(HBDT) – UBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí fổi hơ̭p pơ̭i Xớ KH&KN bươ̒ tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ nhan hiḙ̂w chửng nhâ̭n "Che̒ Khôông Bôi” cho xán fấm che̒ kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí.Thươ̒ wí kwiê̒n, lă̭nh da̭w Xớ KH&KN tlaw chẩi chửng nhâ̭n "Che̒ Khôông Bôi” cho xán fấm che̒ kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí.

Pơ̭i lơ̭i thể wê̒l diê̒w kiḙ̂n khỉ hâ̭w, thố nhươ̭ng fu̒ hơ̭p, thơ̒i zan khêênh ni, ziḙ̂n tích kâl che̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Thwí ngă̒i kaa̒ng tăng, pước tâ̒w hi̒nh thă̒nh ta̒n buu̒ng xán xwất zoong tỉnh haa̒ng hwả, kóp fâ̒n nôông kaw zả tli̭ tlêênh môô̭ch dơn bi̭ keenh tác kuố ngươ̒i zân. Zấp ni̒, twa̒n hwiḙ̂n kỏ tlêênh 226,5 ha ziḙ̂n tích tất lôông che̒, xán lươ̭ng haa̒ng năm khwáng tlêênh 22 tẩn/ha/năm. Xán fấm che̒ kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí ản tẳnh zả kỏ chất lươ̭ng tốt, ản tư̒ mo̭l tiêw zuu̒ng ươ tluô̭ng pơ̭i dám báw an twa̒n thư̭c fấm zo áp zuṷng khả tốt ngwiên tắc "4 duủng” tloong xứ zuṷng thuốc BBTB (duủng thuốc, duủng ka̭, duủng nôô̒ng dô̭ pơ̭i liê̒w lươ̭ng, duủng kắch). 


Mă̭c zu̒ ta̒ kỏ ta̒n teẻnh zả tốt wê̒l chất lươ̭ng cho kâl che̒ kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí, Twi nhiên, zấp ni̒ che̒ La̭c Thwí i ko̒n kỏ tư̒ ha̭n chể nhơ: Xán xwất meenh mủn, nhó lé, năng xwất kṷng nhơ chất lươ̭ng chuô tương xửng pơ̭i tiê̒m năng kuố zôổng, xán fấm chuô kỏ tâ̒w tha pê̒n bư̭ng dêênh zoong têểnh thu nhâ̭p kuố mo̭l xán xwất chuô kaw. Mă̭t khác, che̒ La̭c Thwí chuô ta̭w lâ̭p, xâi zư̭ng ản nha̭n hiḙ̂w chửng nhâ̭n cho dêênh zả tli̭ xán xwất thấp, khỏ khăn tloong wiḙ̂c kwán lỉ chwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm, khá năng kă̭nh tlănh tlêênh thi̭ tlươ̒ng tloong nước pơ̭i nhơ wa̒i nước thấp hơn xo pơ̭i xán fấm kôô̒ng lwa̭i. Tí nôông kaw zả tli̭ xán fấm, fát chiến thương hiḙ̂w, bớ hôô̭ng ziḙ̂n tích lôông che̒ kóp fâ̒n xwả tỏl zám nge̒w, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, hwiḙ̂n La̭c Thwí ta̭w lâ̭p, kwán lỉ pơ̭i fát chiến nha̭n hiḙ̂w chửng nhâ̭n "Che̒ Khôông Bôi” zuu̒ng cho xán fấm che̒ kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí.

Nha̭n hiḙ̂w chửng nhâ̭n "Che̒ Khôông Bôi” ta̒ ản Kṷc Xớ hư̭w chỉ twḙ̂ kấp chẩi chửng nhâ̭n thew kwiết di̭nh khổ 34150/QĐ-SHTT, ngă̒i 25/4/2022, thew di̭, hwiḙ̂n xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng băn bán kwán lỉ, kwi di̭nh xứ zuṷng pơ̭i kiếm xwát chất lươ̭ng xán fấm che̒ zoong nha̭n hiḙ̂w "Che̒ Kôông Bôi” pớ khâw lôông, chăm xoóc, thu hải, chể biển, báw kwán xán fấm…

Wiḙ̂c xâi zư̭ng thă̒nh kôông nha̭n hiḙ̂w chửng nhâ̭n dổi pơ̭i xán fấm nôông ngiḙ̂p la̒ tiê̒n dê̒ nôông kaw wi tỉn kuố xán fấm tlêênh thi̭ tlươ̒ng, nôông kaw hiḙ̂w kwá kinh tể tloong xán xwất nôông, lâm ngiḙ̂p; kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n ta̒n mṷc tiêw fát chiển KT-XH kuố hwiḙ̂n kṷng nhơ kuố tính. Tỉnh têểnh măi, hwiḙ̂n kỏ 5 xán fấm nôông ngiḙ̂p ản kấp nha̭n hiḙ̂w tâ̭p thế pơ̭i nha̭n hiḙ̂w chửng nhâ̭n la̒ kam, ka, zê, na, che̒.

Tí báw bḙ̂ pơ̭i fát hwi zả tli̭ kuố thương hiḙ̂w "Che̒ Khôông Bôi”, tloong thơ̒i zan têểnh, UBNZ hwiḙ̂n tiếp tṷc chí da̭w wiḙ̂c chwiến zaw, ửng zuṷng khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t tiên tiển paw xán xwất, dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng kôông tác twiên chwiê̒n, zởi thiḙ̂w pơ̭i kwáng bả xán fấm tí khắng di̭nh ản bi̭ thể kuố xán fấm "Che̒ Khôông Bôi” dổi bởi mo̭l tiêw zuu̒ng tloong nước pơ̭i kuốc tể.

KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.