(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí ka̭ ni̒ kỏ hơn 40 hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p, chiểm 83,3% tôống HTX. Thơ̒i zan kwa, HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n khắng di̭nh ản va̒i tlo̒ tloong thúc dấi fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Nhê̒w HTX nôông ngiḙ̂p leenh, nhă̭i nẳm bắt thi̭ thiểw thi̭ tlươ̒ng, za tăng khâw zi̭ch vṷ liên kết, hớp tác kôô̒ng kha̒ kôô̒ng zwănh hi̒nh thă̒nh chuô̭i xán xwất bê̒n vưưng.


​Hơ̭p tác xa̭ ki̭ thương dô̒n diê̒n Chi Nê, xa̭ Fủ ngiḙ̂ (La̭c Thwí) liên kết kôô̒ng kác hô̭ zân dớ fát chiến vuu̒ng ngwiên liḙ̂w tlôông dô - dúc thă̒m. 

Dớ nơơng tâ̒m thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí, nhê̒w HTX chăn ruôi ka tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ liên kôô̒ng kác hô̭ vḙ̂ tinh, HTX khác va̒ kôô̒ng zwănh ngiḙ̂p dớ vớ rôô̭ng kwi mô. Tiêw biếw nhơ: HTX chăn ruôi ka La̭c Thwí, HTX Hái Dăng, HTX Twẩn Chwiê̒n... Năm 2018, HTX La̭c Thwí ản thă̒nh lâ̭p, zwi chi̒ tôống da̒n ka 10.000 kon / 1 lưở. HTX ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 10-15 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên ta̭i diḙ̂ fương, mức thu nhâ̭p 5-6 tliḙ̂w dôô̒ng/ khảng. Năm 2019, xán fấm ka thươi ngwiên kon kuố HTX da̭t tiêw chấn OCOP 4 khaw kấp tính.

Thew deẻnh zae kuố Ban Chí da̭w fát chiến kinh tể tâ̭p thế hwiḙ̂n, kác HTX nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n dfa khắng di̭nh vai tlo̒ tích kư̭c tloong liên kết zươ̭ kác hô̭ xán xwất dớ hi̒nh thă̒nh vuu̒ng xán xwất nôông ngiḙ̂p ha̒ng hwả tâ̭p chuung, an twa̒n, chất lươ̭ng nhơ: Vuu̒ng tlôông kâwl ăn tlải kỏ mủi tâ̭p chung ta̭i xa̭ Fủ Ngiḙ̂, Dôô̒ng Tâm, Ba Ha̒ng Dô̒l; vuu̒ng tlôông na ta̭i xa̭ Dôô̒ng Tâm... 6 khảng dâ̒w năm năi, zwănh thu kuố 40 HTX da̭t 10,7 tí dôô̒ng; lơ̭i nhwâ̭n bi̒nh kwân kuố kác HTX da̭t khwáng 2,4 tí dôô̒ng.

Thời zan dêểnh, dớ nơơng kaw khức kă̭nh chănh do̒i hoí kác HTX nôông ngiḙ̂p kâ̒n tăng kươ̒ng liên kết kôô̒ng kha̒, kôô̒ng zwănh ngiḙ̂p va̒ kác thă̒nh fâ̒n kinh tể khác thew chuô̭i zả tli̭ nhă̒m kuung kấp vổn, vâ̭t tư, mẳi moóc, kôông ngḙ̂, ki̭ thwâ̭t cho dâ̒w baw va̒ baw tiêw xán fấm HTX... Tiếp tṷc hổ chơ̭ chỉnh xắch wăl vổn tỉnh zuṷng ưw da̭i dớ HTX vớ rôô̭ng fát chiến xán xwất; fổi hơ̭p tố chức nhê̒w hơn nươ̭ kác hô̭i ngi̭ twa̭ da̒m chwiên dê̒ xán xwất, tiêw thṷ xán fấm zươ̭ zwănh ngiḙ̂p va̒ HTX. Bớ rỉ ta̭w khức meḙnh tống hơ̭p, nơơng kaw khá năng ưửng fỏ kác den thúi, dáp ưửng nă̒i ka̭ng kaw kuố thi̭ tlươ̒ng.
KÁC TIN KHÁC


Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.