(HBDT) - Là tẩm kương fṷ nư̭ tiêw biếw vươ̭t khỏ vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh daảng, chi̭ Da̒w Thi̭ Twiết, khinh năm 1980, hô̭i viên chi hô̭i fṷ nư̭ thônDôô̒ng Nô̭i, xa̭ Dôô̒ng Tâm (La̭c Thwí) ko̒n kỏ nhê̒w doỏng kóp tích kư̭c tloong foong tla̒w Hô̭i Fṷ nư̭ ta̭i diḙ̂ fương. Ha̒ng nămchi̭ Twiết dê̒w ản chi hô̭i fṷ nư̭ bi̒nh bâ̒w la̒ kả nhân tiêw biếw xwất xắc; năm 2022 ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n khen thướng.


Za di̒nh chi̭ Da̒w Thi̭ Twiết, thôn Dôô̒ng Nô̭i, xa̭ Dôô̒ng Tâm (La̭c Thwí) fát chiến chăn ruôi zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. 

Ngỏ kiế ngôi nha̒ khang chang, dâ̒i dú tiḙ̂n ngi tloong khuôn viên xeenh thôốch kuố kâl tlôô̒ng, ra̒n tla̭i chăn ruôi bổ chỉ hơ̭p lỉ kuố za di̒nh chi̭ Twiết, nhê̒w hô̭i viên fṷ nư̭ tham kwan, ho hói dê̒w khâm fṷc. Xwất fát bớ za di̒nh thuô̭c hô̭ nge̒w, 2 ôông ba̒ nha̒ chi̭ chuung da̭ thi̒m hưởng la̒ ăn mởi dớ thwát nge̒w va̒ la̒ zâ̒w. 

Kỏ kwiết tâm, mê la̒ no̒ cho da̭t ản hiḙ̂w kwá tloong diê̒w kiḙ̂n vổn ít, kiển thức, kinh ngiḙ̂m chăng kỏ ... la̒ nhưửng kẳi khỏ vươ̭t kwa. Rô̒i tư̒ng bước khỏ khăn ản khớ râ̒n, hal ôông ba̒ chi̭ Twiết kiên chi̒ di thi̒m hiếw, hoo̭c hói, tích kư̭c tham za kác chương chi̒nh tâ̭p hwẩn, tham kwan hoo̭c tâ̭p kinh ngiḙ̂m. Kỏ ít vổn, ôông ba̒ nha̒ chi̭ wăl 10 tliḙ̂w dôô̒ng bớ Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (năm 2015) muô 1 kon bo̒ kải zôổng 3B. Xác di̭nh "lể bẳn ruôi za̒i", mối nămbo̒ xinh xán an 1 kon bê, za di̒nh chi̭ tiếp tṷc ruôi to dớ nhân da̒n.

Năm 2018, ôông ba̒ nha̒ chi̭ meḙnh za̭n wăl thêm 30 tliḙ̂w dôô̒ng vổn ưw da̭i bớ Ngân ha̒ng chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n vớ rôô̭ng mô hi̒nh kinh tể, dâ̒w tơ xâi ra̒n tla̭i chăn ruôi kủi thi̭t, kủi zôổng. Bớ mô hi̒nh chăn ruôi kủi kải kết hơ̭p ruôi bo̒ 3B da̒ zúp za di̒nh chi̭ vươ̭t kwa khỏ khăn, vươn lêênh la̒ zâ̒w. Dêểnh chi̒ ni̒, kwi mô ra̒n tla̭i kuố za di̒nh chi̭ fát chiến kỏ ziḙ̂n tích 800m2. Tôống da̒n kủi kỏ 80 kon kủi thi̭t, 5 kon kủi kải, 3 kă̭p bo̒. Zwănh thu ha̒ng năm bớ chăn ruôi da̭t tl 400 tliḙ̂w dôô̒ng; ta̭w wiḙ̂c la̒ chi 2 law dôô̭ng mức lương bớ 4 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng / ngươ̒i/khảng.

Chú ti̭ch Hô̭i LHFN xa̭ Dôô̒ng Tâm Fa̭m Thi̭ Twiết cho mắt: Chi̭ Da̒w Thi̭ Twiết la̒ hô̭i viên fṷ nư̭ noo̒ng kốt kuố thôn, xa̭; luôn kương mâ̭w, di dâ̒w tloong mo̭i hwa̭t dôô̭ng foong tla̒w zo diḙ̂ fương va̒ hô̭i, dwa̒n thế fát dôô̭ng. Za di̒nh chi̭ hă̭nh fúc, ôông ba̒ chiê xé kwan tâm kôông wiḙ̂c, ruôi ră̭i kon, la̒ tlo̒n chắch nhiḙ̂m xâi zưư̭ng, vun dắp zả tli̭ za di̒nh Viḙ̂t, chi̭ Twiết ko̒n la̒ tẩm kương tiêw biếwtloong foong tla̒w hô̭i viên fṷ nư̭ tương thân, tương ải, do̒n kết , zúp dơ̭ kha̒ fát chiến kinh tể, ốn di̭nh dơ̒i khôổng zo Hô̭i LHFN kác kấp fát dôô̭ng. Chi̭ la̒ ngươ̒i luôn vui vé, hwa̒ dôô̒ng, xă̭ xa̒ng chiê xé kinh ngiḙ̂m xán xwất cho hô̭i viên ko̒n khỏ khăn, hăng hải tham za kôông tác nhân da̭w, tư̒ thiḙ̂n zo Hô̭i fát dôô̭ng.


KÁC TIN KHÁC


Kwiết liḙ̂t chí da̭w kái thiḙ̂n chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính

(HBDT) - Văn foo̒ng UBNZ tính vươ̒ han hă̒nh Thôông bảw xổ 3402/TB-VPUBND tính wê̒l kết lwâ̭n kuố Chú ti̭ch UBNZ tính ta̭i kuô̭c ho̭p Ban chí da̭w kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh (PCI) tính hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w da̒ kết lwâ̭n:

Tâ̭p tlung hải lo̭ chiêm xwân thew dủng khung thơ̒i bṷ

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i kwa, kải noỏng wa̒i tlơ̒i kỏ nơi, kỏ ka̭ lêênh têểnh hơn 40 dô̭ C. Tí tleẻnh ắnh hướng têểnh khức khwé zo dẳng noỏng thẳn khẻw za̒i, pớ ka̭ 4,5 zơ̒ lảng, nôông zân ta̒n kác diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ hôốc ha̒ tha kho̭m, khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fẩn dẩw nơơng kaw chí xổ năng lưư̭c kă̭nh chănh

(HBDT) - Ản tôống hơ̭p va̒ fân tích zươ̭ tlêênh ỉ kiển kuố kác chú kơ xớ xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) tlêênh diḙ̂ ba̒n, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp hwiḙ̂n va̒ kác xớ, ngă̒nh (DDC) nhă̒m deẻnh zả năng lư̭c diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n kấp hwiḙ̂n. Năm 2022, diếm xổ thă̒nh fâ̒n kúo hwiḙ̂n La̭c Xơn zám 0,9 diếm, ớ vi̭ chỉ thử 7/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tṷt 2 bơơ̭c xo kôô̒ng năm 2021.