(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.


Zwănh ngiḙ̂p khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn xán xwất thích ưửng an twa̒n tloong diê̒w kiḙ̂n mởi. Ắnh chṷp ta̭i Kôông ti̭ TNHH Midori Apparel Viḙ̂t Nam Hwa̒ Bi̒nh.

UBNZ tính da̒ ban hă̒nh nhê̒w văn bán chí da̭w, diê̒w hă̒nh nhă̒m kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, nơơng kaw năng lư̭c kă̭nh chănh tính. Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Fúc, Fỏ Zảm dốc Xớ KH&DT: Vởi nhưửng wiḙ̂c la̒ da̒ la̒ ản tloong kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kôông tác thu hút dâ̒w tư (THDT) baw tính tloong năm 2021 kỏ rẩw hiḙ̂w khả. To̒n tính kỏ 44 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước kấp mởi, tloong rỉ Xớ KHDT chi̒nh kấp 29 zư̭ ản kôô̒ng xổ vổn dăng kỉ 32.920 tí dôô̒ng. Xớ Kôông Thương chi̒nh kấp 7 zư̭ ản sổ vổn dăng kỉ 1.029 tí dôô̒ng. Ban kwán lỉ kác khu kôông ngiḙ̂p tính chi̒nh kấp 8 zư̭ ản xổ vổn dăng kỉ 300 tí dôô̒ng... Xo kôô̒ng năm 2020 xổ zư̭ ản dâ̒w tư zám 2 zư̭ ản, nhưng xổ vổn dăng kỉ dâ̒w tư tăng 205%. Kôông tác THD tâ̭p chuung duủng chiển lươ̭c kôô̒ng kác zư̭ ản tloo̭ng diếm, kwi mô lởn.

Dêểnh hết năm 2021, to̒n tính ko̒n 646 zư̭ ản ko̒n hiḙ̂w lư̭c hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ 39 zư̭ ản dâ̒w tư nước wa̒i, vổn dăng lỉ dâ̒w tư khwáng 616,32 tliḙ̂w USD; 607 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước tôống xổ vổn dâ̒w tư dăng kỉ khwáng 108.100 tí dôô̒ng. Ngỏ chuung, kác zư̭ ản dâ̒w tư da̒ hwa̒n thă̒nh, dai baw hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh da̒ kỏ nhê̒w doỏng kóp cho wiḙ̂c thúc dấi fát chiến KT-XH kuố tính.

UBNZ tính chí da̭w kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, THDT. Thew rỉ tăng kươ̒ng hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l THDT; kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương fổi hơ̭p zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh bớ khâw chấp thwâ̭n chú chương dâ̒w tư, dất dai, xâi zưư̭ng... dám báw hiḙ̂w kwá kaw. Tích kư̭c thi̒m kiểm nguô̒n lư̭c dâ̒w tư cho ha̭ thơơ̒ng zaw thôông tloong diếm, ha̭ thơơ̒ng kôông giḙ̂p, kṷm kôông ngiḙ̂p. Thư̭c hiḙ̂n thu hút kỏ cho̭n loo̭c kác zư̭ ản dâ̒w tư thew hưởng ưw tiên thu hút zư̭ ản kỏ kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i, ha̒m lươ̭ng chi thức kaw thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng... Lươ̭ cho̭n kác NDT lởn, kỏ wi tỉn va̒ tiê̒m lư̭c ta̒i chỉnh dớ ta̭w khức lan twá tloong THDT...KÁC TIN KHÁC


Kác nôông zân thơ̒i 4.0

( HBDT) – Tâ̒ng pước tiển têểnh niê̒n nôông ngiḙ̂p an twa̒n, thâng minh, ta̒n năm tlước ni, kôô̒ng xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố kâng nghḙ̂, tư̒ nôô̒ng zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tính i ta̒ chăng ngâ̒n nga̭i thăi dối tư zwi xán xwất nôông nghiḙ̂p. I pớ ka̭ dỉ, ta̒n tôô̒ng na̒ hôô̭ng kôô̒ng nôông xán chất lươ̭ng kaw. Ta̒n nôông tla̭i kwi mô dâ̒w tư haa̒ng tí dôô̒ng ản hi̒nh thă̒nh, zoong la̭i thu nhâ̭p pơ̭i tơ̒i khôổng ẩm do cho tư̒ hô̭ nôông zân.

Xâi zưư̭ng hwiḙ̂n La̭c Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng, chăm xóc khức khwé chất lươ̭ng kaw

(HBDT) - "Xác di̭nh dêểnh năm 2030 hwiḙ̂n Lacj Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kuố khu vư̭c va̒ ká nước zươ̭ tlêênh tiê̒m năng la̒ nguô̒n khwảng noỏng, kắnh kwan thiên nhiên tươ dḙp, môi tlươ̒ng tloong lee̒nh, kỏ hô̒ dác ngoo̭ch nhân ta̭w lởn nhất miê̒n Bắc, kỏ bán xắc văn hwả dôô̭c dảw" - Ni la̒ nô̭i zuung kết lwâ̭n kuố Tính wí dổi vởi kôông tác kwi hwă̭ch kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.