng chỉ Vủ Mă̭nh Thẳng, Tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n cho mắt thêm: Bảm xát ti̒nh hi̒nh thư̭c tể diḙ̂ fương, hwiḙ̂n kỏ nhê̒w zái fáp fát chiến xán fấm OCOP; tư vẩn, hổ chơ̭ thă̒nh lâ̭p HTX, zwănh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó bớ kác nhỏm, hô̭ za di̒nh. Năm 2021, hwiḙ̂n dăng lỉ 3 xán fấm tham za chương chi̒nh, gô̒m: Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm NGo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa; bươ̒i Tân Dôông kuố HTX Tân Dôông, xa̭ Dôông Lai; khwai laang Fủ Kươ̒ng kuố HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Lương Fủ, xa̭ Fủ Kươ̒ng. Dôô̒ng thơ̒i tiếp tṷc kêw go̭i, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ kác zwănh ngiḙ̂p, tố chức, kả nhân dâ̒w tư, fát chiển, xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w nôông xán nhă̒m zúp nôông zân, hô̭ xán xwất yên tâm law dôô̭ng, xán xwất


 


 

KÁC TIN KHÁC


Thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, dô̭t fả ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn: Thwát khói vuu̒ng luṷng wê̒l thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - La̭c Xơn la̒ hiwḙ̂n rôô̭ng zân dôông, ỏi diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến. Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n da̒ vâ̭n zuṷng hiḙ̂w kwá chú chương, di̭nh hưởng kuố tính baw diê̒w kiḙ̂n kṷ thế, tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, tloo̭ng tâm, dô̭t fả, ản mắt dêểnh la̒ diếm tlaảng tloong kôông tác kản bô̭, kwán lỉ dất dai, thu hút dâ̒w tư, hiḙ̂n thư̭c hwả kác Nghi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp.

Tói tiể - xán vâ̭t buu̒ng kaw Mai Châw

(HBDT) - Tói tiể Mai Châw (tói Noong Luông) bươ̒ lo̭t Top 100 dă̭c xán kwa̒ tă̭ng kuố Viḙ̂t Nam (2021 - 2022) zo Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam kôông bổ mởi ni tloong hă̒nh tli̒nh thi̒m kiểm, kwáng bả kác zả tli̭ ấm thư̭c, dă̭c xán Viḙ̂t Nam. Kác xán fấm, mỏn ăn khi lo̭t Top 100 ản kôông bổ, zởi thiḙ̂w tlêênh kôống thôông tin diḙ̂n tứ kuố Tố chức Kí lṷc Viḙ̂t Nam (VietKings), Top Viḙ̂t Nam, Tố chức Kí lṷc mo̭l Viḙ̂t twa̒n kâ̒w (VietWorld), tlêênh kác kânh chwiê̒n thôông thuô̭c hḙ̂ thôổng kí lṷc Viḙ̂t Nam, bớ tha kơ hô̭i lởn tí kwáng bả hi̒nh ắnh mỏn ăn, dă̭c xán, zả tli̭ ấm thư̭c Viḙ̂t Nam tloong pơ̭i wa̒i nước.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí: Fát chiến hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p gẳn kôô̒ng chuô̭i liên kết

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí ka̭ ni̒ kỏ hơn 40 hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p, chiểm 83,3% tôống HTX. Thơ̒i zan kwa, HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n khắng di̭nh ản va̒i tlo̒ tloong thúc dấi fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Nhê̒w HTX nôông ngiḙ̂p leenh, nhă̭i nẳm bắt thi̭ thiểw thi̭ tlươ̒ng, za tăng khâw zi̭ch vṷ liên kết, hớp tác kôô̒ng kha̒ kôô̒ng zwănh hi̒nh thă̒nh chuô̭i xán xwất bê̒n vưưng.