(HBDT) - Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, to̒n hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 880 ha bưới, ziḙ̂n tích daang cho thu hwă̭ch 415ha; hi̒nh thă̒nh kác vuu̒ng kâl xán xwất kỏ mủi an twa̒n tâ̭p chuung nhơ xỏm Da̭i Dôô̒ng (xa̭ Ngo̭c Lương), xỏm Dô̭i 2 (xa̭ Báw Hiḙ̂w), khu nôông tlươ̒ng thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân bớ kâl bưới Ziḙ̂n da̭t 300 - 400 tliḙ̂w dôô̒ng/ha/năm. To̒n hwiḙ̂n kỏ khânh 120 ha bưới ta̭i kác xa̭: Ngoo̭c Lương, Hư̭w Lơ̭i, Báw hiḙ̂w, thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m xán xwất thew tiêw chấn VietGAP, hư̭w kơ.


Xán fấm bưới Ziḙ̂n Iên Thwí da̭t tiêw chấn OCOP 3 khaw kấp tính.

Vươ̒ tlớ wê̒l bớ hô̭i ngi̭ deẻnh zả, fân haa̭ng xán fấm OCOP năm 2021, chiê̒n tlo̒ kôô̒ng dâ̒n tôi, ôông Hwaa̒ng Ănh Viḙ̂t, xỏm Iên Thơ̒i, xa̭ Hư̭w Lơ̭i cho mắt: Xán fấm bưới Ziḙ̂n kuố za di̒nh ôông ản fân haa̭ng da̭t OCOP 3 khaw kấp tính. Ni la̒ niê̒m bui, xư̭ tư̭ ha̒w rất lởn kuố za di̒nh nỏi riêng, ngươ̒i tlôông bưới Ziḙ̂n Iên Thwí nỏi chuung. Bưới Ziḙ̂n la̒ lo̭i kâl rḙ̂ tlôông, rḙ̂ chăm xóc, ản thi̭ tlươ̒ng ươ chuô̭ng, dâ̒w tha ốn di̭nh, hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ khả nhê̒w hô̭ tlôông bưới Ziḙ̂n kỏ ziḙ̂n tích lởn, cho hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, nhơ hô̭ ôông Ta̭ Hư̭w Hâ̭w (thi̭ chẩn Haa̒ng Tla̭m). Kỏ xiḙ̂n tích hơn 2ha, ôông Hâ̭w dâ̒w tư tlôông bưới Ziḙ̂n, bưới da xeenh va̒ kam kác lo̭i, bi̒nh kwân thu khwáng tliḙ̂w dôô̒ng. Kác ôông Ngwiḙ̂n Văn Chuung, Fa̭m Thươ̒ Zuủng (HTX Nôông ngiḙ̂p Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương) i la̒ hô̭ tlôông bưới Ziḙ̂n kỏ thiểng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Dớ ta̭w da̒ cho xán fấm bưới Ziḙ̂n fát chiến, ngă̒i 9/9//2019, Kṷc Xớ hư̭w chỉ twḙ̂ ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 76495/QĐ-SHTT wê̒l wiḙ̂c kấp Zẩi chưng nhâ̭n dăng kỉ nha̭n hiḙ̂w chưửng nhâ̭n bưới Iên Thwí. UBNZ hwiḙ̂n Iên Thwí la̒ chú xớ hư̭w va̒ la̒ kơ kwan kwán lỉ nhản hiḙ̂w zẩi chưửng nhâ̭n. Ni la̒ do̒n bấi kwan tloo̭ng dớ kác nha̒ xán xwất, kinh zwănh xán fấm tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n fát chiến, ta̭w vi̭ thể kuố xán fấm bưới Ziḙ̂n tlêênh thi̒ tlươ̒ng.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hái, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Bưới Ziḙ̂n da̒ tưư̒ng bước xâi zưư̭ng, khắng di̭nh ản thương hiḙ̂w tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Hwiḙ̂n tâ̭p chuung vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích bưới Ziḙ̂n da̭t tiêw chấn VietGAP dớ nơơng kaw chất lươ̭ng xán fấm. Tăng kươ̒ng thúc dấi hi̒nh thă̒nh kác chuô̭i zả tli̭ xán fấm kỏ nhản hiḙ̂w chưửng nhâ̭n, tiên chiê̒n, kwaáng bả thương hiḙ̂w bưới Ziḙ̂n Iên Thwí. Kác zwănh ngiḙ̂p, nha̒ xán xwất kâ̒n chuung tlôô̭ng, chuung khức tích kư̭c tham za xâi ziư̭ng, fát chiến va̒ báw vḙ̂ thương hiḙ̂w dă̭c xán bưới Ziḙ̂n Iên Thwí.


 


KÁC TIN KHÁC


32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.

Kwi̭ I, kim ngă̭ch xwất khấw tăng tlêênh 86% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước

(HBDT) - Vởi chú chương tâ̭n zuṷng tổi da lơ̭i thể bớ kác hiḙ̂p di̭nh thương mai tư̭ do dớ vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng nhă̒m dấi meḙnh xwất khấw, nhất la̒ kác mă̭t haa̒ng kỏ zả tli̭ za tăng kaw; ưw tiên kác thi̭ tlươ̒ng khởm khôi fṷc la̭i khâw da̭i zi̭ch Covid-19... tloong kwi I/2022, hwa̭t dôô̭ng xwất, nhâ̭p khấw kuố tính da̭t kết kwá tích kư̭c. Kim ngă̭ch xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n ước da̭t 361,854 tliḙ̂w USD, tăng 86,13% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước, thư̭c hiḙ̂n da̭t 25,18% kể hwă̭ch năm.

Bổn khâw dô̭t fả chiển lươ̭c: Hưởng di duủng va̒ chuủng thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII

(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n 4 khâw dô̭t fả chiển lươ̭c gô̒m: Kwi hwă̭ch, fát chiến ha̭ thơơ̒ng, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, fát chiến nguô̒n nhân lư̭c ản Tôống Bỉ thư Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng gi nhâ̭n tloong buối la̒ wiḙ̂c kôô̒ng BTV tính wí mởi ni.