(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.


Zan miê̒n Kaw Răm, chú thế HTX nôông ngiḙ̂p Vai Da̒w, xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn) dăng kie tham za Chương chi̒nh OCOP năm 2022. 

Dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá chất lươ̭ng Chương chi̒nh OCOP năm 2022, thew duủng chu chi̒nh thươ̒ng ki̒ va̒ dám báw hwa̒n thă̒nh chí tiêw, UBNZ tính zaw Xớ NN&FCNT hổ chơ̭, hưởng zâ̭n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai kể hwă̭ch Chương chi̒nh OCOP diḙ̂ fương thew hưởng zâ̭n kuố Tluung ương ban hă̒nh zai dwa̭n 2021 - 2025Thươ̒ng xwiên kiếm tla dớ thảw gơ̭ khỏ khăn tloong kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n ta̭i diḙ̂ fương; tố chức dwa̒n kôông tác kiếm tla, deẻnh zả, zwiḙ̂t ỉ tướng dớ lươ̭ cho̭n cho xán fấm tiê̒m năng, tleẻnh tlươ̒ng hơ̭p kác xán fấm kon, lé, mănh mủn, thiểw tiêw chấn xán xwất an twa̒n...

Dổi vởi kác xớ, ngă̒nh la̒ thă̒nh viên Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh tính tiếp tṷc lôô̒ng ghép tăng kươ̒ng tâ̭p hwẩn, hổ chơ̭ kác diḙ̂ fương kôông tác kwán lỉ xán fấm OCOP, kiếm tla wiḙ̂c kam kết wê̒l chất lươ̭ng, chwi xwất nguô̒n kôốc... Tluung tâm Xúc tiển thương ma̭i va̒ zu li̭ch tăng kươ̒ng hwa̭t dôô̭ng dôô̭ng xúc tiển thương ma̭i, kwáng bả xán fấm OCOP vươn tha thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính hưởng dêểnh xwất khấw.

Hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c deẻnh zả xán fấm OCOP kấp hwiḙ̂n xoong tlước ngă̒i 30/9/2022. Kác hwiḙ̂n kới hô̒ xơ va̒ văn bán dăng kỉ tham za deẻnh lên kấp tính tlước ngă̒i 10/10/2022.KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.