(HBDT) - Với xư̭ nổ lư̭c kuố kác kấp, kác ngă̒nh va̒ chú thế, dêểnh chi̒ ni̒ to̒n tính kỏ hơn 100 xán fấm da̭t tiêw chấn OCOP kấp tính, gô̒m 22 xán fấm 4 khaw, 78 xán fấm 3 khaw. Chương chi̒nh OCOP kóp fâ̒n nơơng tâ̒m zả tli̭ xán fấm chiê̒n thổng diḙ̂ fương.


HTX chăn ruôi kủi zâ̒m Mươ̒ng Pa, xa̭ Baw La (Mai Châw) thư̭c hiḙ̂n liên kết kôô̒ng 147 hô̭ vḙ̂ tinh dớ vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất. 

Khâw khânh 4 năm da̭t tiêw chấn OPCOP kấp tính, xám fấm kam kwa̒ tă̭ng kaw kấp HTX 3T nôông xán Kaw Foong (Kaw Foong) luôn khắng di̭nhla̒ thương hiḙ̂w chất lươ̭ng, wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Kam kwa̒ tă̭ng kaw kấp tlớ thee̒nh mỏn kwa̒ ỉ ngiḙ̂ zoong nhê̒w thôông diḙ̂p dêểnh ngươ̒i tiêw zuu̒ng. Kỏ ản kết kwá tlêênh nhơ̒ kác tha̒nh viên HTX luôn nơơng kaw chất lươ̭ng mâ̭w ma̭ xán fấm. Chi̭ Thi̭ Lḙ̂ Thwí, Zảm dôốc HTX chiê xé: Năm 2019, xán fấm kam kwa̒ tă̭ng kaw kấp kuố HTX , năm 2020 nơơng lêênh 4 khaw. Dêểnh chi̒ ni̒, 100% ziḙ̂n tichs kuố HTX ản tlôông thew tiêw chấn VietGAP.

Dớ vớ rôô̭ng kwi mô xán xwất thew hưởng ha̒ng hwả, dám báw nguô̒n ha̒ng kuung kấp tha thi̭ tlươ̒ng, HTX chăn ruôi kủi zâ̒m Mươ̒ng Pa, xa̭ Baw La (Mai Châw) thư̭chiḙ̂n liên kết 147 hô̭ vḙ̂ tinh. Ôông Ha̒ Thể Nhiên, Zảm dôốc kiêm Chú ti̭ch HDKT HTX chiê xé: Xán fấm kủi zâ̒m Mươ̒ng Pa da̭t tiêw chấn OCOP 3 khaw kấp tính. Kác hô̭ vḙ̂ tinh fái ngiêm chính chấp hă̒nh nhưửng kwi di̭nh kuố HTX wê̒l kon zôổng, kwi chi̒nh chăm xoóc. HTX dám báw tiêw tṷ xán fấmcho kác hô̭ vḙ̂ tinh. Xán fấm kủi zâ̒m Mươ̒ng Pa kỉ hơ̭p dôô̒ng tiêw thṷ ta̭i kướ ha̒ng thư̭c fấm kheḙch ớ TF Hwa̒ Bi̒nh, Ha̒ Nô̭i, nhúc kủi hút chân khôông baảnh kô̒ng zả150.000 dôô̒ng/kg. Thu nhâ̭p bi̒nh kwânhô̭ thă̒nh viên chỉnh thức da̭t khwáng 30 tliḙ̂w dôô̒ng/ khảng, kuố hô̭ vḙ̂ tinh da̭t 15 tliḙ̂w dôô̒ng/ khảng.


KÁC TIN KHÁC


Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.