(HBDT) - Khởm ngă̒i 28/11, ta̭i 81 Ngwiḙ̂n Thải hoo̭c, Liên minh HTX tính Hwa̒ Bii̒nh fổi hơ̭p kôô̒ng Kôông ti chiê̒n thôông ABHUD, Kôông ti̭ xư̭ kiḙ̂n Ngoo̭c Tuu̒ng event, Kôông ti cha̒ KIC Viḙ̂t Nam và Da̒i chwiê̒n hi̒nh Ha̒ Nô̭i tố chức chương chi̒nh "Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn". Tham za fiên chợ gồm 15 HTX thă̒nh viên kuố Liên minh HTX tính. Chương chi̒nh zư̭ kiển ziện tha tloong 6 ngă̒i bớ 28/11 - 3/12 năm 2021

  

Xán fấm tham za fiên chơ̭ la̒ nhưửng xán fấm dă̭c chưưng kuố tính.

Xư̭ kiḙ̂n nă̒m tloong chuô̭i nô̭i zuung xúc tiển thương ma̭i, kết nổl hổ chơ̭ tiêw thṷ xán fấm cho kác HTX kuố Liên minh HTX tính. Dôô̒ng thơ̒i ta̭w diê̒w kiḙ̂n, kơ hô̭i zaw lưw văn hwả chiê̒n thôổng bán diḙ̂, văn hwả ngḙ̂ thwâ̭t; hổ chơ̭ kết nổl tiêw thṷ kác xán fấm kuố tính dêểnh thi̭ tlươ̒ng tloong nước va̒ kwuốc tể. Ta̭w kơ hô̭i dớ HTX tâ̭p ki̭ năng knh zwănh xán fấm tloong thơ̒i da̭i kôông ngḙ̂ xổ, la̒ dươ̭c tương tác, thư̭c hă̒nh kắch baảnh ha̒ng, kwáng bả xán fấn bă̒ng kâw chiḙ̂n văn hwả bán diḙ̂, văn hwả chiê̒n thôổng ta̭i kác thă̒nh fổ lởn

Môô̭ch xổ xán fấm chỉnh tham za chơ̭ fiên gô̒m: Kam, bưới, xán fấm zươ̭c liḙ̂w. Ta̭i fiên chơ̭ ko̒n ziḙ̂n tha nhê̒w hwa̭t dôô̭ng văn hwả, văn ngḙ̂ dă̭c xắc kuố kác zân tôô̭c Môông, Thải, Mươ̒ng... Kuu̒ng kác hwa̭t dôô̭ng baảnh haa̒ng chư̭c tiếp ta̭i fiên chơ̭ , Ban tố chức ko̒n tố chức chương chi̒nh HTX livestream baảnh haa̒ng

Tloong ngă̒i dâ̒w khai ma̭c da̒ kỏ nhê̒w nha̒ fân fổi ta̭i TF Ha̒ Nô̭i, Hái Foo̒ng, Bắc Ninh, Bắc Zaang, Vỉnh Fúc deẻnh zả kaw chất lươ̭ng mâ̭w ma̭ kác xán fấm tham za chơ̭ phiên. Môô̭ch xổ nha̒ fân fổi da̒ thi̒m hiếw va̒ kỏ nhu kâ̒w kỉ hơ̭p dôô̒ng tiêw thṷ kôô̒ng kác HTX. Tham za muô haa̒ng tloong nhửng ngă̒i ziḙ̂ tha chơ fiên, ngươ̒i tiêw zuu̒ng xḙ nhâ̭n ản nhê̒w ưw da̭i dă̭c biḙ̂t dêểnh bớ chương chi̒nh. Chương chi̒nh thư̭c hiḙ̂n duủng kwi di̭nh, dám báw kôông tác foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19


KÁC TIN KHÁC


Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh tang teénh la̒ pớ ngă̒i 3 - 7/10/2023

(HBDT) - Khuô̭ng 18/9, WBNZ tính tố tlức thôổng nhất kôông tác chwấn bi̭ tố tlức Fiên chơ̭ bu̒ng kaw tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.