(HBDT) - La̭c Xơn la̒ hiwḙ̂n rôô̭ng zân dôông, ỏi diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến. Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n da̒ vâ̭n zuṷng hiḙ̂w kwá chú chương, di̭nh hưởng kuố tính baw diê̒w kiḙ̂n kṷ thế, tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, tloo̭ng tâm, dô̭t fả, ản mắt dêểnh la̒ diếm tlaảng tloong kôông tác kản bô̭, kwán lỉ dất dai, thu hút dâ̒w tư, hiḙ̂n thư̭c hwả kác Nghi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp.

 

Nha̒ mẳi nhươ̭ La̭c Xơn (La̭c Xơn) zái kwiết wiḙ̂c la̒ ch khwáng 1.000 law dôô̭ng diḙ̂ fương.

La̭c Xơn la̒ hwiḙ̂n nge̒w, dưửng thử 6/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ wê̒l xo xẳnh kác chí tiêw KT-XH, thuô̭c nhỏm tluung bi̒nh thấp kuố tính. Ha̭ thơơ̒ng thiết iểw, tí lḙ̂ dô thi̭ hwả chí khwáng 8,6%. Hwiḙ̂n kỏ 120 zwănh ngiḙ̂p nhó va̒ xiêw nhó, tloong rỉ thư̭c xư̭  hwa̭t dôô̭ng va̒ kỏ khai bảw thwể khwáng 70 zwănh ngiḙ̂p. 90% zân xổ khôổng ớ nôông thôn, dơ̒i khôổng khỏ khăn, kỏ khwáng 2 va̭n law dôô̭ng fái di la̒ ăn xa. Zu̒ chăng fái la̒ vuu̒ng dôô̭ng lư̭c kuố tính, hwiḙ̂n kỏ tiê̒m năng, lơ̭i thể wê̒l dất dai, ta̒i ngwiḙ̂n thiên nhiên, nguô̒n law dôô̭ng, bán xắc văn hwả....

Dêểnh ka̭ ni̒ hwiḙ̂n da̒ thu hút ản 31 zư̭ ản, gô̒m 2 zư̭ ản dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i va̒ 29 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước, xổ vổn dăng kỉ 11.277 tí dôô̒ng. Dă̭c biḙ̂t da̒ kỏ nhửng NDT chiển lươ̭c kháw xát va̒ dâ̒w tư baw diḙ̂ ba̒n nhơ: Tâ̭p dwa̒n Sun Group, Tâ̭p dwa̒n Măi Hô̒ Gươn, Kôông ti KF dâ̒w tư BKG Viḙ̂t Nam... Kác zư̭ ản di baw hwa̭t dôô̭ng zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 3.700 law dôô̭ng. Năm 2022 ước kỏ khwáng 10 zư̭ ản khới kôông, nhê̒w zư̭ ản zo tính tin tướng zởi thiḙ̂w wê̒l diḙ̂ fương dâ̒w tư i dang khới dôô̭ng. Thu Ngân xắch nha̒ nước kuố hwiḙ̂n chiến biển bớ 47,4 tí dôô̒ng năm 2019 lêênh 107 tí dôô̒ng năm 2020, 142 tí dôô̒ng năm 2021, zư̭ kiển năm năi lênh 310 tí dôô̒ng. Hwiḙ̂n dang hwa̒n thiḙ̂n  kwi hwă̭ch vuu̒ng, kác kwi hwă̭ch fân khu, tlêênh kơ xớ rỉ kwán lỉ kwi hwă̭ch, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng, fát chiến dô thi̭. Nhê̒w kôông chi̒nh ản khới dôô̭ng, dươ baw khai thác la̒ thăi dối ziḙ̂n ma̭w dô thi nôông thôn, thị chẩn, thị tử.

Năm 2022 tính zaw cho hwiḙ̂n 7 nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, dô̭t fả, tloong rỉ kỏ 2 nhiḙ̂m vṷ dăng kỉ kôô̒ng BTV Tính wí la̒: Thu hút 1 zwănh ngiḙ̂p baw hwa̭t dôô̭ng xán xwất kinh zwănh tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n dớ zái kwiết wiḙ̂c la̒ va̒ tăng thu ngân xắch Nha̒ nước năm 2022; hưởng zâ̭n va̒ fổi hơ̭p zúp zwănh ngiḙ̂p thư̭c hiḙ̂n thwá thwâ̭n dớ bô̒i thươ̒ng ZFMB, thu hút dâ̒w tư 1 zwănh ngiḙ̂p xán xwất za ză̒i ta̭i Thươ̭ng Kôốc. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hwa̒n thă̒nh 4/7 nhiḙ̂m vṷ, zư̭ kiển ngă̒i 31/12/2022 hwa̒n thă̒nh 7/7 nhḙ̂m vṷ.KÁC TIN KHÁC


Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.