(HBDT) - Ngă̒i 19/3, Xớ NN&FTNT, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn, Kâng ti TNHH Dâ̒w tư thương ma̭i (DTTM) Tiển Ngân (tlṷ xớ ớ fươ̒ng Zân Chú, TF Hwa̒ Bi̒nh), Kôông ti TNHH Fát tliến thương ma̭i (FTTM) pơ̭i Kôông ngḙ̂ xán xwất mởi, Kôông ti Vina Agri Import Hwa Ki̒ fổi hơ̭p tố tlức lḙ̂ xwất ha̒ng chwiển conterner miể tlẳng tâ̒w tiên la̭i thi̭ tlươ̒ng Hwa Ki̒. Zư̭ puối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w ta̒n xớ, ngă̒nh liên kwan; lă̭nh da̭w WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn, fươ̒ng Zân Chú kôô̒ng da̭i ziḙ̂n dơn bi̭ dổi tác.


Xán fấm miể ản bâ̭n chwiến lêênh xe, niêm foong zoong ti xwất khấw tlước xư̭ tlửng kiển kuố da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w WBNZ tính, ta̒n xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương. 

Pớ kuổi năm 2021 pơ̭i tloong năm 2022, Kôông ti TNHH DTTM Tiển Ngân ta̒ xwất khấw ản hơn 100 tẩn miể ăn thươi la̭i ta̒n thi̭ tlươ̒ng: EU, Nhâ̭t Bán, Ha̒n Kuốc. Nhu kâ̒w tă̭ch ha̒ng kuố ta̒n dổi tác tiếp tṷc ản zwi tli̒, tăng xán lươ̭ng tloong năm 2023. Wiḙ̂c kheéch ha̒ng kwăi tlớ la̭i pơ̭i lươ̭ng ha̒ng tăng nhănh kwa ta̒n năm la̒ minh tlửng ho̭ nét wê̒l chất lươ̭ng xán fấm, kiếm xwát an twa̒n thư̭c fấm, kiếm zi̭ch thư̭c bâ̭t pơ̭i ki̭ thwâ̭t xơ chể, toỏng kỏi, báw kwán i ta̒ tă̭ch ản pu̒ng ớ ta̒n thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh, nhất la̒ tloong kải kắch mô̭i mo̒ ti̭ tlươ̒ng iêw kâ̒w môô̭ch kwi kắch xơ chể, toỏng kỏi, baw bi̒, nha̭n mác tluổ. 

Khăw khânh 6 khảng ti pô̭ meḙnh wê̒l ta̒n diê̒w khwán hơ̭p dôô̒ng tí dáp ửng ản ta̒n iêw kâ̒w ki̭ thwâ̭t kuố Hwa Ki̒, kôô̒ng pơ̭i ản tiếp tṷc hô̭ tlươ̭ kuố Xớ NN&FTNT, Kṷc Báw bḙ̂ thư̭c bâ̭tm ta̒n iêw kâ̒w ki̭ thwâ̭t i ta̒ dâ̒n ản thảw gơ̭. Chwiển container miể tlẳng tâ̒w tiên xwất khấw la̭i thi̭ tlươ̒ng Hwa Ki̒ kỏ tôống khổi lươ̭ng 17,3 tẩn. Miể tlẳng zo Kôông ti TNHH DTTM Tiển Ngân tlư̭c tiếp thu muô, xơ chể, toỏng kỏi pơ̭i ản Kôông ti TNHH FTTM pơ̭i Kôông ngḙ̂ xán xwất mởi, Kôông ti Vina Agri Import ớ Hwa Ki̒ chi̭w tlắch nhiḙ̂m wê̒l hô̒ xơ chẩi tơ̒, logistics. Ti kôô̒ng lô miể ni̒ ko̒n kỏ 10 mẳi ép miể. Tli tiết ni̒ cho dố zu̒ xán fấm mởi pắt tâ̒w ti pớ miểng xán xwất mé i ta̒ di̭nh hi̒nh ho̭ wê̒l kắch thức, fân khúc kheéch ha̒ng ớ miểng tiêw thṷ. 

Fát biếw ớ puối lḙ̂, dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính gi nhâ̭n xư̭ nô̭ lư̭c pơ̭i chiê pui kôô̒ng pơ̭i mo̭l lôông miể, zwănh ngiḙ̂p. Dôô̒ng chỉ nhẩn mă̭nh: thơ̒i zan têểnh, tlêênh kơ xớ ta̒n dê̒ xwất, kiển ngi̭ kuố ta̒n zwănh ngiḙ̂p, dê̒ ngi̭ Xớ NN&FTNT, kác xớ, ngă̒nh kuố tính, ta̒n kác diḙ̂ fương tích kư̭c hô̭ tlơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho zwănh ngiḙ̂p, mo̭l zân lôông miể tloong wiḙ̂c tố tlức xán xwất, xơ chể xán fấm dám báw ta̒n iêw kâ̒w wê̒l an twa̒n thư̭c fấm pơ̭i i nhơ xwất khấw tí hưởng têểnh ta̒n thi̭ tlươ̒ng tloong pơ̭i wa̒i nước. 

Tloong 3 khảng ni̒ xḙ tiếp tṷc kỏ tư̒ container miể thươi ản xwất khấw la̭i pên thi̭ tlươ̒ng Ha̒n Kuốc.


KÁC TIN KHÁC


Kwiết liḙ̂t chí da̭w kái thiḙ̂n chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính

(HBDT) - Văn foo̒ng UBNZ tính vươ̒ han hă̒nh Thôông bảw xổ 3402/TB-VPUBND tính wê̒l kết lwâ̭n kuố Chú ti̭ch UBNZ tính ta̭i kuô̭c ho̭p Ban chí da̭w kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh (PCI) tính hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w da̒ kết lwâ̭n:

Tâ̭p tlung hải lo̭ chiêm xwân thew dủng khung thơ̒i bṷ

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i kwa, kải noỏng wa̒i tlơ̒i kỏ nơi, kỏ ka̭ lêênh têểnh hơn 40 dô̭ C. Tí tleẻnh ắnh hướng têểnh khức khwé zo dẳng noỏng thẳn khẻw za̒i, pớ ka̭ 4,5 zơ̒ lảng, nôông zân ta̒n kác diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ hôốc ha̒ tha kho̭m, khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fẩn dẩw nơơng kaw chí xổ năng lưư̭c kă̭nh chănh

(HBDT) - Ản tôống hơ̭p va̒ fân tích zươ̭ tlêênh ỉ kiển kuố kác chú kơ xớ xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp hwiḙ̂n va̒ kác xớ, ngă̒nh (DDC) nhă̒m deẻnh zả năng lư̭c diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n kấp hwiḙ̂n. Năm 2022, diếm xổ thă̒nh fâ̒n kúo hwiḙ̂n La̭c Xơn zám 0,9 diếm, ớ vi̭ chỉ thử 7/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tṷt 2 bơơ̭c xo kôô̒ng năm 2021.